Skip til primært indhold

Journalclub

Få inspiration og hjælp til at afholde journalclub

Mange afdelinger afholder journal club for at holde sig opdateret på nyeste viden og for at øge kompetencerne til at tilegne sig evidensbaseret viden. Læs mere i artiklen: Old tricks and fresh approaches

I Forskerservice på Sygehus Sønderjylland hjælper vi gerne til, hvis kompetencerne er lidt rustne eller hvis der er brug for inspiration eller noget støttemateriale.

Hjælp og inspiration

Overvej at søge i TRIP (Turning Research Into Practice) database. Databasen filtrerer resultater i kategorier. Det første (grønne) niveau af evidens viser sekundær evidens, som omfatter systematiske reviews. Det andet (røde) niveau af evidens dækker primær litteratur (inklusive kontrollerede forsøg). TRIP præsenterer resultaterne i rækkefølge efter evidenskvalitet, men du kan sortere resultaterne efter dato.

CINAHL - En meget relevant database for emner inden for sygepleje, men giver også en god alsidig medicinsk dækning. Når du har indtastet dine søgetermer, men før du rent faktisk kører din søgning, skal du bruge grænserne for søgeindstillinger til at begrænse til peer-reviewed. Og du kan sætte grænser for udgivelsesdatoen. Du kan også bruge grænser for søgemuligheder til at begrænse udgivelsestypen såsom klinisk forsøg, randomiseret kontrolleret forsøg, metaanalyse eller systematisk gennemgang.

Pubmed - En stor database for alle områder af medicinsk forskning. I Pubmed kan du filterer efter artikeltype for at begrænse visse typer publikationer. Klik på MERE for at få vist alle artikeltyperne - marker derefter den type, du ønsker (f.eks. Randomized Controlled Trial, Clinical Trial, Systematic Reviews, Meta-analyse)

Når du skal vælge artikel til journal club bør du overveje følgende punkter

  • Hvornår er artiklen publiceret? Gå efter en artikel som ikke er for mange år gamle, så den er ny og relevant
  • Gå altid efter artikler som er publiceret i et peer-reviewed velrespekteret tidsskrift
  • Hvilket studiedesign indeholder artiklen? I følge det såkaldte evidenshierarki, så er der mest evidens bag et systematisk review evt kombineret med en metaanalyser. Herefter kommer randomiserede studer, kohorte studier, tværsnitsstudier, case-control-studier osv. Men hvilket studiedesign der er bedst afhænger det forskningsspørgsmål, der skal belyses
  • Væg artikler som har klinisk relevans for din afdeling

I Forskerservice har vi lavet en liste til inspiration til hvordan den udvalgte artikel kan gennemgås.

Forskerservice er ved at udarbejde noget støttemateriale, som kan hjælpe til at søge litteratur.

For mere information kan du kontakte:

Helene Skjøt-Arkil

Forskningslektor og forskningsrådgiver

Klinisk Forskningsafdeling, Fælles Akut Modtagelsen og Enhed for Akutforskning, Sygehus Sønderjylland og Syddansk Universitet


79 97 11 13 Præsentation af Helene Skjøt-Arkil og hendes forskning
APPFWU02V