Skip til primært indhold

Første demensnøglepersoner uddannet

Mennesker med demens kommer tit på hospitalet. Ældre med demens har nemlig større risiko for at skulle indlægges end andre på deres alder uden demens. Derfor skal alle hospitaler i Region Syddanmark være demensvenlige.

Demens bliver opdaget tidligere og mennesker med demens lever derfor længere med sygdommen. Derfor vil der i fremtiden være flere patienter på Sygehus Sønderjylland som også lider af demens. Det er en national udvikling og det er derfor også en national indsats, at sygehus skal være mere demensvenlige i fremtiden.

I Region Syddanmark er planen for at gøre alle sygehuse mere demensvenlige sat i værk i foråret 2023. Indsatsen er baseret på de erfaringer man har gjort på Svendborg Sygehus OUH. Og nu er de første fem demensnøglepersoner uddannet på Sygehus Sønderjylland.

Fysioterapeut Ditte Thøgersen og sygeplejerske Jasmin Frida Jessen arbejder på afdelingen for ældresygdomme og de har begge været igennem et demenskursus.

- Det har været virkelig interessant, fortæller Jasmin Frida Jessen og fortsætter: - for mit vedkommende handler det om lysten til hele tiden at tilegne mig ny viden og så er det jo en type patienter vi får flere og flere af så er det også vigtig for os at vide, hvordan vi bedst hjælper dem.

Musse skal hedde Musse

Formålet med indsatsen er at øge personalets viden, færdigheder og kompetencer til at forstå og kommunikerer med mennesker med demens.

- Det handler rigtig meget om kommunikation og om at tage det i deres tempo. Kommunikationen handler både om, hvordan vi kommunikerer med patienten med demens og pårørende, men der er også et kommunikationsbehov kollegaer imellem, siger Ditte Thøgersen.

Til det sidste bruger de ”sommerfuglen.” Det er en seddel som bliver hængt op på væggen på patientens stue. På sedlen står oplysninger om patienten som man ikke finder i en journal.

- For eksempel står der kaldenavn. Der er mange som har kæle- eller kaldenavne og når du er dement kan du måske ikke huske, at du hedder Pia fordi du alle dage er blevet kaldt Musse. Så skriver vi på sedlen, at patienten hedder Musse. På den måde ved alle, der kommer ind på stuen, at her bor Musse. Det er måske nok et meget enkelt greb, men det har stor betydning for den enkelte patient med demens. Man undgår simpelthen forvirring, siger Ditte Thøgersen.

Viden skal spredes

Gennemførslen af kurset omkring demens har også forpligtet de to til at dele deres viden med kollegaerne.
Derudover tilbydes al personale fra alle faggrupper og områder, der i deres daglige arbejde kan komme i kontakt med patienter med demens, en basisuddannelse og der udbydes der E-læringskurser , så det generelle vidensniveau hæves. Målet er i sidste ende, at alle afdelinger på sygehuset har fået løftet den almene viden om demens og at der er demensnøglepersoner på alle afdelinger.

For at styrke indsatsen på vej mode at blive demensvenligt sygehus, har Sygehus Sønderjylland ansat en demenskonsulent der skal gå forrest.

- Min opgave er at holde hånd i hanke med, at vi får uddannet flere som Jasmin og Ditte. Derudover skal jeg være tovholder for det netværk af demensnøglepersoner som vi er i fuld sving med at uddanne på sygehuset, jeg skal sørger for kommunikationen mellem sygehus og kommuner således, at der også i samarbejdet på tværs af sektorer er fokus på indsatser til gavn for mennesker med demens, fortæller Demenskonsulent Ditte-Marie Madsen.

Med uddannelsen af demensnøglepersoner har Sygehus Sønderjylland taget fat på en væsentlig og uundgåelig udvikling i plejen af patienter med demens.

- Indsatsen er vigtig, da det ofte er det en utryg og forvirrende oplevelse for mennesker med demens at komme på sygehuset, hvor omgivelserne er fremmede, og det kan være svært at holde styr på årsagen til sygehusindlæggelsen og de mange beskeder, der gives under et sygehusophold, fortæller Ditte-Marie Madsen.

Det er planen at der i alt skal uddannes 30 demensnøglepersoner inden udgangen af 2025.

Ditte og Jasmin står ved væg med sommerfuglen

Fakta

I Danmark får et stigende antal mennesker demens som følge af den voksende ældrebefolkning i Danmark. Langt de fleste diagnosticeres med demens efter de er fyldt 80 år, men demens forekommer også blandt yngre mennesker. Demens er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark.

I Danmark anslår vi, at godt 87.000 mennesker på 65 år eller derover lever med demens. Antallet forventes at vokse til mere end 134.000 mennesker i 2035 som følge af en stigende ældrebefolkning.

Blandt personer på 65 år og derover er der ca. 8.000 nye registrerede tilfælde af demens om året. Det svarer til ca. 22 nye tilfælde per dag året rundt.

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41

Person X - Ny kommunikationskonsulent

Kommunikationskonsulent

Kommunikation


APPFWU01V