Skip til primært indhold

Lægesekretæruddannelse

Informationer til lægesekretærelever i Fælles Akut Modtagelsen

Information til lægesekretærelever

Kære lægesekretærelev

Velkommen til Fælles Akut Modtagelsen, FAM/Akutsekretariatet

I Akutsekretariatet er vi p.t. 27 lægesekretærer og en ledende lægesekretær.

Vi skriver akutte notater for alle afdelinger på Aabenraa Sygehus, så vi har kontakt med alle lægerne på sygehuset. I Akutsekretariatet skriver vi for specialerne: Ortopædkirurgi, organkirurgi, medicin, kardiologi, gynækologi, urologi og for børneafdelingen.

Vi har kontor både i skadestuen (FAM1) og vores sengeafdeling (FAM2). I skadestuen sidder vi i front i lugen og modtager/registrerer patienterne. Endvidere deltager vi ved traumekald, hvor vi foretager registreringen.

I sengeafdelingen er vi fordelt på 3 kontorer, hvoraf det ene kontor er i flowmasterrummet, hvor vi i samarbejde med flowmasteren og visitatoren (sygeplejersker) modtager/registrerer patienterne.

 

I vores afdelingen består lægesekretærelevens hovedopgaver af:

 • Skrivning af skadekort
 • Skrivning af akutte indlæggelsesnotater
 • Skrivning af stuegangsnotater
 • Skrivning af epikriser
 • Skrivning af akutte operationsnotater
 • Skrivning af diverse tilsynsnotater
 • Skrivning af henvisninger og anden korrespondance
 • Forsikringssager

Derudover har vi også andre opgaver som består af:

 • Afdelingssekretærarbejde, FAM2
 • Indlægge, overflytte og udskrive patienter i IT-systemet
 • Telefonbetjening
 • Åbne og fordele posten
 • Elektroniske henvisninger
 • Lugefunktionen i skadestuen
 • Deltage ved traumer
 • Patientkontakt/kommunikation
 • Deltage i aftenvagter (hvis eleven ønsker det)
 • At du altid spørger, når du er i tvivl om noget – hellere en gang for meget end en gang for lidt!

 • At du selv opsøger teoretisk viden og sætter dig ind i arbejdsgangen på afdelingen.

 • At du henvender dig til elevvejlederen/ledende lægesekretær ved. evt. problemer.

 • At du taler pænt til, med og om andre i afdelingen.

 • At du kan modtage og følge konstruktiv kritik

 • At du selv beder om nye udfordringer.

 • At du er seviceminded

 • At du går til arbejdsopgaverne med energi og interesse.

Elevvejlederens rolle:
Elevvejlederen er den gennemgående figur i din praktik hos os, men da hun har skiftende vagter (dagvagt, aftenvagt, nattevagt og weekendvagter), vil der være dage, hvor oplæringen vil foregå ved de andre sekretærer i afdelingen.
Elevvejlederen gennemfører forventningssamtale, midtvejsevaluering og slutevaluering – og er den røde tråd i dit forløb hos os.
Elevvejlederen sammensætter dit praktikforløb individuelt til dig og sammen med dig.
Elevvejlederen giver dig samlet feedback på din faglige udvikling og på din indfrielse af målene.
Elevvejlederen giver dig støtte og vejledning gennem forløbet på afdelingen.
Elevvejlederen behandler evt. oplysninger om dig fortroligt.  

Den ledende lægesekretærs rolle:
Akutsekretariatet ledes af Anja Christiansen, som har det overordnede ansvar for uddannelsesforløbet i vores afdeling. Hun sørger for, at der er de nødvendige rammer til stede, for at din uddannelse kan gennemføres. Hun er sparringspartner for elevvejlederen i uddannelses-spørgsmål i forbindelse med dit ophold i afdelingen. Hun fungerer som din daglige leder, mens du er her i afdelingen.

Vejledning i hverdagen:
Du kommer ikke til at sidde fysisk sammen med din vejleder hver dag, da hun har skiftende vagter. De andre lægesekretærer i afdelingen deltager i din daglige vejledning.
Du vil også få feedback fra kollegerne i afdelingen, når I har arbejdet sammen om en opgave.  Lægesekretærerne arbejder altid flere sammen i dagvagt, aftenvagt og nattevagt, hvorfor du vil opleve skiftende ansigter fra dag til dag.

APPFWU01V