Skip til primært indhold

Uddannelsesprogram

Information om indholdet af uddannelsesprogram for en AP-læges uddannelsesophold i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Opholdet i afdelingen skal primært ruste dig til at varetage gynækologisk-obstetriske problemstillinger i almen praksis og give dig en grundig viden om gynækologiske tilstande, der bør henvises til sygehuset.

En del af læringen vil foregå i det daglige forvagtsarbejde. Der er tale om superviseret klinisk arbejde incl. undersøgelse, samtale, rådgivning, vejledning og tilrettelæggelse af behandlingsforløb eller udredningsprogram.

 • Der vil være fokuserede dage i urogynækologisk ambulatorium og obstetrisk ambulatorium, som ellers er bemandede med speciallæger.
 • Med hjælp fra det sonografiske team får du indblik i den prænatale screening.
 • Der vil være mindst en dag på fødegangen for at få indblik i den normale fødsel, da lægen i praksis er den første sundhedsperson, en gravid møder i sin graviditet.
 • Visitation af henvisninger fra praksis er opdelt i 4 kategorier - Almen gynækologi, urogynækologi, obstetrik og fertilitet. Vi tilstræber at involvere AP-læger.

Det er vigtigt, at du selv er aktiv i din læring, og at du i ledige stunder selv opsøger de funktioner, hvor du kan uddrage yderligere læring.

Yngre læger er på alle tidspunkter velkomne til at gå med i speciallægeambulatorier og efter forudgående aftale være med i jordemoderkonsultationen.

Der er også mulighed for at bede ambulatoriekoordinatoren om at sætte en særlig patientkategori på eget reservelægeambulatorium, hvis du har behov for ekstra læring.

Hver uddannelsessøgende AP-læge får tildelt en tutor, der ofte er en læge i hoveduddannelse i gynækologi og obstetrik.

Der planlægges min. 3 vejledermøder, hvor første møde skal finde sted i løbet af de første 14 dage i klinikken. Der skal den personlige uddannelsesplan lægges. Andet vejleder møde lægges midt i ansættelsen og et afsluttende inden ansættelsens ophør. Der kan holdes flere evalueringssamtaler efter behov eller små samtaler om aftalte emner.

Efter hver vejledersamtale sender du referat til uddannelsesansvarlig afdelingslæge Maja Mick, maja.mick@rsyd.dk

Din uddannelsesplan skal tage udgangspunkt i kvalifikationskort #4, som er relateret til gynækologi og obstetrik.

Link til kompetencekort K4: 

https://www.dsam.dk/files/312/kvalifikationskort_4_gynobs_2019.pdf

Du skal kopiere Skema F og bruge det til journalaudit af 3 cases inden for hver af 3 kategorierne:

 • Blødningsforstyrrelser
 • Provokeret abort / sterilisation
 • Urininkontinens
 • Kvinder med prolaps
 • Gravide med kroniske sygdomme
 • Prænatal diagnostik
 • Assistance af jordemoder ved normal fødsel

Når den kliniske vejleder på sygehuset har vurderet resultatet som tilfredsstillende, underskrives kvalifikationskortet. Du skal opbevare kvalifikationskortet og fremvise det til tutorlægen i almen praksis, når denne efterfølgende skal godkende det endelige mål i logbogen.

Der attesteres for gennemført tid på uddannelseslaege.dk

APPFWU02V