Skip til primært indhold

Om afdelingen

Informationer om Ergo- og Fysioterapien.

Ergo- og fysioterapien er en tværgående, klinisk serviceafdeling og varetager vurderinger, specialiserede undersøgelser, behandling og genoptræning af indlagte og ambulante patienter på Sygehus Sønderjylland. Desuden varetages kortvarige udlån af behandlingsredskaber fra Udlånsdepotet.

Terapeuter indgår i det tværfaglige team omkring den enkelte patient og har et tæt samarbejde med læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, psykologer, talepædagoger og diætister. Terapeuterne bidrager med det, der giver værdi i patientens samlede forløb.

Afdelingen har aktiviteter på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa og Sønderborg. 

Ergo- og Fysioterapien har en bred samarbejdsflade på og udenfor sygehuset. Terapeuten vurderer om det er relevant at patientens hjemkommune kontaktes med henblik på en samarbejdsaftale om det videre forløb. 

Afdelingen har ergo- og fysioterapeutstuderende i klinisk praktik, og har en fast aftale med University College Syddanmark.  

Afdelingsledelsen

René Bender Jørgensen

Chefterapeut

Ergo- og Fysioterapien


79 97 61 36
APPFWU02V