Skip til primært indhold

Indlæggelse i Neonatalafsnit

På denne side finder du information om Neonatal og dit forløb her hos os

Klik på + for at se oplysninger

På Neonatal indlægges de små for tidligt fødte samt de nyfødte, som har behov for ekstra observation og behandling, sammen med deres forældre. I afsnittet er der 10 neonatalstuer.

I vil møde børnelæger og sygeplejepersonale som er specialiseret i pleje og behandling af for tidligt fødte børn og syge nyfødte.

Vi håber, at I får et godt ophold, og vi vil yde vores bedste for, at I oplever behandling og pleje som kvalitetsfyldt og rart. Vi lægger vægt på godt samarbejde, hvor jeres valg og beslutninger respekteres.

 

Jeres nyfødte barn har behov for observation og/eller behandling, og derfor bliver I indlagt i Neonatal.

Barnet ligger sammen med jer på stuen, også selv om det ligger i kuvøse og bliver overvåget. Puls, vejrtrækning og iltmætning følges på en skærm på stuen og ude på kontoret. Personalet er hele tiden tæt på og træder straks til ved behov.

Det at få barn som har behov for indlæggelse straks efter fødslen, er en helt anderledes situation, end hvad man havde forestillet sig. Oftest sker det pludseligt og uventet.

Hvis barnet har brug for akut observation og behandling, vil de første timer (eller måske dage) være præget af, at der er mange personer er omkring barnet. I kan måske føle jer magtesløse, og at det er svært at føle sig som forældre.

Vi vil gerne hjælpe jer med at finde forældrerollen i den situation I står i. Barnet har brug for jer specielt, også selv om der er professionelle, som hele tiden er til stede. Så snart barnet er i stand til det, kan det komme til at ligge hud mod hud hos en af jer, hvilket giver følelse af nærhed og samhørighed. Vi hjælper jer til det i starten, senere vil I selv kunne gøre det helt naturligt.

Skal barnet have skiftet ble eller har behov for anden praktisk omsorg, vil vi hjælpe og guide jer, så I bliver trygge ved situationen. Vigtigt er det, at I aldrig vil stå alene og føle jer utryg med det, vi vil være der for jer, når I har behov herfor.

Der kan ikke siges noget generelt om indlæggelsesvarigheden. Den afhænger helt af årsagen til indlæggelsen og den konkrete situation.

I vil få løbende information fra lægerne og plejepersonalet, og vil vil drøfte udvikling og behandling løbende med jer. I er altid velkommen til at tale med personalet om jeres tanker, forventninger, tvivl og bekymringer.

Besøgstid

Som nybagt familie har man brug for tid til at lære sit barn at kende, uden unødvendige forstyrrelser. De for tidligt fødte og syge nyfødte er følsomme over for uro og sårbare over for infektioner

Derfor er der besøgstid for pårørende:

Pårørende er velkomne alle ugens dage i tidsrummet kl. 15-17 og kl. 19-20


Det er muligt at træffe særlige aftale - tal om det med personalet.

Samlever/ partner og søskende til den nyfødte har fri besøgsret.

Vær opmærksom på...

Der ønskes ikke besøg af syge pårørende eller familier. Det er vigtigt at søskende til det nyfødte barn er fri af infektions- og børnesygdomme.

Det er endvidere vigtigt at børn, som ikke har haft skoldkopper, og som har været udsat for skoldkoppesmitte i op til 3 uger før besøget, IKKE kommer i afsnittet.

God hygiejne er en selvfølge - vask og sprit hænder ofte.

 

 

Sammen på stuen

Nyfødte og deres forældre har så meget at give og lære hinanden i den første tid, så det er vigtigt, at de kan være sammen og knytte bånd i den første tid, selv om den nyfødte er meget lille eller af andre årsager ekstra sårbar.

I Neonatalafsnit  har vi mulighed for at overvåge de små børns vejrtrækning, puls, blodtryk og iltindhold på en centralt placeret skærm, mens kuvøsen med det lille barn står på samme stue som mor og far - på en neonatalstue.

Forældrene kan lukke døren og selv stå for den almindelige pleje af det lille barn, lige som de ville gøre det under andre, mere normale omstændigheder. Men der er personale lige uden for døren som holder øje med hvordan barnet har det.

På en neonatalstue er der overvågningsudstyr til barnet. Ellers fungerer den som en enestue med eget bad og toilet, som er til rådighed for familien.

Hold orden

Vi har en forventning om, at I holder stuen pæn og opryddet. Der er et skab til opbevaring af jeres ting, og i sengebordet er der mulighed for at opbevare værdigenstande aflåst. Bag døren er der knager til opbevaring af overtøj mm.

Rengøring

Stuerne bliver gjort rent hver dag i dagtiden. Hvis der mod forventning ikke er gjort rent eller tømt skraldespande inden kl. 14, giv venligst personalet besked.

Som indlagt med dit barn har du ret til forplejning. Far / partner skal købe mad i restauranten.

I afsnittet er der et patientkøkken / spisestue, hvor du kan hente drikke samt morgenmad og mellemmåltider fra måltidsvognen. 

Hovedmåltider bestilles elektronisk - det vil personalet fortælle dig mere om.  

Psykolog

Ved særlige behov er der mulighed for at have samtale med afdelingens psykolog.

Socialrådgiver

Ved særlige behov er der mulighed for at få bistand fra afdelingens socialrådgiver.

Sundhedsplejerske

Vi kan formidle kontakt til sundhedsplejersken fra dit område.

Tolk

Ved sprogmæssige problemer er der mulighed for at få tolkebistand.

Sygehuspræst

Sygehuspræsten kommer regelmæssigt hos os, både på visit og kan tilkaldes ved behov, f.eks. barnedåb.

Barselsorlov

Når barnet er indlagt, forlænges moderens barselsorlov svarende til indlæggelsestiden. Du skal selv søge om forlængelse af barselsorloven.

Når barnet bliver udskrevet, får du dokumentation i e-boks for, at barnet har været indlagt. Denne dokumentation skal bruges ved ansøgningen om forlængelse af barselsorloven.

Mobiltelefon

Du må som hovedregel gerne bruge din egen mobiltelefon på sygehuset, men vis hensyn, så du ikke forstyrrer andre patienter.

Internet

Der er mulighed for at bruge sygehusets internet gratis. Fremsøg dette via din WI-FI.

Netværket hedder "Gaestenet". Det er et ikke sikret netværk. Du kan også anvende dit eget mobile netværk.

Er du i tvivl.... så spørg personalet.

Jeres barn er stadig lille, men ellers rask - og det er tid til at begynde at tænke på udskrivelse fra sygehuset. Det eneste specielle behov, barnet har, er at få suppleret måltiderne med sondemad.

I stedet for at tilbringe denne tid på sygehuset er der mulighed for at blive udskrevet til det, vi kalder "Tidligt Hjemme Ophold" (THO).

Tidligt hjemmeophold indebærer, at I passer selv jeres barn hjemme i de vante omgivelser. Inden I bliver udskrevet, får I en grundig vejledning i at varetage den daglige omsorg for barnet og I lærer selvstændigt at give sondemad.

THO-teamet vil følge jer tæt - enten med regelmæssige videokonsultationer eller hjemmebesøg.

Patientvejledninger:

I får besked om udskrivelse i god tid, så I kan nå at planlægge jeres hjemkomst.

Ambulant kontrol

En del af de indlagte børn bliver efter udskrivelsen tilbudt ambulante kontrol ved en læge, en sygeplejerske, og evt. en børnefysioterapeut - det foregår enten i Neonatal og Barsel, hvor I har været indlagt, eller i Børn og Unge, Ambulatoriet i stueetagen (område 3).

Indkaldelsen til evt. ambulante kontroller får I tilsendt via e-boks.

Sundhedsplejerske

Sundhedsplejersken er en tæt og naturlig samarbejdspartner. Ved udskrivelsen informerer vi sundhedsplejersken om barnets indlæggelsesforløb.

Egen læge

Egen læge modtager et udskrivningsbrev og bliver ad den vej informeret om barnets indlæggelsesforløb.

Kontakt og find vej

Neonatal og Barsel

Kresten Philipsen Vej 15, 6200 Aabenraa


79 97 23 50

Mere information:

Find vej:
Neonatal og Barsel ligger i område 105.

APPFWU01V