Skip til primært indhold

Du kan hente vejledninger til SharePoint på det fælles regionale intranet.

 • Hent vejledninger

  NB! Log ind med dit AD brugernavn og adgangskode, hvis du ikke sidder på Sygehus Sønderjyllands netværk eller er koblet op via VPN.

Adgang

REDCap er et online software som er udviklet specifikt til dataindsamling i fx kliniske projekter. I Region Syddanmark kan du få adgang til via forskningsstøtteenheden OPEN.

Opbygning og skabeloner

Et projekt i REDCap opbygges af en række moduler kaldet instrumenter. Hvert instrument tilpasses studiet og de data, der skal indsamles. Der vil dog være en række instrumenter, som går igen mellem studier og kan kopieres.

GCP-enhederne i Danmark har med deres erfaring i kliniske lægemiddelforsøg, udarbejdet skabeloner til en række instrumenter, samt en vejledning. Skabelonerne hentes som ZIP-filer, som kan uploades til ethvert REDCap projekt, hvorefter de let kan tilpasses projektet. GCP-enhederne arbejder løbende på at udvikle instrumenterne og vejledningen og modtager gerne spørgsmål eller kommentarer.

GCP-enhedernes vejledning og ZIP-filer til eCRF instrumenter.

Rådgivning og hjælp

Du kan søge hjælp og rådgivning via OPEN eller du kan henvende dig til Forskerservice i Klinisk Forskningsafdeling på Sygehus Sønderjylland. 

Forskerservice

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 AabenraaMere information:
Kontakt Forskerservice, hvis du har lyst til at forske eller i øvrigt har spørgsmål om forskningsprojekter.

SurveyXact kan bruges til dataindsamling eller spørgeskemaundersøgelser. Du kan hente vejledninger til SurveyXact på deres hjemmeside:

Du kan også hente information, hvordan du får adgang til og vejledning i brug af SurveyXact på Sygehus Sønderjyllands intranet:

NB! Log ind med dit AD brugernavn og adgangskode, hvis du ikke sidder på Sygehus Sønderjyllands netværk eller er koblet op via VPN.

Hvad er Endnote?

EndNote er et reference management program, som kan hjælpe dig med at holde styr på dine referencer. EndNote er et praktisk program, som kan være en stor hjælp, hvis man har samlet mange referencer og kilder, som evt. skal bruges i andre sammenhænge.

Adgang til Endnote

ALLE ansatte i Region Syddanmark har adgang til Endnote

Vejledning til installering af Endnote

 • Programmet kan kun installeres på Sygehus Sønderjyllands computere
 • Du finder programmet i Softwarecentral Shop (ikon på skrivebordet). Kig efter Clavariate Analytics Endnote under 'C'
 • Klik på installer for at tilføje Endnote til indkøbsvognen. HUSK at klikke på bestil under indkøbskurven for at sætte bestillingen i gang
 • Computeren vil begynde at hente programmet og starte installationen, når den er klar

Syddansk Universitetsbibliotek har lavet en guide på dansk til setup af Endnote

Forskerservice

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 AabenraaMere information:
Kontakt Forskerservice, hvis du har lyst til at forske eller i øvrigt har spørgsmål om forskningsprojekter.

Hvad er Zotero?

Zotero er et reference management program, som kan hjælp dig med at holde styr på din referencer. Programmet er gratis og kan downloades uanset om du er ansat i Region Syddanmark. Zotero er praktisk og kan især være en stor hjælp, hvis du har samlet mange referencer og kilder som du skal dele med andre.

Adgang til Zotero

Zotero kan downloades på Regiones computere via Software Central Shop (ikon på skrivebordet)

Københavns Universitet har lavet en Vejledning til installering af Zotero

Der er lavet to skabeloner til Power Point Skabeloner, som du kan bruge til at præsentere dit arbejde. 

Hent Power Point skabeloner:

​Du kan selv sætte posters og plakater op vha. de to Power Point skabeloner, du finder her på siden.

Skabelonerne er lavet, så posters og plakater kan udarbejdes i sygehusets officielle farver og med sygehusets navnetræk korrekt placeret.

Vejledning i opsætning af posters

Power Point skabelonerne har to sider (slides):

 • Side 1 i posterskabelonen er en vejledning i brug af skabelonen, som svarer til denne vejledning.

 • Side 2 er selve skabelonen, som du skal sætte din poster op i.
  Den har spaltestreger til hjælp ved opsætningen af posterens indhold.
  Spaltestregerne er kun med som hjælpe til placering af indholdet i posteren - de skal IKKE være synlige på den færdige poster.

Bagved ligger side 3-7, som er forskellige farve-muligheder til din poster.

Du skifter farve på din poster ved at skifte layout på den side, du har bygget plakaten op i, dvs. side 2: Stå på side 2 - klik ”Layout” under fanebladsmenuen ”Hjem” og vælg den farve, du ønsker (side 3-7).

Når posteren skal printes er det side 2, der skal printes - efter du har valgt farve.

Du kan se en hurtig opsat poster til inspiration:

Sådan gør du i Power Point

 1. Klik på en af poster-skabelonerne nedenfor.

 2. Gem en kopi af den på din PC eller dit drev ved at klikke på Gem som i pop-up-vinduet (downloads) og vælg, hvad filen skal hedde, og hvor den skal ligge.

 3. Gå til den gemte fil og åbn den i Power Point.

 4. Klik hen til slide 2

 5. Placer tekst, billeder og illustrationer i det store hvide felt vha. spaltestregerne.
  Tekst og billeder må gerne gå ind over flere spalter - det bestemmer du selv.

  Når tekst, billeder og illustrationer er placeret som ønsket, skal du skifte layout på posteren (dvs. på slide 2), hvorved spaltestregerne forsvinder og du får mulighed for at vælge en af fem forskellige baggrundsfarver på posteren, blå, grøn, rød, gul og orange.

 6. Klik på ”Layout” under fanebladsmenuen ”Hjem” og vælg den farve, du ønsker (side 3-7). 

Hent posterskabeloner

Du kan vælge mellem to størrelser af posters 70x100cm og 90x120cm:

Få hjælp til plakater hos:

Henrik Houman

Grafiker & Fotograf

Kommunikation


79 97 70 43

Region Syddanmarks Designmanual beskriver de overordnede retningslinjer ift. design og layout, der er gældende for alle regionens institutioner og sygehuse.

Her kan du også hente Sygehus Sønderjyllands logo/navnetræk (se nederst på siden under punktet "Navnegrafikker") - med og uden påtegnet Syddansk Universitetshospital, og på dansk, engels og tysk.

Gå til Region Syddanmarks Dersignmanual

Hvis du har adgang til Adobe Acrobat Reader DC, kan du bruge din medarbejdersignatur (eller din private digitale signatur - MitID) til at underskrive dokumenter digitalt.

Dette er lige så juridisk bindende og validt som at skrive under med kuglepen, men du slipper for at printe ud, skrive under og scanne ind igen. 

Du finder en vejledning til, hvordan du gør på det fælles regionale intranet.

NB! Log ind med dit AD brugernavn og adgangskode, hvis du ikke sidder på Sygehus Sønderjyllands netværk eller er koblet op via VPN.

APPFWU02V