Skip til primært indhold

Social- og Sundhedsassistenter

Informationer til Social- og Sundhedsassistentelever

Information til social- og sundhedsassistentelever

Kære social- og sundhedsassistentelev

Fælles Akut Modtagelse (FAM) er en arbejdsplads, der har sit specielle præg. Vi ved sjældent, hvad dagen bringer af udfordringer for personalet på både det faglige og det personlige plan. Det stiller naturligvis store krav til personalet og dermed også til dig som studerende i en af vores klinikker.
Der er normalt stor aktivitet i FAM.

FAM består af 5 teams excl. skadeklinikker i Tønder og Sønderborg.

I team 1 modtages primært de kardiologiske patienter, team 2 – neurologiske patienter, team 3- urologiske patienter, team 4 – NIV, ketoacidose. I team 1-4 er der 44 sengepladser. I team 5 er der 2 traumestuer, 6 behandlingsstuer, 1 brandsårsstue og et fællesrum med plads til 4 patienter. De medicinske og organkirurgiske patienter fordeles i alle teams.
I dit forløb vil du maks. blive tildelt to teams.

Den enkelte medarbejder bruger hele sin viden om både sygepleje og menneskelige reaktioner i de daglige opgaver.
Der er høj aktivitet i afdelingen, og vi vil gøre vort yderste for at gøre din uddannelse fyldestgørende med hensyn til de specielle funktioner, der ligger i FAM.

Vi modtager:

Sygeplejestuderende i 1. semester (1 uge), 2. semester (10 uger), 6. semester (20 uger) og 7. semester (6½ uge)
Social- og sundhedsassistentelever i praktik C

Alle medarbejdere i Fælles Akut Modtagelsen har et medansvar for, at du som elev lærer det fornødne og får et godt praktikforløb. Derfor kan du med rette have forventning om at kunne spørge kolleger og søge vejledning hos dem, når du får behov for det.

Vi har fokus på:

 • Læringsmiljø
 • Eleven i fokus
 • Kompetent vejledning


I vores afsnit værdsætter vi læring - derfor er INGEN spørgsmål dumme, og vi undrer os gerne højlydt.

Vi har alle et medansvar for, at dit praktikforløb bliver godt og at den enkelte elevs læring er i fokus. Det enkelte personale bruger hele sin viden om både sygepleje og menneskelige relationer i de daglige opgaver. Der er høj aktivitet i afdelingen, og vi vil gøre vort yderste for at gøre din uddannelse fyldestgørende med hensyn til de specielle funktioner, der ligger i Fælles Akut Modtagelsen.

Som social- og sundhedsassistentelev har du ansvar for egen uddannelse. Det betyder, at du har medansvar for, at læring finder sted under praktikopholdet. Vi ser læringen som en aktiv proces og et samsspil mellem elev, vejleder og det øvrige personale. Det er vigtigt, at du fra vagtens start gør opmærksom på, hvilken kompetence du arbejder med, så vi sammen kan finde de rette patienter.

Praktikvejleder tilrettelægger undervisningen, så den til stadighed skærper eleven evne til refleksion, forståelse af helheder og sammenhænge, personlig stillingstagende samt ansvarlighed.

Vi forventer, at du:

 • Skriver lidt om dine forudsætninger for at søge ind på uddannelsen. Hvad har motiveret dig.
 • Hvilken erfaring, erhvervsfaglig eller anden har du med dig.
 • Beskriver dine personlige forventninger.
 • Beskriver dine faglige forventninger.
 • Indgår i de daglige vagter, som består af både dag-, aften- og nattevagter.
 • Gør dig overvejelser om, hvordan du lærer bedst (læringsstil).
 • Vil arbejde ud fra afdelingens mål og værdigrundlag.
 • Tager ansvar for egen læring - ved at udvise åbenhed over for at modtage vejledning og løbende evaluering, og ved at vise interesse for at indgå i arbejdsfællesskabet.
 • Viser medansvar for samarbejdet på praktikstedet - ved at være åben og imødekommende over for stedets kultur, og ved at give saglig respons til praktikvejleder og praktikstedet.
 • Vis vilje til læring ved at møde på aftalte tidspunkter, være opsøgende i forhold til egne uddannelsesmål
 • Vise engagement, nysgerrighed og tage initiativ til at søge vejledning
 • Overholder eget ansvars- og kompetenceområde.
 • Er opmærksom på både at sig til og fra over for opgaver.
 • I samarbejde med vejleder udvikler evnen til at reflektere, være opsøgende.
 • Udarbejder 5 Erhvervsfaglige kompetencer iht. det aftalte tidsrum og deltager forberedt til den mundtlige gennemgang af disse.
 • Udarbejder skriftlige midtvejs- og selvevalueringer op mod læringsudbyttet og printer en kopi til vejleder.

Vejlederen har det overordnede ansvar for, at du kan arbejde med og dermed nå målene for praktikperioden.

Vejlederens opgaver:

 • Sende velkomst materiale og arbejdsplan til dig senest 4 uger før praktikstart.
 • Sikre din introduktion med udgangspunkt i introduktionsskema og dine behov/ønsker.
 • Udarbejder en tjenestetidsplan der tager højde for, at eleven er under uddannelse på arbejdspladsen, og altid har mulighed for kvalificeret vejledning.
 • Planlægge og i samarbejde med dig at afholde forventnings- og midtvejssamtale samt slutevaluering.
 • Gennemføre vejledersamtale i forbindelse med refleksion og erhvervsfaglige kompetencer.
 • Støtte dig i at arbejde med uddannelsesplan, refleksion og Erhvervsfaglige kompetencer.
 • Med udgangspunkt i dine forudsætninger finde metoder til, at du kan tilegne dig viden og dermed opnå læring.
 • Ved afslutning af praktikperioden at udfylde en praktikerklæring, som sendes til skolen.
APPFWU02V