Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland fortsætter forbedringerne

Patienterne på Sygehus Sønderjylland giver endnu engang sygehuset rigtigt gode karakterer, og der er både førsteplads og fremgang.

Endnu engang er fødeafdelingen på Sygehus Sønderjylland af patienterne blevet kåret til at være den suverænt bedste afdeling at føde på i hele Region Syddanmark. Det viser resultaterne fra LUP Light+, der netop er blevet offentliggjort af Region Syddanmark.

- Vi er rigtig stolte af de flotte resultater. I år har vi særligt forbedret os i forhold til inddragelse i beslutninger. Vi arbejder meget med dialogen, individuelt tilpasset information og individuelle fødeplaner, og nu er vi i fuld gang med at udarbejde værktøjer til samtale om igangsættelse af fødsel og smertelindring, siger chefjordemoder Trine Andersen og fortsætter.

- De gode resultater afspejler ligeledes vores fokus på hele familien. Hos os inviteres partneren altid med til alle besøg, og vi anerkender, hvor vigtigt det er, at vedkommende informeres og inddrages. For eksempel spørger vi altid også ind til partnerens oplevelse af at have deltaget under fødslen under efterfødselssamtalen. Vi lykkes også i høj grad med at holde den nybagte familie samlet efter fødslen trods eventuelle særlige behov ved mor og eller barn.

Fra sidst til nummer to

Et andet område, hvor Sygehus Sønderjylland i særdeles har rykket sig er i forhold til de akut indlagte patienter. Her var sygehuset bundskraberen ved sidste måling, men i år er sygehuset kommet helt op på andenpladsen i regionen – kun overgået af Sygehus Lillebælt.

- At vi som sygehus kan lave sådan et tigerspring er et udtryk for et vedvarende fokus. Direktionen har løbende samtaler med alle afdelinger om, hvor der kan blive justeret, og hvor vi helt sikkert skal gøre det bedre, og vi kan bare konkludere, at det virker, siger Thomas Lund Sørensen, der er kvalitetschef på Sygehus Sønderjylland.

I kategorien planlagt indlagte ligger Sygehus Sønderjylland også nummer 2, mens der er plads til forbedring i kategorien planlagt ambulante, hvor det er blevet til en delt sidsteplads sammen med OUH.

- Når vi dykker ind i tallene kan vi se, at vi for de planlagt ambulante stadig har et efterslæb i forhold til information til patienterne, så det er nok et af de områder, hvor jeg vil anbefale afdelingerne at gøre en ekstra indsats fremover, forklarer Thomas Lund Sørensen.

Kvalitet og patienternes oplevelser

For kvalitetschefen er der generelt to vigtige dimensioner i behandlingen på sygehuset.

- Vi skal sørge for at have en høj faglig standard, hvilket vi helt bestemt har, men vi skal også være gode til at fortælle patienterne, hvorfor vi gør som vi gør, og vi skal inddrage patienterne så meget som muligt, for så oplever patienterne også kvaliteten af vores arbejde, og dermed bliver de også meget mere tilfredse, uddyber Thomas Lund Sørensen.

Netop den nære og tætte kommunikation med patienterne er noget, Sygehus Sønderjylland har haft et stort fokus på over de senere år, og det afspejler sig helt generelt i målingerne.

Fakta

LUP Light+ er en midlertidig regional erstatning for de Landsdækkende Undersøgelser af Patientoplevelser, LUP. De landsdækkende undersøgelser er sat på pause, da regionerne er ved at overgå til et nyt landspatientregister, og derfor har Region Syddanmark valgt at have sin egen måling, med navnet LUP Light+.

APPFWU02V