Skip til primært indhold

Ph.D-klubben

Ph.D-klubben på Sygehus Sønderjylland er for alle forskningsinteresserede. Klubbens formål er at skabe et forum, der kan styrke netværksdannelse og udveksling af forskningsfaglig viden, ideer og erfaringer på tværs af alle sygehusets faggrupper.

Organisering og forankring

Ph.D-klubben har løbende ca. 30 medlemmer. Ledelsen af klubben varetages af den aktuelt valgte bestyrelse, der koordinerer oplægsmøder, kurser og undervisning i samarbejde med Klinisk Forskningsafdeling, Syddansk Universitet og øvrige uddannelsesinstitutioner. Formanden for Ph.d.-klubben er med i Forskningsudvalget på Sygehus Sønderjylland.

Bestyrelsen fra marts 2023 er:

  • Anne Heltborg – Formand
  • Karin Jeppesen – Næstformand
  • Gunhild Kjærgaard-Andersen – PR-ansvarlig
  • Kathrin Söderberg – Kasserer og Ph.D Cup ansvarlig
  • Leah Sejrup Christensen – Menig medlem

Møder i klubben

Der afholdes omkring 9 møder om året. Primært på onsdage fra kl. 12-14 i Klinisk Forskningsafdeling. Møderne indledes som regel med 30 min. networking og frokost, efterfulgt af et fagligt oplæg på ca. 1,5 time.

Tidligere oplægstemaer spænder bredt fra oplæg vedrørende datamanagement i STATA, registerbaseret forskning, litteratursøgning m.v.

Plads til fordybelse

Klinisk Forskningsafdeling rummer kontorer til ph.d.-studerende og andre forskningsinteresserede. Her er der mulighed for at finde ro til at arbejde. For de ph.d.-studerende som ønsker det, er der mulighed for fast plads, og ellers er der touch-down-pladser efter ”først til mølle” princippet. Der er ikke specifikke regler for kontorerne, men vi beder alle tage hensyn til hinanden og reducere støj, telefonsamtaler mv. videst muligt, således der er rum til fordybelse. Hvis der er behov for at samtale, er der i Klinisk Forskningsafdeling en række mødelokaler og vejledningsrum og i Lærings- og Forskningshuset et der bredt udvalg af små ”oaser” til fri afbenyttelse.

Medlem af klubben

Vil du være medlem eller har spørgsmål el.lign. så kontakt Ph.d.-klubben på følgende e-mail adresse: ph.d.club.shs@rsyd.dk

Mvh Ph.D-klubbens bestyrelse

APPFWU02V