Skip til primært indhold

Almen praksis og speciallæge praksis

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre relevante oplysninger til praktiserende læger og speciallæger fra Røntgen og Skanning

Klik på + for at se oplysninger

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Røntgen og Skanning
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Telefon 

Direkte numre:

 • Aabenraa: 79 97 51 00
 • Sønderborg: 79 97 52 00
 • Tønder: 79 97 52 52
 • Haderslev: 79 97 52 50 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Ved kontakt til afdelingen videre stilles til relevant radiolog i henhold til den aktuelle problemstilling Hverdage mellem 8-15

Aabenraa
79 97 51 00

Ved kontakt til afdelingen videre stilles til relevant radiolog i henhold til den aktuelle problemstilling Hverdage mellem 8-15

Sønderborg
79 97 52 00

Ved kontakt til afdelingen videre stilles til relevant radiolog i henhold til den aktuelle problemstilling Hverdage mellem 8-15
 

Tønder
79 97 52 52

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Røntgen og Skanning (Aabenraa) 5790000191611 5000070 503931000016002
SHS Røntgen og Skanning (Sønderborg) 5790000193714 5000080 503981000016003
SHS Røntgen og Skanning (Tønder) 5790000193738 5000081 504011000016006
SHS Røntgen og Skanning (Haderslev) 5790002402876 5000082 890631000016002

Aabenraa:

MR, CT, UL, mammografi, konventionel røntgen inkl. skolioseoptagelser

Sønderborg:

MR, CT, UL og konventionel røntgen 

Tønder:

MR, CT og konventionel røntgen

SCH -Sundhedscenter Haderslev

Planlagte thorax og knogleundersøgelser

Undersøgelser fordelt på afsnit

Røntgen

Ultralyd

CT

MR

* MR mammo i SBS fra ultimo 2022

(x) Ikke primært undersøgelsessted

Undersøgelser der ikke foretages i Røntgen & Skanning SHS

 • Dexa skanning
 • Scintigrafi
 • PET-CT (Først fra september 2022)
 • Videofluoroskopi
 • Ortopantomografi og cephalostatoptagelser

Alle undersøgelser af Øre, næse, hals og trachea samt thyroidea - på nær MR og CT af hals - henvises til Øre, næse og halskirurgi

Doppler halskar kun henvist fra Hjerne- og nervesygdomme

Visse undersøgelser udføres kun på specialindikation og andre omvisiteres normalt til snitbillede diagnostik

 • Sternoklavikulærled, ansigtsskelet, bihuler og cranie samt myelomatose laves rutinemæssigt i CT i stedet for konv. røntgen
 • Der anses sjældent at være indikation for røntgenoptagelser af os coccygis og hælspore

 

Særlige forhold vedr. henvisning

Patientens telefonnumre - både fastnet og mobilnummer - bedes påført henvisningen.

Det giver mulighed for hurtigt at indkalde patienter ved ledige tider.

Patienter, der udebliver uden at melde afbud, bliver ikke genindkaldt.

Det vil tydeligt fremgå af indkaldelsesbrevet, at ved udeblivelse uden forudgående afbud returneres henvisningen til henvisende instans.

I praksis returneres henvisninger, eller der svares per elektronisk korrespondance.

 

Mammacancer

Her finder du link til: Mammacancer - sundhed.dk

 

 

Urologisk cancerpakkeforløb - makroskopisk hæmaturi

Alle patienter fra Aabenraa, Sønderborg og Haderslev: Tidsbestilling til CT-skanning i pakkeforløb i Aabenraa, telefon 7997 6329 kl. 08.00-14.45, efterfølges straks af 2 udførlige henvisninger til henholdsvis Røntgen og Skanning samt Urinvejskirurgi. 

På henvisningen til Urinvejskirurgi påføres undersøgelsestidspunktet for CT-skanningen.

Påfør patientens telefonnummer på henvisningerne.

Patienter fra Tønder kommune skal henvises til Sydvestjysk Sygehus.  Her kan du læse mere om: Lokale forhold – Sydvestjysk Sygehus

Testiscancer

Alle patienter fra Aabenraa, Sønderborg og Haderslev - både med begrundet mistanke (pakke) og mistanke (filter) henvises akut til ULS på Røntgen og Skanning ved opringning på telefon 79 97 63 29 kl. 08.00-14.45 og fremsendelse af elektronisk røntgenhenvisning.

Ved begrundet mistanke vil Røntgen og Skanning kontakte urologisk bagvagt umiddelbart efter ULS, og patienten sendes op til Urinvejskirurgi (sekretær på Røntgen og Skanning har i forvejen ringet til sekretær på Kirurgi, Urinvejskirurgi og meddelt, at de har fået meldt en obs. testiscancer).

Patienter fra Tønder kommune skal henvises til Sydvestjysk Sygehus. Her kan du læse mere om Lokale forhold – Sydvestjysk Sygehus

Her finder du info om: Testiscancer - sundhed.dk

 

MAS - Mistænkt Alvorlig Sygdom - Sønderjylland lokalt 

Her finder du link til info om: Mistænkt alvorlig sygdom, der kan være kræft (MAS) og Metastase uden kendt primærtumor (MUP) - sundhed.dk

 

MUP - Metastaser uden kendt primær tumor - Sønderjylland lokalt

Her finder du link til info om: Mistænkt alvorlig sygdom, der kan være kræft (MAS) og Metastase uden kendt primærtumor (MUP) - sundhed.dk  

Billeddiagnostik hos patienter med vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes, Gruppe 3

Her finder du link til info om: Billeddiagnostik hos patienter med vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes, Gruppe 3 - sundhed.dk

 

MR-skanning - Henvisning til MR-skanning for almen praksis og kiropraktorer

Her finder du link til SHS - henvisning til MR fra praksis og kiropraktorer - sundhed.dk

Ved henvisning til MR skal højde og vægt fremgå samt største omkreds på adipøse patienter. Derudover er det nok at skrive, at MR-skemaet er gennemgået, hvis der ingen kontraindikationer er. 

 

Billeddiagnostik af columna

Her finder du link til sundhed.dk om Billeddiagnostik af columna

 

CT-skanning - Henvisning

Der kan henvises til CT-cerebrum ved demensudredning samt til CT-bihuler ved sinuit. 

Der kan henvises direkte til CT thorax og abdomen ved forudgående telefonisk med røntgenafdelingen på nedenstående telefonnumre. Man får oplyst undersøgelsestidspunkt til patienten.
Sekretær: Aabenraa: 79 97 63 29  / Sønderborg: 79 97 52 12. 

 

Ultralyd af carotiderne

Foregår kun i neurologisk regi via Hjerne og Nervesygdomme. Der kan ikke henvises direkte til Røntgen og Skanning.

Ultralydsundersøgelse af halsen foregår via Øre-Næse-Halskirurgi, der skal henvises til ØNH.

Der kan ikke henvises til UL af vener ved mistanke om venøs insufficiens.

 

Intravenøs kontrast og P-Kreatinin

Ved henvisning til kontrastkrævende undersøgelser påhviler det henvisende læge at sikre sig, at nødvendige blodprøver er taget.

Alle patienter uden kendte tidligere eller aktuelle nyreproblemer eller akut opstået sygdom betragtes som "nyreraske". Der skal foreligge en P-kreatinin, der er < 3 mdr. gammel.

Der skal foreligge frisk P-kreatinin  < 1 uge gammel på alle patienter med risikofaktorer.

Risikofaktorer

 • Dehydrering
 • Akut sygdom/Indlagt
 • Diabetes Mellitus (metformin behandlet)
 • Kendt nyreinsufficiens
 • Nyreopererede
 • Proteinuri
 • Hypertension - ubehandlet
 • Hyperurikæmi

-----------------------------------

Forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme)

Tidligere allergisk reaktion over for kontraststof

Kemobehandling med interleukin 2 (allergisk sen-reaktion)

Behandling med potentielt nyretoksiske præparater

Henvisningen skal udover risikofaktorer minimum indeholde oplysninger om:

 • Metformin
 • Højde og vægt
 • P-Kreatinin skal foreligge

Ved henvisning, hvor der ikke foreligger en P-Kreatinin, skal der udfærdiges en rekvisition på en P-Kreatinin, der lægges på "blodprøvehotellet".

Senest fagligt revideret: 29.02.2024

 

 

 

Røntgen "samme dag"

Det er muligt for praksis at henvise til akut røntgenundersøgelse, dog altid forudgået af telefonisk kontakt til Røntgen og Skanning. 

Ønskes patienter undersøgt med mistanke om fraktur, og ønskes patienten set efterfølgende af behandlerpersonalet i Skadestue/Akutmodtagelse uanset røntgensvaret, skal der foreligge en selvstændig aftale med Visitationen på 70 11 07 07 om dette på forhånd. Henvisningen påføres denne oplysning.

Røntgen og Skanning sender patienten videre til det ønskede sted. Er der tale om patienter med skader ældre end 24 timer, er der mulighed for at få dem set inkl. evt. radiologi via Ortopædisk Ambulatorium, der har daglige tider til dette formål. Disse ambulatorietider tildeles patienten efter kontakt med vagthavende ortopæd i FAM på 79 97 18 50 foretaget af den henvisende praktiserende læge. 

Patienter med mistanke om frisk traumatisk fraktur i columna og bækken/hofter skal visiteres direkte til Skadestuen uden foregående radiologisk diagnostik i Røntgen og Skanning.

Der kan ikke henvises til:
Røntgenundersøgelse af bihuler, sternoklavikulærled og kæbeled.

 

Hurtig ULTRALYD - Sønderborg og Aabenraa

Mandag til fredag kl. 10.00-14.00 - DOG IKKE ONSDAG

Det er muligt at henvise til en "jo før - jo bedre" ultralydsundersøgelse - uden forudgående tidsbestilling - ved mistanke om cancer. 

Henvisning til "jo før - jo bedre" ultralyd

Det er vigtigt, at der på henvisningen noteres, at der er tale om en "jo før - jo bedre" udredning. 

Overvej om "Hurtig ULTRALYD" er den rette indgang til primær udredning ellers brug : 

Udredning af patienter med ukarakteristiske symptomer og mistanke om alvorlig sygdom - Sønderjylland lokalt
Billeddiagnostik hos patienter med vage symptomer, hvor alvorlig sygdom ikke kan udelukkes, Gruppe 3 - SHS - sundhed.dk  Se: https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/information-til-praksis/syddanmark/almen-praksis/patientforloeb/forloebsbeskrivelser/icpc-oversigt/a-almen-og-uspecificeret/paraklinisk-billeddiagnostik-hos-patienter-med-vage-symptomer/

Røntgen af knæ (knæartrose)

Diagnosen knæartrose kan stilles uden røntgenundersøgelse af knæet.
Den kliniske diagnose stilles ud fra en samlet vurdering af risikofaktorer, symptomer og objektive fund. De vigtigste risikofaktorer for udvikling af knæartrose er: alder, køn (kvinde), overvægt, overbelastning (arbejde/fritid), knæskade og arv (familiehistorie med artrose). Typiske symptomer ved knæartrose er knæsmerter og stivhed efter inaktivitet samt funktionsbegrænsning. De objektive fund har de bedste diagnostiske egenskaber og er typisk krepitation, bevægeindskrænkning og knoglefortykkelse.

Indikation for røntgen er derfor verificering af den kliniske diagnose før tilbud om knæalloplastik.

Røntgenundersøgelsen tages stående med semireflekteret knæ (anterio-posterior-optagelse, side- og axialoptagelse af femuropatellarleddet).

MR-skanning har ingen plads i diagnostik i knæartrose, og man bør vise tilbageholdenhed ift. MR ved mistanke om degeneration i knæet pga. risiko for påvisning af menisklæsion uden klinisk betydning. Omvendt kan MR i nogle tilfælde bidrage til differentialdiagnostikken.

Andre indikationer for røntgen af knæ er mistanke om osteonekrose, tumorer eller trauma. 

Referencer:

Røntgen af columna

Patienter med mistanke om frisk traumatisk fraktur i columna skal visiteres til skadestue uden forudgående radiologisk diagnostik i Røntgen og Skanning.

Røntgen af columna foretages kun ved forudgående henvisning og indkaldelse. Røntgen af columna er primært indiceret ved mistanke om osteoporotiske sammenfald eller spondylolyse-listese. Er derudover sjældent indiceret. Henvisningen visiteres af radiolog, og patienten vil blive indkaldt.

Se: Billeddiagnostik af columna - sundhed.dk 

 

 

Oversigt over afdelingens patientvejledninger og oplysning om stråledosis

Afdelingsledelsen

Jonna Grau

Chefradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 52 13

Henrik Skjellerup Struckmann

Cheflæge

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 50 05

Afsnitsledelse - Aabenraa

Jens Bonde-Petersen

Ledende overlæge

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 51 10

Dorthe Lund Jessen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 51 06

Mark Jensen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 67 43

Thomas Hill

Ledende overlæge, uddannelsesansvarlig

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 63 36

Afsnitsledelse - Sønderborg

Jens Bonde-Petersen

Ledende overlæge

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 51 10

Niclas Hansen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg


79 97 68 11

Thomas Hill

Ledende overlæge, uddannelsesansvarlig

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 63 36

Afsnitsledelse - Tønder

Jens Bonde-Petersen

Ledende overlæge

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 51 10

Thomas Hill

Ledende overlæge, uddannelsesansvarlig

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 63 36

Mark Jensen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 67 43

Dorthe Lund Jessen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 51 06

Afsnitsledelse - Sundhedscenter Haderslev

Jens Bonde-Petersen

Ledende overlæge

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 51 10

Thomas Hill

Ledende overlæge, uddannelsesansvarlig

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland


79 97 63 36

Mark Jensen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 67 43

Dorthe Lund Jessen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Aabenraa


79 97 51 06

Mammografiscreening

Niclas Hansen

Overradiograf

Røntgen og Skanning, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg


79 97 68 11

Praksiskonsulent

Hans Peter Henriksen

Praksiskonsulent

Røntgen og Skanning, Hjerne- og nervesygdomme, Øre-næse-halskirurgi, Øjensygdomme


APPFWU02V