Skip til primært indhold

Silja Hvid Overgaard

Præsentation og kontaktinformation

Silja Hvid Overgaard

M.Sc. Human Nutrition, PhD student

University Hospital of Southern Denmark (Sygehus Sønderjylland), Molecular diagnostic and Clinical Research Unit; University of Southern Denmark, Institute of Regional Health Research


Presentation of Silja Hvid Overgaard and her research

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Prognostic factors and personalised medicine in chronic inflammatory diseases (CID); a prospective cohort study on factors predicting treatment response (BELIEVE). 

Baggrund

Kroniske inflammatoriske sygdomme (CID) omfatter bl.a. kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD), reumatoid artritis, rygsøjlegigt og psoriasis/psoriasis artrit. Denne gruppe af sygdomme har mange fællesnævnere baseret på overlappende symptomer, genetik, miljøfaktorer og behandling. Kroniske inflammatoriske sygdomme er livslange sygdomme, som rammer op mod 8 % af befolkningen, herunder også børn og unge, og hyppigheden er stærkt stigende. Sygdommene har i høj grad indflydelse på livskvaliteten for patienter og deres pårørende.  Desuden udgør de en betydelig udgift for samfundet i form af tabte arbejdsdage og udgifter til sundhedsvæsenet.

Mange patienter med CID behandles med biologiske præparater såsom TNF blokerende midler, men ca. 30-50 % af patienterne har ikke gavn af behandlingen. Udover behandlingssvigt risikerer denne gruppe af patienter alvorlige bivirkninger. 

Formål

Formålet med dette projekt er at identificere biomarkører, der kan bruges til at vælge den rigtige medicin til den rigtige patient samt at identificere livsstilsfaktorer, der understøtter opnåelse af et godt behandlingsrespons. I sidste ende vil det være med til at optimere den biologiske behandling af patienter med CID.  

Metode

Dette er et multicenter prospektivt kohortestudie, hvor vi inkluderer 320 patienter forud for at de opstartes i biologisk behandling. Patienterne følges i op til et år, men behandlingsrespons bliver vurderet efter 14-16 uger, hvor kohorten vil blive klassificeret som enten respondenter eller non-respondenter på baggrund af sygdomsspecifikke kriterier (studiets primære effektmål). Der vil blive indsamlet kliniske data som bl.a. inkluderer sygdomsaktivitet og livstil (deriblandt kost), samt biologisk materiale (blod, fæces, urin og tarmbiopsier hos IBD patienter).  

Vi vil undersøge, om behandlingsrespons er associeret med

  1. Kosten, heriblandt indtag af rødt kød og kostfibre?
  2. Andre livsstilsfaktorer?
  3. Inflammatoriske biomarkører?

Perspektiv

Forhåbentligt vil resultaterne kunne bidrage til hurtigere og mere specifik (personlig) behandling og reduceret risiko for udvikling af bivirkninger til behandlinger, der ingen effekt har. Dette vil kunne medvirke til at forbedre livskvaliteten for patienterne samt mindske de økonomiske omkostninger for samfundet, der er forbundet med de meget syge patienter.

Projektperiode

1. september 2019 - 31. august 2022.

Vejledere

Hovedvejleder

Vibeke Andersen, professor, overlæge, Sygehus Sønderjylland

Medvejledere

Professor Jens Kjeldsen, professor Robin Christensen og post.doc Signe Bek Sørensen.

Yderligere information

Læs mere om Silja Hvid Overgaard og hendes forskning på:

Mere information:

APPFWU02V