Skip til primært indhold

Afdelingen for Hjerne- og nervesygdomme viser vejen til god sygepleje med ansættelse af en klinisk praksisansvarlig sygeplejerske

Hvad gør man hvis man har en medarbejder, som er rasende dygtig til at være sygeplejerske for neurologiske patienter og som trænger til nye udfordringer? Man giver hende ansvaret for at gøre andre ansatte lige så dygtige. Det har man - som formentlig de eneste i landet – gjort på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa.

På hjerne-og nerveafdelingen på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa går Carolin Becker rundt på gangene. Det har hun gjort gennem mange år. Hun har været sygeplejerske siden 2009 og har efterhånden prøvet alt, hvad man som sygeplejerske kan blive udsat for. Hun elsker at være sygeplejerske. Især på den her afdeling fordi det hele er så komplekst.

- Patienterne her er jo komplekse. Hjernen er det centrale og ting ændrer sig hurtigt her for patienterne. Her er også meget pårørende kontakt. Altså … neurologien er bare der, hvor jeg hører til, siger Carolin.

Carolin brænder for de her patienter og deres pårørende. Hun kan noget særligt, når der skal kommunikeres med patienter og pårørende, noget man ikke kan læse sig til eller lære på sygeplejeske uddannelsen.

- Carolin er dygtig og kan noget helt specielt, siger kollegaen Mikkel samstemmende med nyansatte Sara og chefsygeplejerske Tina Krog. Carolin selv, er meget ydmyg og kan med egne ord: ikke lide, at stille sig frem.

Men uanset .. er hun nu den, der stiller sig frem i en ny stilling som klinisk praksisansvarlig sygeplejerske. En stilling som nærmest er opfundet til Carolin og det hun kan. Noget som gør en forskel for både nyansatte og i sidste ende patienter og pårørende.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker.

Titel som klinisk praksisansvarlig sygeplejerske

Carolin Becker er nu klinisk praksisansvarlig sygeplejerske. En titel, som man selv har opfundet på afdelingen. Helt konkret betyder det, at når nyansatte har været igennem de obligatoriske 8 uger som udviklingssygeplejerske med oplæring og uden for normering, styret af kollegaen Mikkel Hamer, som er uddannelsesansvarlig - så går Carolin ind og overtager opgaven.

Andre steder på Sygehus Sønderjylland og på andre sygehuse i landet, ville nyuddannede og nyansatte efter de 8 uger være overladt til sig selv - men her på Hjerne-og nerveafdelingen har de Carolin at læne sig op af.

- Når man er færdig med de 8 uges intro, er man i normering og udfylder en stilling, men man er ikke klar rent neurologisk. Nu kommer de nyansatte til at stå med nogle meget komplekse patient forløb. Det er ikke bare et brækket ben. Her har vi fx nogle meget komplicerede udskrivningsforløb. Der er mange faldgrupper og meget tavs viden, som man kun ved, hvis man har meget erfaring, fortæller Carolin.

En af dem som netop har afsluttet sit forløb med Carolin Becker er Sara Korsholm. Sara blev ansat som nyuddannet sygeplejerske på afdelingen for Hjerne-og nervesygdomme. En afdeling, som hun kendte i forvejen, da hendes 6. semester også foregik her. Derfor kendte Sara godt til Carolin og vidste, at man som nyansat her, får rigtig meget hjælp ”på gulvet”. For det er dér, Carolin elsker at være.

Derfor søgte Sara job på afdelingen og blev ansat september 2022. De første 8 uger var hun i det sædvanlige introforløb, men fra årsskiftet kom hun under Carolins vinger. 

- Det var rigtig godt, at være tilknyttet Carolin efter introugerne. Det var virkelig trygt og jeg kunne stille alle de spørgsmål jeg ville – uden at jeg følte mig dum. En kæmpe psykologisk tryghed. Carolin er der til at sparre om patienterne. Det er især trygt, når man har en rigtig dårlig patient, for her står hun ved siden af en, og bidrager med alt sin erfaring, Det betyder meget, fortæller Sara.

Sara har netop afsluttet alt form for indkøring og er nu helt selvkørende, men den uvurderlige hjælp som Carolin gav Sara under indkøringen var meget afgørende. Det gav Sara mere selvtillid og hun følte sig kompetent i sit arbejde.   

- Det er meget nemmere at spørge Carolin om noget, når man ved, at det rent faktisk er hendes opgave at hjælpe os. Fx ved jeg, at mine studieveninder, som arbejder på andre sygehuse, ingen faglig sparring får og de skal klare sig selv. Der er altså mange nye opgaver og udfordringer, når man kommer direkte som nyuddannet, så det er virkelig en stor fordel for os, at have Carolin her. Det er også godt, at det nu er sat i system, så det faktisk er hendes stilling. Det er godt for alle – ikke mindst for patienterne.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker og kollegaen Sara Korsholm.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker og kollegaen Sara Korsholm.

Hun kan noget, som andre ikke kan

Det samme siger chefsygeplejerske Tina Krog. Hun var slet ikke i tvivl om, at den her løsning er den bedste. I stedet for at forfølge en diplomuddannelse, som mange ellers gør, så har Carolin valgt at dedikere sin tid og energi til at undervise og oplære nyansatte på afdelingen for hjerne-nerve.

- Carolin er rasende dygtig og har en masse viden som ville gå tabt, hvis hun fx valgte at finde udfordringer et andet sted, derfor oprettede vi den her stilling, hvor vi alle får gavn af Carolins viden og kompetencer, fortæller Tina Krogh. Titlen som praksisansvarlig har vi i øvrigt selv fundet på.

Det er ikke svært for chefsygeplejerske Tina Krog at sætte ord på, hvad det er Carolin kan. Tina beskriver Carolin som en sygeplejerske, der har alle de grundlæggende sygeplejefærdigheder i hænderne. En praktisk sygeplejerske. Samtidig er Carolin situationsorienteret og dygtig til den individualiseret sygepleje.

- Vi skal tilbage til den gode sygepleje, som foregår i relation med patienten og de pårørende. Der hvor vi, i alle sammenhænge, er proaktive og arbejder profylaktisk og det er dét Carolin kan. Tilmed kan hun også videreformidle det til sine kolleger. I virkeligheden falder det godt ind i hele snakken omkring Fundamentals of Care, som er en ny teoretisk forståelsesramme for sygepleje. Nu har vi gode patientforløb, vi reducerer spild, vi er hos patienterne hele tiden og vi forebygger i stor stil fx tryksår.  Meget af det gjorde vi også før, men nu er det sat i struktur, siger chefsygeplejerske Tina Krog.

Det at man på afdelingen har en dedikeret sygeplejerske til rådighed, nu ansat til at støtte og guide nyansatte kan skabe en atmosfære af tryghed og åbenhed og man er overbevist om, at det er gennem samarbejde og sparring med erfarne kolleger, at nyansatte sygeplejersker kan udvikle sig og blive bedre.

Carolin medvirker til at skabe det miljø. Et miljø, hvor det er acceptabelt at stille spørgsmål og bede om hjælp. Hendes tilstedeværelse har fjernet barrieren for at føle sig dum eller usikker og i stedet opfordret til en kultur, hvor læring og udvikling prioriteres.  

- Vi skal have en kultur, hvor man tør spørge en kollega - uanset om man er ny eller gammel i gårde. Efter 8 uger som udviklingssygeplejerske, gør de nyansatte alt hvad de kan efter bedste evne … men man kan jo ikke spørge om noget, man ikke ved. Men … Carolin ved, hvad hun skal hjælpe dem med, helt uden at de spørger, fortæller kollegaen Mikkel Hamer.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker sammen med uddannelsesansvarlig Mikkel Hamer.

Klinisk praksisansvarlig sygeplejerske Carolin Becker sammen med uddannelsesansvarlig Mikkel Hamer.

Vil gerne inspirere andre

Der er ingen tvivl om, at de på afdelingen for Hjerne-og nervesygdomme i Aabenraa er glade for beslutningen om, at Carolin Becker nu har titlen som Klinisk Praksisansvarlig sygeplejerske. Måske er det ikke så meget titlen – men mere det arbejde som Carolin udfører.

Håbet er nu, at flere vil lade sig inspirere af det. At andre afdelinger eller sygehuse kan se vigtigheden i, at dedikerede fagfolk videregiver vigtig viden og erfaringer om komplekse patienter.  

- Vi skal tilbage til at bruge de sygeplejefaglige kompetencer. Vi har i mange år brugt tid på meget andet ved skrivebordene, nu skal vi have kompetencerne tilbage på gangene, på stuerne og derud hvor vi hjælper bedst, slutter Carolin.   

Man må sige, at det er Carolin Becker og hendes stilling som praksisansvarlig sygeplejerske nu det bedste eksempel på.

Chefsygeplejrske Tina Krog.

Chefsygeplejrske Tina Krog.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU02V