Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland vinder den nationale Arbejdsmiljøpris 2020

Hele to afdelinger på Sygehus Sønderjylland, Fælles Akutmodtagelse og Afsnit for Diabetes, hormon og nyresygdomme, var i hver deres kategori nomineret til at trække den nationale Arbejdsmiljøpris 2020 til sygehuset, men det blev sidstnævnte, der løb med prisen.

Efter et risikobaseret tilsyn fra Arbejdstilsynet stod det klart, at Afsnit for Diabetes, hormon og nyresygdomme ved Sygehus Sønderjylland ikke var gode nok til at forebygge vold og trusler. Det blev startskuddet til et arbejde, hvor afsnittet fik indført en systematisk brug af Brøset Violence Checklist, BVC, der er en metode til at vurdere, om patienterne kan have en truende eller voldelig adfærd.

Det har sænket sygefraværet og løftet arbejdsmiljøet og trygheden i sådan en grad, at afsnittet vinder Arbejdsmiljøprisen 2020 i kategorien Psykisk arbejdsmiljø.

- Jeg er utrolig stolt over, at afdelingen på meget kort tid har indført BVC som metode, roser administrerende direktør på Sygehus Sønderjylland, Peter Fosgrau, og fortsætter.

- Effekten er så god, at vi allerede har fået den indført de fleste steder på sygehuset.

Lavere sygefravær

Patienterne på Afsnit for Diabetes, hormon og nyresygdomme kan blive forvirrede, voldelige og truende som følge af deres medicin eller sygdom. Derfor er det vigtigt at vurdere hver enkelt patient, hvilket nu bliver gjort med Brøset Violence Checklist.

- På den baggrund kan sygeplejerskerne på forhånd vide, om de skal have en læge til at tilse patienten eller gå flere medarbejdere ind til patienten på en gang. Det har løftet stemningen og trygheden hos hele personalet, ligesom effekten af indsatsen kan mærkes og aflæses helt konkret, fortæller Anette Brink, der er oversygeplejerske på afsnittet og uddyber.

- Vi har færre kolleger, der søger væk, vi har færre volds- og trusselsepisoder. Arbejdsglæden er også blevet større, og langt flere kommer afsnittets til sociale arrangementer.

Det markante løft i det psykiske arbejdsmiljø har også medført et fald i sygefraværet. Det samlede sygefravær på afdelingen er knapt tre procent, hvilket er pænt under regionens mål om et samlet sygefravær på 3,8 procent.

National ros

Arbejdsmiljørådets formand Cristina Lage ser indsatsen på Sygehus Sønderjylland, Afsnit for Diabetes, hormon og nyresygdomme med effektivt at forebygge vold og trusler og reducere sygefraværet som både inspirerende og overbevisende.

-  Trusler om fysisk og psykisk vold er et arbejdsmiljøproblem, som skal tages meget alvorligt. Ved blandt andet at risikovurdere alle patienter har arbejdspladsen kunnet forebygge vold og trusler meget effektivt. Samtidig har den målrettede indsats medført færre arbejdsulykker og en nedgang i sygefraværet på afdelingen. Det er rigtig flotte resultater, som afsnittet på Sygehus Sønderjylland har opnået, og det er en indsats, som kan inspirere andre arbejdspladser”, siger hun.

En flot nummer 2

Selv om det blev afsnittet i Sønderborg, der løb med den nationale pris, har der også været et væsentligt arbejde med arbejdsmiljøet på Fælles Akutmodtagelse i Aabenraa.

Til Arbejdsmiljøpris 2020 var afdelingen nomineret i kategorien Unge og nyansattes arbejdsmiljø, fordi de har arbejdet intensivt med at sikre, at nyuddannede får en langt bedre introduktion til den ellers meget travle afdeling. Nu bliver nyuddannede sygeplejersker ansat uden for normeringen de første to måneder, så de gennem arbejdet får en grundig introduktion frem for selv at stå med hele ansvaret selv. Det har været med til at trivslen i afdelingen er steget markant.

- Det er altid ærgerligt ikke at vinde, men vi skal huske på, at selve nomineringen er utrolig flot, og Fælles Akutmodtagelse gør det rigtig godt, siger Peter Fosgrau.

Fakta

Se foto af vinderne

Se overrækkelsestidspunktet på facebook.

Vinderne af Arbejdsmiljøprisen 2020 i de fire kategorier:

  • Arbejdsulykker: Sanistål A/S
  • Muskel- og skeletbesvær: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Københavns Kommune
  • Psykisk arbejdsmiljø: Medicinske Sygdomme M14, Sygehus Sønderjylland
  • Unge og nyansattes arbejdsmiljø: Einar Kornerup A/S
APPFWU01V