Skip til primært indhold

Nyt regionalt forskningscenter bliver en del af Sygehus Sønderjylland

Regionsrådet i Region Syddanmark har netop godkendt oprettelsen af et nyt forskningscenter, som skal skabe sammenhæng i sundhedsvæsenet. Forskningscenteret skal være med til at skabe bedre mulighed for, at sygehuse, kommuner og praktiserende læger kan samarbejde om patienterne.

Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb på Sygehus Sønderjylland bliver det første af sin art i Danmark og lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland Peter Sørensen glæder sig over, at det regionale forskningscenter skal være en del af Sygehus Sønderjylland:

-   I det nye Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb skal vi skabe viden om, hvordan vi gennem det tværsektorielle samarbejde på bedste vis imødekommer den opgave, som vi, på baggrund af den demografiske udvikling, ser ind i. Vi har store ambitioner på centerets vegne, og vi forventer at opnå samarbejdsrelationer på det tværsektorielle område nationalt og internationalt

Levealderen i Danmark er højere end nogensinde. Det betyder, at danskerne bliver ældre og også patienter med komplekse sygdomsforløb lever længere, end de gjorde tidligere, og med et stigende behov for hjælp fra sundhedsvæsenet. På samme tid oplever sundhedsvæsenet mangel på medarbejdere.

Dette dilemma udfordrer sundhedsvæsenet, og derfor gennemføres der i disse år mange tiltag, som skal tilpasse sundhedsvæsenets tilbud til samfundets udvikling. Men løsningerne udvikles ofte lokalt på sygehusene, hos de praktiserende læger eller hos kommunerne, og fagfolkene har ikke altid fokus på at tænke på tværs af sektorerne.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) forklarer:

-   Vi har i vores samfund et akut behov for, at de menneskelige og de økonomiske ressourcer i det samlede sundhedsvæsen benyttes bedst muligt uafhængigt af sektorerne. Derfor har vi i regionsrådet i Region Syddanmark afsat midler til at oprette Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb på Sygehus Sønderjylland. Forskningscenteret skal være til gavn for både patienter og personale, og med det nye center tager vi skridtet videre i forhold til at sætte patienten i centrum, når vi nedbryder de barrierer, som findes mellem sektorerne, og i stedet skaber forhold, som gør det lettere for personalet at samarbejde omkring patienten uafhængigt af sektor.

Bedre behandling for patienterne nu og i fremtiden

At Sygehus Sønderjylland har budt ind på opgaven med at være samlingspunkt for tværsektorielt samarbejde er ikke tilfældigt. Sygehuset har i forvejen en lang tradition for samarbejder af denne type samt gode erfaringer med det.

Professor, overlæge, forskningschef og koordinerende forskningsleder på Sygehus Sønderjylland Christian Backer Mogensen forklarer:

-   Vi ser for mange eksempler på patienter, som ville have fået et bedre forløb, hvis de ikke var nødt til at komme ind på sygehuset. Det drejer sig ofte om ældre mennesker, som bliver akut syge. De kan blive diffuse og forvirrede, når de har det dårligt og oven i købet befinder sig et sted, som de ikke kender. Samtidig ved vi, at der er større risiko for, at de får en infektionssygdom, hvis vi fjerner dem fra deres hjem og flytter dem til sygehuset. Derfor er vi i gang med et forskningsprojekt, hvor vi ser på, hvordan vi kan samarbejde med kommunerne om at lade patienterne blive i deres eget hjem længst muligt og samtidig give dem den bedst mulige behandling. Vi kalder det vent-og-se-indlæggelser.

Økonomi 

Forskningscenter for Sammenhængende Patientforløb skal finansieres gennem fondsfinansiering og suppleres med en regional egenfinansiering på 2,5 mio. kr. fordelt på 1,250 mio. kr. fra central driftsramme vedr. ”Initiativer i forbindelse med forskningsstrategien” samt 1,250 mio. kr. fra eksisterende driftsrammer på Sygehus Sønderjylland.

 

Kontakt

Dorte Callesen

Presseansvarlig

Kommunikation


23 99 33 41
APPFWU01V