Skip til primært indhold

Sygeplejersker

Information til sygeplejestuderende i Fælles Akut Modtagelsen

Information til sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende


Fælles Akut Modtagelse (FAM) er en arbejdsplads, der har sit specielle præg. Vi ved sjældent, hvad dagen bringer af udfordringer for personalet på både det faglige og det personlige plan. Det stiller naturligvis store krav til personalet og dermed også til dig som studerende i en af vores klinikker.
Der er normalt stor aktivitet i FAM.

FAM består af 5 teams samt skadeklinikker i Tønder og Sønderborg.

I team 1 modtages primært de kardiologiske patienter, team 2 – neurologiske patienter, team 3- urologiske patienter, team 4 – NIV, ketoacidose. I team 1-4 er der 44 sengepladser. I team 5 er der 2 traumestuer, 6 behandlingsstuer, 1 brandsårsstue og et fællesrum med plads til 4 patienter. De medicinske og organkirurgiske patienter fordeles i alle teams.
I dit forløb vil du maks. blive tildelt to teams.

Den enkelte medarbejder bruger hele sin viden om både sygepleje og menneskelige reaktioner i de daglige opgaver.
Der er høj aktivitet i afdelingen, og vi vil gøre vort yderste for at gøre din uddannelse fyldestgørende med hensyn til de specielle funktioner, der ligger i FAM.

Vi modtager:

 • Sygeplejestuderende i 1. semester (1 uge), 2. semester (10 uger), 6. semester (20 uger) og 7. semester (6½ uge)
 • Social- og sundhedsassistentelever i praktik C

 

FAM er en afdeling med mange patientgrupper. FAM er delt op i 2 for de sygeplejestuderende.

FAM1 med skadebehandlingsområde. Modtager mange forskellige patientkategorier, både børn og voksne. Alle ortopædkirurgiske patienter modtages i FAM1. Derudover modtagelse af kardiologiske, medicinske, kirurgiske og gynækologiske patienter, som kommer via 1-1-2. Der er stort flow af korttidskontakter, hvor plejeformen tilstræbes at været tildelt patientpleje.

FAM 2 modtager alle akutte kardiologiske, medicinske, ortopædkirurgiske, kirurgiske, neurologiske, og gynækologiske patienter. Patientforløb i afsnittet stiller krav om overblik og rutine, viden om akut behandling og pleje samt sikring af en høj faglig og menneskelig viden. Indlæggelsestiden forventes i gennemsnit at blive 18 timer, men patienterne kan være indlagt i centeret i op til 48 timer. Hvis det vurderes ved indlæggelsen at patientforløbet er over 48 timer, bliver diagnosticering og behandlingsplan overflyttet til stamafdeling.

Sygeplejestuderende i 2. semester og 6. semester:
Din deltagelsespligt i den kliniske praktik er gennemsnitlig på 32 timer/uge, og kan deltage i både dag - og aften og nattevagter, samt ca. hver tredje weekend.
Når du starter i den kliniske praktik, vil der den første dag være introduktion ved den kliniske vejleder, og der planlægges forventningssamtale og gennemgang af din læringsplan.

Der vil være refleksion undervejs med daglige vejledere og den kliniske vejleder. Der vil være både refleksionsdage og undervisningsdage undervejs. Dine studieaktiviteter vil blive gennemgået sammen med din vejleder.

Dine opgaver:

 • Modtage patienter via ABCDE principper og triage
 • Sygepleje efter ordineret behandling herunder løbende TOKS
 • Informere, underviser patienter
 • Sikre korrekt udskrivelse
 • Sørge for den daglige pleje af patient.
 • Drager omsorg for pårørende.
 • Udfører diverse ordinationer fra læge. 
 • Medicingivning (kun 6.semester)

Vores forventninger til dig:

 • At du er interesseret og engageret
 • Kender målene for perioden
 • Er bevidst om hvordan du lærer bedst (læringsstil)
  Tager ansvar for egen læring
 • Skriver lidt om dig selv og dine forventninger
 • Deltager aktivt i de arbejdsopgaver der er ift til at opnå dine mål
 • Kan give og modtage konstruktiv vejledning
 • Bidrager til et positivt samarbejde og arbejdsmiljø
 • Deltager aktivt i faglige drøftelser i afsnittet
 • Kender til og kan overholde eget ansvar – og kompetenceområde

Den kliniske vejleder har det overordnede ansvar for, at undervisningen i de kliniske perioder tilrettelægges på en sådan måde, at den tilgodeser kravene i studieordningen, samt de love og bekendtgørelser denne er udarbejdet ud fra.

Den kliniske vejleders opgaver er:

 • Sende velkomstbrev
 • Planlægge mødetider
 • Tilrettelægge den daglige læring ift den enkelte studerendes læringsplan
 • Koordinere og planlægger uddannelsesforløbet for den studerende i klinikken og varetage bedømmelse af den enkelte studerende  ift læringsplanen
 • Planlægge og synliggøre, hvem du skal følges med, når vejleder ikke er til stede
 • Planlægge og afholde forventningssamtale, løbende evalueringer og slutevaluering
 • Sørge for teorigennemgang ift læringsplanen
 • Planlægge og afholde obligatorisk refleksion med studerende på tværs af afdelingen
 • Forberede den studerende ift. eksamen både praktisk og teoretisk
 • Varetage eksamen i akutmodtagelsen for både 2. semester og 6. semester
 • Sparringspartner med de daglige vejledere


Alle sygeplejersker i dit team:

 • Alle sygeplejersker i din team kan varetage opgaven som daglig vejleder
 • Vejleder den enkelte studerende i forhold til de opgaver, som foregår i sengeafsnittet
 • Reflekterer med den studerende, og kan gennemgå teori i forhold til målene for deres semester.
APPFWU02V