Skip til primært indhold

Forskning på Sygehus Sønderjylland

Sygehus Sønderjylland har opbygget en stærk struktur på forskningsområdet. Således er der oprettet forskningsudvalg, fokuserede forskningsenheder og forskerstillinger, ligesom samarbejdet med Syddansk Universitet er stærkt udbygget og lagt i formelle rammer. Der er afsat økonomi til yderligere udvikling af forskningsområdet.

Gældende Forskningsstrategi

Resume - Sygehus Sønderjylland prioriterer forskning

Omdrejningspunktet for såvel vores forskning som al forskning i Region Syddanmark er at gøre det bedste for borgere og patienter. Forskningsstrategien er et pejlemærke for sygehusets ledergruppe, som gerne vil støtte forskning i deres afdeling. Strategien skal i dagligdagen være med til at klæde lederne på til at kunne rådgive det personale, der ønsker at forske. Forskning vil bidrage til den gode uddannelse og gøre sygehuset mere attraktivt for nyt personale. Såvel Sygehus Sønderjyllands forskere som øvrige personale skal opleve strategien som en rettesnor. I strategien kan der søges hjælp til at finde løsninger på mange af de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med opstart, gennemførelse og afslutning af et forskningsprojekt.

Strategien er imidlertid også rettet mod samarbejdspartnere – både de lokale, regionale, nationale og internationale. Strategien er med til at anvise muligheder for forskningssamarbejde.

Sygehus Sønderjyllands Forskningsstrategi skal sikre, at der skabes sammenhæng mellem retning, mål og tiltag for forskningen på Sygehus Sønderjylland.

Sygehus Sønderjylland understøtter den Regionale Strategi for Sundhedsforskning, herunder de tre hovedområder: Forskning for patienten, Forskning for klinikken og Forskning for udvikling af det syddanske sundhedsvæsen. For at fremme forskningen på Sygehus Sønderjylland igangsættes en række indsatsområder, som løbende konkretiseres i to-årige planer. Sygehus Sønderjyllands forskningsstrategi gælder for perioden 2020 - 2024

Forudsætningerne og rammerne for forskning på Sygehus Sønderjylland udgøres af såvel Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning som af Sygehus Sønderjyllands egen Forskningsstrategi 2020 – 2024.  Jævnfør Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning skal Sygehus Sønderjylland anvende mindst 3% af driftsbudgettet til forskning inden 2029. Senest 2023 har Sygehus Sønderjylland rundet 2%.

Målene i forskningsstrategierne forudsætter, at forskningen ved Sygehus Sønderjylland styrkes yderligere. Dette kan alt andet lige ikke ske uden tilknytning af flere seniorforskere i form af flere professorer, lektorer, post doc, samt gennem ansættelse af flere ph.d-studerende.

I forlængelse af de to strategier ønsker Sygehus Sønderjyllands ligeledes at udbrede forskningen til alle kliniske afdelinger på sygehuset. Til at understøtte denne hensigt, er der med virkning fra 1. februar 2020 etableret en Forskerservice-enhed, der hjælper såvel forskere som afdelinger og medarbejdere uden forskningserfaring til at gennemføre et forskningsprojekt. 

Seneste forskningsnotat

Resume af forskningsnotat

Forudsætningerne og rammerne for forskning på Sygehus Sønderjylland udgøres af såvel Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning som af Sygehus Sønderjyllands egen Forskningsstrategi 2020 – 2024.

Jævnfør Region Syddanmarks Strategi for sundhedsforskning skal Sygehus Sønderjylland anvende mindst 3% af driftsbudgettet til forskning inden 2029. Senest 2023 har Sygehus Sønderjylland rundet 2%.

Målene i forskningsstrategierne forudsætter, at forskningen ved Sygehus Sønderjylland styrkes yderligere. Dette kan alt andet lige ikke ske uden tilknytning af flere seniorforskere i form af flere professorer, lektorer, post doc, samt gennem ansættelse af flere ph.d-studerende.

I forlængelse af de to strategier ønsker Sygehus Sønderjyllands ligeledes at udbrede forskningen til alle kliniske afdelinger på sygehuset.

Til at understøtte denne hensigt, er der med virkning fra 1. februar 2020 etableret en Forskerservice-enhed, der hjælper såvel forskere som afdelinger og medarbejdere uden forskningserfaring til at gennemføre et forskningsprojekt.

Herværende notat er en opdatering af de kriterier, der fremgår af notat om Forskningsøkonomi, vedtaget af Direktionen på møde den 11. maj 2020.

Forankring

Forskning på Sygehus Sønderjylland er forankret i Institut for Regional Sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og i Region Syddanmark. 

Organisation

Etablerede forskningsenheder inkl. forskningsledere er angivet på diagrammet. Hvilke forskerstillinger der er i afdelingen er også illustreret via de farvede prikker. Diagrammet er opdateret april 2023.

 

 

Forskningsudvalg

På Sygehus Sønderjylland er der nedsat et Forskningsudvalg, der har til formål at understøtte, koordinere og fremme forskningen på sygehuset. Formandsskabet for udvalget består af den lægefaglige direktør og den koordinerende forskningsleder på Sygehus Sønderjylland. I udvalget er der bl.a. repræsentanter fra afdelingsledelsen, forskningslederne, ph.d.-klubben, yngre forskere, lægelige forskere og ikke-lægelige forskere. 

På Syddansk Universitets hjemmeside finder du alle publikationer udgivet af Sygehus Sønderjylland.

 

APPFWU01V