Skip til primært indhold

Anja Fejrskov Severino

Præsentation og kontaktinformation

Anja Fejrskov Severino

Medical Laboratory Technologist, M.Sc. Public Health, PhD student cand.scient.san.publ. and bioanalytics

University Hospital of Southern Denmark (Sygehus Sønderjylland), Molecular diagnostic and Clinical Research Unit; University of Southern Denmark, Institute of Regional Health Research


Presentation of Anja Fejrskov Severino and her research

Ph.d.-projekt

Projektets titel

Biomarkører for bindevævsomsætning i inflammatorisk tarmsygdom – diagnostisk og prædiktiv kapacitet.

Baggrund

Inflammatorisk tarmsygdom (IBD), herunder Crohn´s disease og ulcerative colitis, er karakteriseret af tilbagevendende gastrointestinale symptomer herunder smerter, diarré og forstoppelse. IBD forekommer stadigt hyppigere, og de omfattende komplikationer resulterer ofte i sygefravær, indlæggelser og operationer. Diagnosticeringen kan være langvarig med øget risiko for organskader og nedsat livskvalitet til følge. Der er derfor et behov for diagnostisk optimering.

I de tilfælde hvor konventionel immunsuppressiv behandling fejler, vil patienter typisk blive tilbudt behandling med tumor nekrose faktor inhibitor (TNFi). Idet kun 40-60% af patienterne har gavn af TNFi-behandlingen, er det nødvendigt at karakterisere disse patienter mere præcist for at optimere behandlingsstrategien.

Under den inflammatoriske proces i tarmene øges vævsomsætningen markant, og biomarkører i den ekstracellulære matrix afspejler dette. Disse biomarkører for bindevævsomsætning (CTT) har vist en lovende sammenhæng med IBD. 

Formål

Det overordnede formål er at undersøge om serologiske CTT-biomarkører kan:

  1. diskriminere mellem IBD og non-IBD blandt individer henvist på mistanke om IBD (diagnostisk værktøj)
  2. prædiktere behandlingsrespons hos patienter diagnosticeret med IBD og behandlet med TNFi.

Et panel af serologiske CTT-biomarkører vil blive målt i to kohorter:

  • NORDTREAT, et nordisk prospektivt kohortestudie, som vil inkludere 400 patienter henvist, på mistanke om IBD, til en afdeling for mave-tarmsygdomme. Koncentrationen af CTT-biomarkører vil blive målt før en eventuel diagnose for at detektere en potentiel forskel mellem patienter med IBD og non-IBD.
  • BELIEVE, en prospektiv kohorte på 237 patienter med kronisk inflammatoriske sygdomme, herunder IBD, som har fået taget blodprøver før og efter behandlingsopstart med TNFi. Koncentrationen af CTT-biomarkører ved baseline vil blive sammenlignet med niveauerne efter henholdsvis 2 og 6 ugers TNFi-behandling.  

Metode

Delstudie 1:

Gennemgang af den videnskabelige litteratur med henblik på at evaluere og inkludere de mest lovende IBD-relaterede biomarkører i det endelige CTT-panel

Delstudie 2:

Identificering af diagnostiske CTT-biomarkører samt etablering af NORDTREAT kohorten

Delstudie 3:

Identificering af CTT-biomarkører som prædikterer behandlingsrespons (BELIEVE kohorten)

Perspektiv

Hvis vi lykkes med at identificere serologiske CTT-biomarkører med en diagnostisk og prognostisk kapacitet, kan det potentielt indebære implementering af et klinisk værktøj til optimering af tidlig diagnose og effektiv behandling af patienter med IBD. Ultimativt vil dette kunne forebygge organskade, øge patienternes livskvalitet samt reducere de betydelige samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med IBD.

Projektet er en del af et nordisk samarbejde mellem afdeling for Mave-tarmsygdomme og forskningsgruppen MOK på Sygehus Sønderjylland, Syddansk Universitet, Nordic Bioscience samt forskere i Sverige, Norge og Island. Colitis-Crohn Foreningen er ligeledes involveret i projektet, hvilket sikrer patienternes syn på forskningen.

Projektperiode

01.01.21 – 31.12.23

Vejledere

Hovedvejleder

Klinisk professor, Forskningsleder Vibeke Andersen, Forskningsenhed for Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning, SHS.

Medvejledere

  • Klinisk Professor Jens Kjeldsen, Afdeling for Medicinske Mave-tarmsygdomme S, OUH.
  • Postdoc Signe Bek Sørensen, Forskningsenhed for Molekylærdiagnostik og Klinisk Forskning, SHS.
  • Seniorforsker Joachim Høg Mortensen, Nordic Bioscience.

Yderligere information

Læs mere om Anja Fejrskov Severino og hendes forskning på:

  • Profil på SDU - publikationslister, aktiviteter mv.

Mere information:

APPFWU02V