Skip til primært indhold

På kræftafdelingen i Sønderborg bryder de barrierer

Mange kræftpatienter lider i stilhed når det handler om seksuelle problemer efter en cancer sygdom. Sundhedspersonalet undlader ofte at tage emnet op af frygt for at være påtrængende, eller også mangler de viden om, hvordan man håndterer spørgsmål om sex. Det skal Helle Krüger nu sætte en stopper for. Nu skal patienternes problemer med sex tages alvorligt.

Helle Krüger er ansat som sexologisk rådgiver på kræftafdelingen i Sønderborg og her ser hun frem til, at gøre en forskel. Helle har en baggrund som både sygeplejerske og har netop afsluttet en master i sexologi. Derfor har hun påtaget sig opgaven med at adressere et tabubelagt emne: seksualitet hos kræftpatienter.

Det er et stort problem, da mange patienter lider i stilhed, og sundhedsprofessionelle ofte undlader at tage emnet op af frygt for at være påtrængende, eller også mangler de viden om, hvordan man håndterer spørgsmålene omkring sexlivet som kræftpatient.

Helle Krüger fortæller, at seksualitet er et basalt og vigtigt aspekt af menneskelivet, selvom det ofte bliver overset i en klinisk sammenhæng. Patienter, der oplever kræftbehandling, får ofte en række seksuelle udfordringer. Det kan være rejsningsbesvær, tørhed i skeden, smerter ved samleje eller nedsat lyst. Det er en udfordring for mange at få disse problemer italesat og løst, fortæller Helle.

-   Det er faktisk en form for dobbelttabu. Sygeplejersken spørger ikke ind til sexlivet, fordi patienten ikke selv spørger og patienten spørger ikke, fordi sygeplejersken ikke spørger. Så de tænker begge, at det nok ikke er noget problem.

Kan man dyrke sex, når man har en stomi? 

På afdelingen hvor Helle Kruger arbejder, er der patienter med brystkræft, tarmkræft og lungekræft.

Brystkræft patienterne har ofte fået fjernet et bryst, tarmkræft patienter har fået en stomi og lungekræftpatienter mangler luft. Patienterne skal lære sig selv at kende igen - nu med en ny kropsopfattelse, fx hvis man har fået et bryst fjernet.

-   Og .. hvordan har man sex, når man har en stomi, eller man mangler luft til at gennemføre et samleje?, spørger Helle Krüger og fortsætter: Et andet problem er kemoen. Den giver tørre slimhinder – også i skeden. Vi er rigtig gode til at spørge ind til alle andre slimhinder, men ikke dem i skeden.

Det kan nu også godt være svært, når man ligger på en 4-sengs stue, at spørge ind til patienternes sexliv, når alle kan høre en. Men det er slut nu.

Med det formål at hjælpe patienterne, har Helle Krüger taget initiativ til at etablere sexologiske rådgivningstilbud på kræftafdelingen. Fra august får hun derfor eget samtalerum, hvor patienterne kan komme ind til en personlig samtale. Det vil foregå således, at allerede når patienterne kommer til informationsmøde, hvor alt det praktiske med medicin osv. skal aftales, så vil de seksuelle udfordringer blive italesat.

Patienterne får at vide, at det sikkert ikke er noget, de tænker på lige nu, men at det kan være, at det kan blive et problem senere i forløbet.

 

Indsæt nyt billede + indsæt kort beskrivelse af, hvad man ser på billedet ...

Helle Krüger vil fremover tilbyde kræftpatienter samtaler om sex.

Hanne kunne ikke lide sit spejlbillede

En af patienterne, som kommer i kræftambulatoriet, er Hanne Otte. Hanne fik brystkræft i 2020 og kræften spredte sig hurtigt til hoften. Hanne fik fjernet det ene bryst og fik også en ny hofte. Hendes kemoforløb er afsluttet og nu kommer hun i kræftambulatoriet i Sønderborg for at få antistof behandling. Hun nærmer sig behandling nummer 50.

Da Hanne i begyndelsen kom på ambulatoriet, blev der spurgt ind til, om hendes mave fungerede, om hun havde tilstoppet næse og om hun fik sin søvn, men hun blev ikke spurgt ind til hendes sexliv eller den nye kropsopfattelse, som hun nu skulle vænne sig til. Det kunne hun godt have brugt. Især efter at hendes ene bryst blev fjernet og hun pga. medicin fik en større vægtøgning.

-   Det var ikke særlig sjovt at se sig selv i spejlet, siger Hanne Otte. Det var jo slet ikke mig.

Alle de udfordringer vil der fremover være fokus på, når man som patient kommer i kræftambulatoriet og møder Helle Krüger. Helle vil også komme til at undervise kollegerne, i hvordan man tager den svære samtale. Når kollegerne kender lidt til hvad Helle snakker med patienterne om, så vil det skabe en fælles forståelse og et fælles sprog omkring seksualitet hos kræftpatienter.

-    Bare dét, at jeg så småt allerede har været i gang med at tale med folk på stuerne, så kan jeg se, at nu tør de andre sygeplejersker også at spørge lidt mere ind til patienternes seksuelle problemer. Nu ved mine kolleger nemlig, at hvis de kommer til kort i samtalen, så er jeg der til at hjælpe. Det er allerede blevet mere legitimt at tage snakken med patienterne, selvom vi officielt ikke er gået i gang, siger Helle.

Det har altså allerede vist sig at være en forbedring, men Helle er overbevist om, at der er plads til mere.

Hanne Otte er kræftpatient og hilser tilbuddet velkomment.

Patienterne vil bare overleve


Kræftoverlevere lider ofte under seksuelle problemer, der påvirker deres livskvalitet betydeligt, selv flere år efter at de har modtaget deres kræftdiagnose. En dansk undersøgelse afslører, at flere end halvdelen af kræftoverlevere oplever seksuelle problemer og den største del af unge danske kræftpatienter ønsker faktisk at tale med deres behandlere om disse problemer. Desværre bliver mange aldrig inviteret til at tage denne vigtige samtale.

Helle Krüger er fast besluttet på at ændre den situation. Hendes mission er at gøre seksualitet til et mere italesat emne blandt kræftpatienter og deres behandlere. Hun håber, at ved at fortsætte med at oplyse og uddanne både patienter og sundhedspersonale om seksualitetens betydning for livet efter kræft, kan hun bidrage til at forbedre patienternes livskvalitet og trivsel.

I fremtiden skal det være mindre tabu belagt. Vi skal snakke om sex, ligesom vi også snakker om afføring med patienterne. Det her er lige så intimt, men det taler vi aldrig om, siger Helle.  

Det kan kræftpatient Helle Otte nikke genkendende til.

Jeg har ikke tal på hvor mange gange, vi har talt om min afføring, griner hun. Men jeg er aldrig tidligere blevet spurgt ind til mit sex-og samliv. 

Helle Krüger er den eneste af sin *slags på sygehuset i Sønderborg (*sygeplejerske med master i sexologi) og hun er fast besluttet på at udbrede sin viden og forståelse omkring det vigtige emne. Helle er meget dedikeret og derfor vil man på kræftafdelingen nu meget bedre kunne hjælpe kræftpatienterne i Sønderborg. Alle dem, som højst sandsynlig tidligere, har følt sig overladt til sig selv med deres seksuelle udfordringer.

 Ved at tale åbent om seksualitet i forbindelse med kræftbehandling kan vi skabe et mere støttende og forstående miljø for patienterne, der giver dem mulighed for at trives og leve et liv med indhold, selv efter at de har overvundet kræften, fortæller Helle.

-   Kræftpatienter tænker nemlig ofte: Hvis vi bare overlever, så er det godt, så skidt med vores sex liv.

Det første er selvfølgelig også det vigtigste, men alle har altså ret til at have et godt livogså med sex, slutter Helle Krüger.  

Helle Krüger glæder sig til at komme i gang med samtalerne her i august.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V