Skip til primært indhold

Forskning og Udvikling.

Røntgen og Skanning understøtter gerne relevante forskningsprojekter.

Forskning og Udvikling i Røntgen og Skanning


Røntgen og Skanning anvender forskningsresultater og understøtter gerne forskningsspirer i både Røntgen og Skanning og i samarbejde med andre afdelinger.

Røntgen og Skanning  støtter og samarbejder med ph.d. studerende om forskningsprojekter, der involverer afdelingens specialiserede funktion. Forskningssamarbejdet kan udføres ved udveksling eller indstationering af den ph.d. studerende i afdelingen.

Personale, der ønsker at igangsætte et forskningsprojekt, vil blive støttet i vejledningen af processen, herunder projektbeskrivelse, hos afsnitsledelsen og/eller afdelingsledelsen.

 

Hvis forskningsprojektet, ud fra projektbeskrivelsen findes relevant, formidles kontakt til sygehusets forskningsråd, der bedømmer ansøgningerne med henblik på økonomisk støtte og indstilling til Direktionen.

Alle udviklings- og kvalitetsprojekter drøftes og vurderes i afdelingens lederforum før igangsætning. Det vurderes gang for gang, hvad der kan gives af støtte økonomisk.

 

I forhold til radiografstuderende er Røntgen og Skanning samarbejdspartner til såvel bachelorprojekter som diverse projekter som led i radiografuddannelsen.

Afdelingen er efter ansøgning fra den studerende og godkendelse af projektet af dennes vejleder, til rådighed med apparatur, fantomer, måleudstyr mm.

APPFWU01V