Skip til primært indhold

Morten Hjarnø Lorentzen

Præsentation og kontaktinformation

Morten Hjarnø Lorentzen

Ph.d.-studerende og læge

Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


Præsentation af Morten Hjarnø Lorentzen og hans forskning

Ph.d. -projekt

Projektets titel

Forbedret billeddiagnostisk udredning af pneumoni.

Baggrund

Lungebetændelse er en hyppig årsag til indlæggelse i akut modtagelsen. I 2018 døde næsten 2000 dansker som følge af lungebetændelse. De bakterier og vira, der giver lungebetændelse, har været kendt længe, men der er stadig meget vi ikke ved og ting, der kan forbedres i diagnostikken og behandlingen.

En af de mest brugte metoder til at diagnosticere lungebetændelse er et klassisk røntgen af lungerne. Denne metode er upræcis og medfører en del over- og underdiagnostik af lungebetændelser. Hvilket medføre over- og underbehandling med antibiotika.

De seneste år har to nye billeddiagnostiske muligheder meldt deres ankomst. Ultralyd og ultra lavdosis CT (ULD-CT). Ultralyds evner til at diagnosticere lungebetændelser er kendt, men ultralyds diagnostiske evner er dog sparsomt undersøgt i en akut modtagelse.
ULDCT er en CT-skanning med meget lav strålingsdosis. Lavere strålingsdosis medfører dog en forringelse i billedkvalitet. Tekniske fremskridt har dog medført en forbedring af billedkvalitet ved lave strålingsdoser, men billedkvaliteten er stadig dårligere end en normal CT-skanning, men strålingsdosis er nu nede på et niveau, som er sammenligneligt med en standart røntgen.  

De senere år er der sket en stigning i multiresistente bakterier, og der er tiltagende fokus på at minimere brugen af antibiotika. Især ”kritisk antibiotika”, dvs. antibiotika, som er specielt vigtige i behandlingen af alvorlige infektioner forårsaget af resistente bakterier. For at mindske forbruget af kritisk antibiotika, indførte Region Syddanmark i 2017 en ny antibiotika strategi. Strategien indeholder anbefalinger til antibiotika behandling ved lungebetændelse. 

Formål

  • At undersøge effekten af region Syddanmarks antibiotika strategi på forbruget kritisk antibiotika til behandling af lungebetændelser
  • At undersøge ULD-CT værdi i diagnostikken af lungebetændelse
  • At undersøge Ultralyds værdi i diagnostikken af lungebetændelse i akut modtagelsen

Metode

  1. Studie 1 er et database studie af al antibiotika behandling i Region Syddanmark, i forbindelse med indlæggelse på en akutafdeling. Patienter med lungebetændelse inddeles i grupper efter, om de fik kritisk antibiotika eller alm. Penicillin. Herefter undersøges det, hvor stor en del af hver gruppe, der var inficeret med en bakterie, der kræver behandling med kritisk antibiotika. Ud fra dette kan det udregnes, hvor mange der fik korrekt antibiotika, og hvor mange der blev overbehandlet med kritisk antibiotika eller underbehandlet med normal penicillin. Ovenstående analyse udføres før og efter indførelsen af den nye strategi, og evt. forskelle beskrives.
  2. Studie 2 undersøger ULD-CT diagnostiske værdi ved at scanne 200 patienter med bekræftet lungebetændelse. Studiet vil rekruttere i akut modtagelsen på Aabenraa og Kolding sygehuse. Fund på ULD-CT sammenlignes med fund på en normal CT-skanning af lungerne. Der udføres både ULD-CT og CT af lungerne. CT benyttes som guldstandard i studiet.
  3. Studie 3 undersøger den diagnostiske værdi af ultralyd af lungerne i en akut modtagelse. Studiet udføres på samme lokalisation og på samme patient gruppe som studie 2.

Perspektivering

Studie 1 undersøger effekten af indførelsen af Region Syddanmarks antibiotika strategi. Studie 1 vil give svar på, om indsatsen har virket og om behov for nye tiltag. Strategien ligger meget i tråd med retningslinjer fra resten af verden, så evt. fund i studiet kan bruges internationalt.

Studie 2 og 3 udsøger ny billede diagnostiske metoder, som, hvis de virker, kan medføre tidligere og mere præcis diagnose og samtidig nedsætte mængden af fejldiagnoser. Det vil mindske over- og underbehandling med antibiotika. Det vil gavne patienter med lungebetændelse, men også patienter med sygdomme, der ligner eller kan fejltolkes som lungebetændelse. Studie 2 og 3 har internationale perspektiver i den del af verden, der har adgang til hhv. ultralyd og CT.

Projektperiode

1. sep. 2020 – 31 aug 2023

Vejledere

Hovedvejleder

Professor og overlæge Christian Backer Mogensen, Institut for Regional Sundhedsforskning på Syddansk Universitet og Fælles Akutmodtagelse på Sygehus Sønderjylland 

Medvejledere

  • Lektor Helene Skjøt-Arkild
  • Klinisk lektor Ole Grauman
  • Klinisk lektor Christian Laursen

Yderligere information

Læs mere om Morten Hjarnø Lorentzen og hans forskning på:

Mere information:

APPFWU02V