Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland skal være demensvenligt sygehus

Både nationalt og internationalt arbejder man på at gøre samfundet demensvenligt. Det gælder også på sygehusene. Derfor har Sygehus Sønderjylland nu ansat en demenskoordinator i en nyoprettet stilling til at implementere nye initiativer.

At Sygehus Sønderjylland nu skal være demensvenligt udspringer af Den Nationale Demenshandlingsplan 2025, hvor der blev sat national fokus på demensvenlighed og iværksat initiativer, som skal gøre Danmark til et demensvenligt land, hvor mennesker med demens kan leve et trygt og værdigt liv. 

På Sygehus Sønderjylland har man derfor nu ansat 37 årige Ditte-Marie Madsen, som er uddannet sygeplejerske. Hun har tidligere arbejdet på Sygehus Sønderjylland i Sønderborg, men de seneste 6 år har hun arbejdet som demenskonsulent i kommunalt regi. Nu er hun tilbage på Sygehus Sønderjylland.

Svært at være indlagt

Når mennesker med demens bliver indlagt på sygehuse, vil de ofte føle en større usikkerhed og uvished end andre patienter. De er væk fra deres kendte omgivelser og dem de kender. Pludselig ændrer deres rutiner sig også og samtidig vil de mange nye sanseindtryk være svære for dem. Det gør dem utrygge, og det kan påvirke behandlingen.

Sygehus Sønderjylland skal gerne allerede om to år være nået i mål med at være demensvenligt, siger demenskonsulent Ditte-Marie Madsen:

- Om 2 år håber jeg, at man allerede kan se en tydelig forskel her på sygehuset. Jeg håber, at patienterne kan mærke en forskel og at alt plejepersonalet på det tidspunkt har fået redskaber til at hjælpe demente på en anden måde end nu.

Alt personalet skal uddannes i, at omgås patienter med demens. Det kan nemlig være svært at behandle og passe patienter med en demenssygdom. Demente kan nemlig ikke altid forklare deres symptomer, fordi de mangler indsigt i deres egen sygdom og de udfordringer, der knytter sig til det.

Demenskoordinator på Sygehus Sønderjylland, Ditte-Marie Madsen

Demenskoordinator på Sygehus Sønderjylland, Ditte-Marie Madsen

Alt personale skal igennem en basisuddannelse

Ligesom alle andre, får mennesker med de­mens, også mange forskellige sygdomme og skader og kan derfor blive indlagt på forskellige afdelinger på sygehuset.

Derfor skal der fremover på alle afdelinger på Sygehus Sønderjylland være nøglepersoner, som ved lidt mere om patienter med demens. Men det er vigtigt, at ikke kun nøglepersoner ved, hvordan man håndterer patienter med en demenssygdom, derfor skal alt personale på sygehuset også kende til de særlige forhold, der gælder for netop de patienter. Alle medarbejdere vil derfor i fremtiden gennemgå en basis uddannelse omkring demens. Det gælder ikke kun alt sundhedspersonale, det vil fx også være lægesekretærene.  

For det kan være en udfordring at modtage en patient, som har svært ved at huske ting, der lige er sket - eller det der skal ske. En patient som fx har svært ved at finde vej til sengestuen eller til toilettet, fordi demensen påvirker opfattelsen af rum og retning. En patient som har svært ved at kommunikere og ikke kan give udtryk for egne basale behov, som fx sult eller tørst. Derfor vil personalet nu få ”en rygsæk” af muligheder, de kan bruge, når de står over for en dement patient.

Demensvenligt sygehus på vej

Nu går Sygehus Sønderjylland, som flere andre steder i landet, i gang med at omdanne alle deres sygehuse til demensvenlige. Inspirationen er hentet fra Svendborg Sygehus, som har lavet et pilotprojekt.

Noget af det man kan gøre, er at give demente patienter enestuer. (Alle stuer på SHS er enestuer). Der vil også være en fordel i at give disse patienter en stue, hvor der er mere ro, fx for enden af en gang.

Man kan også ændre farver, indretning og lys på sygehuset, lave tydeligere skiltning og markere udgange, så ingen bliver væk.

- Vi skal også undgå medicinsk behandling og i stedet bruge non farmakologi”, fortæller Ditte-Marie Madsen. Det betyder, at vi i større stil skal benytte os af fx tyngdedyner, puder med musik, tangles (*legetøj til urolige hænder) og flere andre tiltag.

Ditte-Marie Madsen har en klar fordel i sit nye job, da hun tidligere har været sygeplejerske på SHS. Efter 6 år væk herfra som demenskoordinator i Sønderborg kommune, kan hun nu se udfordringerne fra begge sider i det tværfaglige arbejde, der også er om patienterne.

- Nu har jeg de sidste 6 år fået et godt indblik i, hvordan man lever, når man er dement. Jeg har oplevet, hvordan ens pårørende har det og hvordan de kan hjælpe, og vi kan. Nu glæder jeg mig til at se det, fra den her side og gøre sygehuset mere demensvenligt, slutter den nye demenskoordinator på Sygehus Sønderjylland Ditte-Marie Madsen.

Demenskoordinator på Sygehus Sønderjylland, Ditte-Marie Madsen

Demenskoordinator på Sygehus Sønderjylland, Ditte-Marie Madsen

Fakta om demens

I Danmark får et stigende antal mennesker demens som følge af den voksende ældrebefolkning i Danmark. Langt de fleste diagnosticeres med demens efter de er fyldt 80 år, men demens forekommer også blandt yngre mennesker. Demens er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark.

I Danmark anslår vi, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med demens. Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning.

Blandt personer på 65 år og derover er der ca. 8.000 nye registrerede tilfælde af demens om året. Det svarer til ca. 22 nye tilfælde per dag året rundt. 

 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V