Skip til primært indhold

Fødeafdelingen på Sygehus Sønderjylland har taget et stort skridt ind i forskningens verden

Med ansættelsen af Christina Prinds, Lektor i Jordemodervidenskab, understreges det, at fødeafdelingen på Sygehus Sønderjylland er noget helt særligt. Et sted hvor ting - som ville være umuligt andre steder - kan lade sig gøre, siger den nyansatte lektor.

Det er indgående øjne, der kigger tilbage på dig, når du møder Christina Prinds. Der tænkes tanker inden bag pandebrasken og stiller du hende et spørgsmål, bliver ordene vejet, inden hun svarer. Ikke fordi hun ikke ved, hvad hun skal sige, men fordi hun tænker sig grundigt om. Det har hun også gjort denne gang

- For mig som jordemoder og for mange andre jordemødre rundt om i landet, er Aabenraa bare et interessant sted. Her kan man ting, som man ikke kan andre steder i landet f.eks. den måde som samarbejdet kører på her, det ser man ikke så mange andre steder på samme måde, fortæller Christina Prinds.

Christina Prinds er Lektor i jordemodervidenskab og hendes arbejde deles nu 50/50 med SDU, hvor hun arbejder som associeret professor i jordemodervidenskab. Sådan nogen som Christina Prinds findes der rundt regnet kun et par håndfulde af i hele Danmark.

Christina skal stå for klinisk forskning indenfor det jordemodervidenskabelige felt, og så kommer hun til at deltage i - og samarbejde  - med tværfaglige forskningsopgaver lokalt, nationalt og internationalt.

- Når man gør de ting klinisk, som man gør hér på Sygehus Sønderjylland, så er man også interesseret i at finde ud af, hvordan vi kan gøre det her endnu stærkere. Jeg tror på, at når klinik og udvikling og forskning går sammen, så er det til gavn for patienterne. Selvfølgelig styrker det også rekrutteringen, fordi det bliver et interessant sted at være.

Lektor i jordemodervidenskab Christina Prinds - Fotograf Dicte Hostrup Sønnichsen

Lektor i jordemodervidenskab Christina Prinds

En stærk kultur

I et mødelokale på afdelingen for kvindesygdomme og fødsler sidder chefjordemoder Trine Andersen. Når hun taler om sin afdeling, emmer hun af stolthed og varme. Stolthed over at man har oparbejdet en kultur på afdelingen, hvor man er opmærksom på at gøre ting sammen. Det handler ikke om at spille rundbold sammen, eller drikke kaffe sammen.

- Noget af det, som jeg er sikker på, medvirker til at vi har sådan et godt ry, handler om, at vi her er meget åbne for forandringer. Vi er stærke på læringsmiljøet, og vi tør drøfte alle faglige ting på tværs af faglighederne. Hos os lytter læger, jordemødre og assistenter til hinanden og tager hinandens fagligheder seriøst. Der er opbygget en kultur, hvor alle tør stille åbne og nysgerrige spørgsmål, fortæller Trine Andersen.

Chefjordemoder Trine Andersen

Chefjordemoder Trine Andersen

En del af forklaringen på at det kan lade sig gøre, at have så tætvævet en enhed kan findes i størrelsen af afdelingen. Det var blandt andet det, der vakte Christina Prinds’ nysgerrighed omkring Sygehus Sønderjylland.

- Inden jeg kom til Sygehus Sønderjylland, havde jeg en idé om, at hér kan ting lade sig gøre, som ikke lader sig gøre andre steder, f.eks. den måde som samarbejdet kører på her, det ser man ikke så mange andre steder på samme måde. Det kan som Trine nævner hænge sammen med størrelsen. Det er overskueligt, og der er IKKE en ny kollega hver eneste dag. Det har en stor betydning. Og så er der idealerne, f.eks. at vi her på afdelingen gerne vil have så mange vaginale fødsler som muligt, at vi gerne vil undgå indgreb. Det er et ret stærkt ideal.

Stor forskningsindsats

Normalt hører intensiv forskning til på universitetshospitalerne. Men ansættelsen af Christina Prinds er et led i en stor forskningssatsning på Sygehus Sønderjylland. Gennem de sidste to år har sygehuset ansat 20 nye forskere på stort set alle felter. Det sker, fordi man målrettet vil tiltrække flere forskere, og for at gøre det er der blandt andet afsat to procent af sygehusets budget til forskning. Et tal, der vil stige til tre procent i 2030.

- Sygehus Sønderjylland behandler patienterne, som kommer i dag og forsker til gavn for patienten, som kommer i morgen. Vi er foregangshospital i at støtte forskningen, og det gør vi for patienternes skyld, fordi forskning forbedrer vores muligheder for at stille diagnoser, behandle og pleje. Det tiltrækker også dygtige medarbejdere og øger kvaliteten af vores behandling, siger Christian Backer Mogensen, koordinerende forskningsleder ved Sygehus Sønderjylland.

Professor, Overlæge, Forskningschef og Koordinerende forskningsleder Christian Backer Mogensen

Koordinerende forskningsleder Christian Backer Mogensen

Fødslen er en eksistensdør

Tilbage på fødegangen er Christina Prinds én af de nyansatte forskere. Idealet om at undgå indgreb og med at prioritere tiden, særligt for førstegangsfødende, ligger hende tæt på sinde. For Christina Prinds er fødslen en skelsættende begivenhed, det er ikke blot en hændelse som skal betragtes rent medicinsk, der skal være plads til oplevelsen for den fødende.

- En fødsel er jo først og fremmest en overgang til et forandret liv. Fødslen er på den måde en slags eksistensdør, hvor livets og kroppens sårbarhed og styrke udfoldes for fuld kraft. Man går simpelthen ikke eksistentielt uforandret fra fødegangen. Du kan ikke igen IKKE være mor eller far – og det er uafhængigt af, hvordan fødslen i øvrigt går. Derfor er det væsentligt at udforske, hvordan kommende forældre oplever at være her siger Christina Prinds.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU01V