Skip til primært indhold

Hvordan skal jeg som diabetespatient sortere mit medicinske affald derhjemme?

Det spørgsmål stillede en patient. Nu er hun årsagen til, at Sygehus Sønderjylland har lavet en vejledning om affaldssortering af diabetikeres medicinske affald. Vejledingen bruges nu i store dele af region Syddanmark.

Med kommunernes stigende krav til affaldssortering har det været svært for diabetespatienter at finde ud af, hvordan man skulle sortere sit medicinske affald i alle de forskellige fraktioner, som efterhånden er dukket op rundt om i de mange kommuner.

Vi skal sortere mere og mere, og takket være Karen Kragh Petersen, som selv er diabetiker, er det nu blevet nemmere for både patienter og personale.

- Jeg har i flere sammenhænge drøftet med andre diabetikere, hvad man skulle gøre med affaldet fra pumpen ved opfyldning eller skift af sensor. Ingen vidste det 100 %.

Karen Krag Petersen tog derfor sit spørgsmål med til den lokale diabetesforenings bestyrelsesmøde, men heller ikke her var der svar at finde. Kort tid efter var der møde i DURS, Diabetesudvalg Region Syddanmark, hvor Karen nævnte, at det var svært at hitte rede i, hvordan man skulle sortere, efter at der var kommet en ny kommunal affaldssorteringsplan.

Gode folk fra Sygehus Sønderjylland lovede derefter at arbejde videre med problematikken, deriblandt Jutta Henning, som er sygeplejerske i Diabetesambulatoriet i Sønderborg.

- Det var jo svært for mig at vide noget om alle de forskellige pumper og sensorer, så det var dejligt, at tråden blev samlet op af ambulatoriet, fortæller Karen Kragh Petersen.

Sammen med diabetespatient Karen Kragh Petersen har Sygehus Sønderjylland lavet en vejledning til sortering af diabetikeres medicinske affald, som nu bruges nu i store dele af region Syddanmark.

Sammen med diabetespatient Karen Kragh Petersen har Sygehus Sønderjylland lavet en vejledning til sortering af diabetikeres medicinske affald, som nu bruges nu i store dele af region Syddanmark.

Vejledningen hjælper også personalet på sygehuset

Vejledningen hjælper ikke kun patienter, for også personalet kan indimellem have svært ved at huske, hvordan de enkelte dele skal sorteres, fortæller sygeplejerske Jutta Henning, som har været med i arbejdet.

-  Selv personalet har tidligere været udfordret på, hvilke kasser der var de rigtige. Nu er der en klar vejledning, og vi kan bare slå op i appen, når vi ikke kan huske, hvilken kasse affaldet hører til i. Nu bliver alle tvivlsspørgsmål hurtigt afklaret, så vi - ligesom patienterne - også sorterer rigtigt, siger Jutta Henning, sygeplejerske i Diabetesambulatoriet i Sønderborg.

Oversigt over affaldssortering af diabetesudstyr - Pumper

Oversigt over affaldssortering af diabetesudstyr - Pumper

Oversigt over affaldssortering af diabetesudstyr - Pumper

Oversigt over affaldssortering af diabetesudstyr - Pumper

Sygehus Sønderjylland laver vejledning til diabetespatienter

Ikke nok med at der findes meget udstyr, som bruges af diabetespatienter, så findes der også meget forskelligt. Derudover er det i mange kommuner nyt, at man skal sortere i så mange forskellige fraktioner, så sorterings-spørgsmålet fra patienten Karen blev taget alvorligt.

Sygehus Sønderjylland tog kontakt til de fire kommuner her i området, og med deres hjælp til fraktioner og sortering blev der fremstillet en større vejledning med billeder, som kan findes i appen ”Mit Sygehus”, når man er diabetespatient.

Vejledningen indeholder alt information om, hvordan patienter skal sortere deres medicinske affald og bortskaffe materiale som nåle, teststrimler, sprøjter og emballage.

Se vejledningen i Mit Sygehus til sortering af affald til pumper

Sygeplejerske Jutta Henning i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sygeplejerske Jutta Henning i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringskasser i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringskasser i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringsspande i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringsspande i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringsvejledning i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Sorteringsvejledning i diabetesambulatoriets sorteringsrum

Udbredt til hele region Syddanmark via Steno

Arbejdet med den omfattende vejledning gik i gang i foråret, og selvom et nyt initiativ tager tid at løbe i gang, så kan afdelingen allerede nu mærke, at patienterne er glade for vejledningen.

Ligeså er Steno Diabetescenter i Odense, som DURS, Diabetesudvalg Region Syddanmark, refererer direkte til. De havde nemlig også fået en del henvendelser på affaldssortering.

I og med at Steno Diabetescenter i Odense også er med i samarbejdet, har alle sygehuse, alle kommuner og samtlige lokale diabetesforeninger i hele Region Syddanmark fået det nye materiale fra Sygehus Sønderjylland. Det gør patienten Karen Kragh Petersen glad og stolt:

- Det er dejligt, at vejledningen er udbredt til andre diabetescentre/afdelinger. Alt det, vi kan gøre for at passe på miljøet, vil jeg - og sikkert også andre diabetikere - gerne gøre!

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU02V