Skip til primært indhold

Er du under uddannelse til fysioterapeut eller ergoterapeut i Esbjerg eller Haderslev, kan din kliniske undervisning (praktik) finde sted i Ergo- og Fysioterapien på Sygehus Sønderjylland. Afdelingen modtager studerende i alle de kliniske undervisningsperioder på uddannelsen.

Studerende i afdelingen

Den kliniske undervisning på sygehuset tager udgangspunkt i praksis. Teorier kobles på praksiserfaringer og har karakter af vejledning, feedback og supervision, undervisning, selvstudier og skriftlige opgaver. Dette gør, at du vil kunne anvende din teoretiske viden i hverdagen og du vil kunne arbejde med forskellige terapeutiske interventionsmuligheder. 
Der afvikles klinisk eksamen jf. praktikaftaler og beskrivelser.  

Patient- og undervisningsforløb

Du vil som studerende få mulighed for at  behandle indlagte patienter og herunder møde et bredt udvalg af specialer og patientforløb. 

Afdelingen

Vi tilbyder høj kvalitet og bredde i den kliniske del af uddannelsen, og har et velfungerende læringsmiljø for dig som studerende. Afdelingen har en engageret holdning til det ansvar, der ligger i at varetage uddannelse af kommende kollegaer.
Vi er glade for at have studerende i afdelingen, fordi det nuancerer vores dagligdag og stiller spørgsmål til arbejdsgange og rutiner.

APPFWU02V