Skip til primært indhold

Fælles Akut Modtagelse (FAM), Sygehus Sønderjylland modtager akut syge og tilskadekomne patienter indenfor specialerne kirurgi, ortopædkirurgi, gynækologi, psykiatri, kardiologi og de øvrige internmedicinske specialer. Det er planlagt, at vi fremover også skal modtage neurologiske patienter.

FAM består af to etager og er beliggende i nye bygninger

Der er skadeklinikker i Sønderborg og Tønder. De er bemandede med behandlersygeplejersker.

Specialebaserede vagtlag

FAM’s plejepersonale modtager patienter fra alle de nævnte specialer, mens de lægelige vagtlag indtil videre er opdelt efter specialerne intern medicin, kardiologi, kirurgi, ortopædkirurgi og gynækologi. Den psykiatriske akutmodtagelse er integreret i FAM, men varetages af læger og plejepersonale fra Psykiatrisk Afdeling.

Børn med medicinske og kirurgiske sygdomme, modtages direkte i børneafdelingen, mens børn med skader modtages af FAMs medarbejdere i Skadestuen.

Tidsstyrede patientforløb (”Akutpakker”)

Arbejdsgangen i FAM er baseret på princippet om standardiserede tidsstyrede patientforløb, såkaldte ”Akutpakker”. Målsætningen er ambitiøs. Patienten skal triageres ved ankomst. En speciallæge skal have set patienten indenfor 30 minutter, og indenfor 4 timer skal der foreligge en behandlingsplan. Patienter, der kan færdigbehandles indenfor 48 timer, udskrives direkte fra FAM, mens patienter med behov for længere indlæggelse eller anden ekspertise hurtigst muligt skal overflyttes til det rette sted.

Mellemstort optageområde

Sygehus Sønderjylland har et optageområde på godt 230.000 indbyggere. De internmedicinske specialer er fordelt mellem Aabenraa (Kardiologi, Geriatri og Gastroenterologi) og Sønderborg (Lungemedicin, Endokrinologi, Nefrologi og Palliativ medicin). Der er indført fællesvisitation, som skal sikre at de internmedicinske patienter visiteres til rette sted ud fra speciale og geografi

APPFWU02V