Skip til primært indhold

Medicinstuderende i Fælles Akut Modtagelsen

Medicinstuderende i Fælles Akut Modtagelsen

Information til medicinstuderende

Generelt

FAM’s KBU-læger indgår i det medicinske forvagtslag. Forvagten modtager undersøger, behandler og lægger plan for patienterne i tæt samarbejde med plejepersonale, mellemvagt og bagvagt. Samtlige arbejdsopgaver varetages under supervision. En vigtig del af arbejdet er dokumentation i journal og skadekort. Tværfaglighed og teamsamarbejde indgår i det daglige arbejde.

Afdelingen har 4 årlige introduktionsstillinger i Akutmedicin. Intro-lægens deltager i 3-måneders perioder i de forskellige specialers vagtlag: medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og kardiologi. I-lægen får derved en meget bred akutmedicinsk uddannelse på kort tid. I-lægen har typisk funktion som medicinsk mellemvagt og som forvagt i de andre specialer.

Hoveduddannelsen i Akutmedicin varer 5 år, hvoraf det fjerde år foregår på Odense Universitetshospital. FAM Sygehus Sønderjylland har 3,3 hoveduddannelsesforløb pr. år.

Lægegruppen

Ledende overlæge, Eva Holtved, speciallæge i Thoraxkirurgi og Onkologi.

Uddannelsesansvarlig overlæge Mats Lindberg, speciallæge i Akutmedicin, Intern medicin og Reumatologi

Koordinerende klinisk lektor Christian Akim Jacobsen, speciallæge i Ortopædkirurgi

Professor: Christian Backer Mogensen, speciallæge i Akutmedicin, Infektionsmedicin, Intern medicin og Almen medicin
 
Vi varetager uddannelse af KBU-læger og introduktions- og hoveduddannelse i Akutmedicin.

Se afdelingens evalueringer på: https://www.evaluer.dk/EvalDB_Full_Public.dt

Uddannelse

Der er p.t. ansat 10 speciallæger i hel- eller deltidsstilling.

Uddannelsesstillinger:

  • Hoveduddannelse i Akutmedicin (3,3 forløb pr. år)
  • Introduktion (4 forløb pr. år)
  • KBU (4 forløb pr. år)
  • Der er desuden mulighed for meritvurderingsansættelse som led i at opnå speciallægeanerkendelse i Akutmedicin.

Akutmedicin er et nyt speciale, som er karakteriseret ved en stor faglig bredde, idet specialet har berøring med de fleste øvrige lægefaglige specialer. Akutmedicinerens kernekompetencer er den initiale vurdering af behov for behandling og diagnostik samt samarbejde med øvrige speciallæger i andre specialer og andre faggrupper. Arbejdsopgaverne kræver tværfagligt samarbejde og god kommunikation med patienter og pårørende.  Det er vigtigt at man som akutmediciner kan lide at arbejde som generalist, kan træffe hurtige, vanskelige og tidskritiske beslutninger i akutte situationer, og har forståelse for samarbejde og sundhedsvæsenets organisation. Læs mere hos Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM) og Yngre Danske Akutmedicinere (YDAM) 

I Sygehus Sønderjylland er de lægelige vagtlag indtil videre organiseret efter de ”gamle” specialer. FAM’s KBU-læger deltager i det medicinske vagtlag, mens I-læger og H-læger også har funktionstid i de andre akutte specialers vagtlag for at sikre så bred og komplet akutmedicinsk uddannelse som muligt.

Arbejdet foregår helt overvejende i FAM1 (Skadestuen) og FAM2 (den akutte sengeafdeling), og de fleste patienter falder ind under et eller flere af specialerne medicin, kirurgi, ortopædkirurgi og kardiologi.

Den faglige profil for specialet Akutmedicin

 

Der er mulighed for deltidsansættelse på sygehuset, der kombineres med et kandidatspeciale, der tager udgangspunkt i Akutmodtagelsens praksis.
Vejledning foregår ved klinisk vejleder i afdelingen i samarbejde med en forskningslektor eller professor i Sygehus Sønderjylland.

Vi forventer, at:  

  • Du er en engageret studerende, der efter vejledning opsøger viden og arbejder selvstændigt med opgaven
  • Du skriver specialet på engelsk med henblik på senere publicering
  • Du bearbejder data / tal i STATA
APPFWU01V