Skip til primært indhold

Anne Heltborg

Præsentation og kontaktinformation

Anne Heltborg

Ph.d.-studerende og læge

Medicinske Sygdomme og Forskningsenhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


Præsentation af Anne Heltborg Kastberg og hendes forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Forbedret primærdiagnostik af lungebetændelse på akutmodtagelsen (en del af INDEED – Infectious diseases in emergency departments)

Projektet er en del af et større projekt: Infectious Diseases in Emergency Departments (INDEED). Formålet med INDEED-projektet er at opnå mere målrettet antibiotisk behandling af patienter, der indlægges akut med infektion på akutmodtagelserne. Dette skal ske gennem hurtigere og mere præcis diagnostik. INDEED fokuserer i særlig grad på pneumoni og urinvejsinfektion (UVI).

Baggrund

Dette projekt udgår fra et ønske om at kunne nedsætte og rationalisere forbruget af antibiotika på hospitaler. Der pågår en truende udvikling i forekomsten af antibiotikaresistens globalt og nationalt. Deraf følger en betydeligt stigende dødelighed som følge af infektionssygdomme forårsaget af antibiotikaresistente bakterier. At bremse denne udvikling kræver generelt et mere restriktivt forbrug af antibiotika. For at kunne begrænse og rationalisere antibiotikaforbruget på hospitalerne er der behov for hurtigere og mere præcis infektionsdiagnostik end den aktuelt tilgængelige, så læger får bedre grundlag for at behandle infektionspatienter mere målrettet. Idet lungebetændelse er den hyppigste infektion, der behandles på sygehuse ligger hovedfokus her.

Formål

Projektet vil undersøge

  • Om akutlæger kan identificere lungebetændelsesforandringer på en ultralavdosis CT-scanning af lungerne.
  • Om biomarkører for lungeskade og inflammation kan forbedre diagnostikken og differentieringen af akut lungebetændelse

Metode

Projektet er en del af et multicenterstudie, hvor der testes flere diagnostiske værktøjer til akutte infektioner.

Vi har indsamlet data fra knap 1000 akut indlagte patienter med primær klinisk mistanke om infektion.

Alle patienter har fået foretaget ekstra blodprøver og urinprøver til projektundersøgelser. Patienter, hvor det primært mistænkte infektionsfokus var i lungerne, har desuden fået foretaget CT-scanning af lungerne, undersøgelse af luftvejssekret samt en ekstra blodprøve til undersøgelse af lungeskademarkører.

Hvor foregår projektet?

Projektet udgår fra Fælles Akutmodtagelsen, Sygehus Sønderjylland. Der er flere samarbejdspartnere fra både Sygehus Sønderjylland, Sygehus Lillebælt og Odense Universitetshospital.

Patienter er inkluderet fra FAM Aabenraa, FAM Kolding, FAM Odense og Medicinsk Modtagelse Sønderborg

Perspektivering

Projektet forventes at:

  • Understøtte implementering af ultralavdosis CT-scanning af lungerne som primære radiologiske diagnostiske undersøgelse ved mistanke om lungebetændelse
  • Bidrage til afklaring af potentialet for de undersøgte biomarkører i blodprøver til diagnostik og differentiering af lungebetændelse hos akutte infektionspatienter.

Resultaterne fra projektet kommer sammen med de øvrige resultater fra INDEED til at indgå i en ny diagnostisk algoritme for inficerede patienter i akutmodtagelsen. Denne algoritme skal afprøves i følgende projekter. 

Finansiering

  • Syddansk Universitet
  • Sygehus Sønderjylland

Projektperiode

1. januar 2021 – 21. juli 2024

Vejledere

Hovedvejleder

Professor, overlæge, Ph.d. Christian Backer Mogensen, Specialeansvarlig overlæge, Fælles Akut Modtagelse, Sygehus Sønderjylland og koordinerende forskningsleder, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

Medvejledere

  • Klinisk lektor, overlæge, Ph.d. Ole Grauman
  • Klinisk lektor, M.Sc.Pharm., Ph.d. Helene Skjøt-Arkil
  • Klinisk lektor, overlæge, Ph.d. Stefan Posth

Yderligere information

Læs mere om Anne og hendes forskning på:

  • Profil på SDU - publikationslister, aktiviteter mv.

Mere information:

APPFWU01V