Skip til primært indhold

Din funktion som reservelæge

AP-lægers funktioner i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Klik på + for at se oplysningerne

Hverdage

kl. 8.00-15.24 
eller
kl. 15.00-8.30

Weekender / helligdage

kl. 9.00-18.30
eller
kl. 18.00-9.30

Du modtager de akutte gynækologiske patienter til vurdering i ambulatoriet (expres-tid) eller til indlæggelse på FAM. Du optager anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsscanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultater af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. De akutte patienter konfereres med bagvagt.

De hyppigste akutte henvendelser er på grund af blødning i graviditeten, underlivsinfektion og blødningsforstyrrelser. Alle operationsindikationer skal konfereres med bagvagt.

Akutte obstetriske patienter, henvist fra egen læge eller jordemoder, ses i fødemodtagelsen til kl. 15, ellers på fødegangen. Der skrives journal på elektive sectio patienter på fødegangen.

Du har forvagtskalder tlf. 72125.

Hverdage

kl. 9.00-15.00

På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsscanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultater af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. Der er hver dag ”uddannelsespatienter” på programmet. F.eks. patienter med blødningsforstyrrelser eller nedsynkning, celleforandringer, endvidere er der kontroller f.eks. i urogynækologi.

I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge, som har tutorfunktion, eller af bagvagten. Om morgenen, inden du begynder i ambulatoriet kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås. Alle operationsindikationer skal konfereres med speciallæge.

DRG-kodning

I forbindelse med arbejdet i ambulatoriet skal der sættes koder – dels af aktionsdiagnoser og dels af indgreb.
Husk i øvrigt kodning af komplicerende sygdomme ved epikrise på indlagte patienter. Koderne skal dikteres.

Forvagten går stuegang, men er velkommen til at følge bagvagten på de øvrige afsnits stuegang.

Mandag-torsdag

kl. 8.00-15.00

På dine OP-dage assisterer du til de forskellige gynækologiske operationer samt elektive sectio. Det er fortrinsvis læger i uddannelse i gynækologi og obstetrik. Alle reservelæger har egen telefon, som de kan kaldes på ved OP-dage.

APPFWU01V