Skip til primært indhold

Sygehus Sønderjylland rykker på den grønne dagsorden

Region Syddanmarks første parkeringsanlæg overdækket med solceller skal etableres på Specialsygehus Sønderborg, der er en del af Sygehus Sønderjylland. Solcellerne skal levere strøm til sygehuset og vil mindske regionens samlede CO2-udledning med 72 tons.

Et overdækket p-areal gør det ikke kun muligt at parkere i skygge og tørvejr. Hvis der etableres solceller oven på tagfladerne, kan arealet også bruges til produktion af vedvarende energi – og det er præcis, hvad Region Syddanmark har besluttet, skal ske ved det eksisterende parkeringsareal ved Specialsygehus Sønderborg, der er en del af Sygehus Sønderjylland.

Et enigt regionsråd godkendte på deres møde mandag 24. april en anlægsbevilling på 9.500.000 kr. Midlerne skal bruges til at etablere overdækkede parkeringspladser på det 9.000 m2 store p-areal, der i dag bliver brugt til langtidsparkering og medarbejderparkering. Herefter skal der opsættes et ca. 4.500 m2 stort solcelleanlæg på de overdækkede p-pladser.

Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark, siger:

- Region Syddanmark har i dag solceller på hver eneste ledige tagflade på regionens bygninger og et stort solcelleanlæg på jorden ved det nye OUH. Nu går vi i gang med at udnytte vores parkeringsarealer og tager dermed endnu et vigtigt skridt hen imod vores mål om, at 20 pct. af regionens samlede elforbrug skal dækkes af solenergi i 2030. Jeg ser store perspektiver i, at vi i fremtiden kan udnytte endnu flere af sygehusenes store p-arealer til produktion af solenergi og dermed udbygge vores produktion af vedvarende energi til gavn for klimaet.

Investering giver mindre elregning og mindre CO2-udledning

Etablering af overdækkede parkeringspladser med solceller er helt i tråd med regionens klimastrategi, der har fastsat, at regionens samlede klimabelastning skal være reduceret med 35 pct. i 2030. Med det nye solcelleanlæg kommer regionens produktion af solenergi til at dække 13 pct. af regionens samlede elforbrug. Samtidig bidrager de nye solceller til, at regionen kan mindske sin CO2-udledning med 72 tons.

Regionen vurderer, at etableringen af solcellerne på det overdækkede p-areal vil give en årlig besparelse på 600.000 kr. afhængigt af de gældende elpriser. Det giver en tilbagebetalingstid for solcelleanlægget på 16 år.

Fakta om Region Syddanmarks solceller

Region Syddanmark har i dag opsat 58.200 m2 solceller på regionens bygninger og ved det nye OUH. Solcellerne leverer 11 pct. af regionens nuværende samlede elforbrug.

Det nye solcelleanlæg på det overdækkede p-areal ved Specialsygehus Sønderborg vil ca. levere 2 pct. af regionens nuværende samlede elforbrug.

Der er desuden planlagt en udvidelse af solcellekapaciteten på det nye OUH. Udvidelsen skal ske i to etaper. I etape 1 skal der etableres solcelleanlæg på jorden, og i etape 2 skal der etableres solcelleanlæg på de egnede ledige tagflader, når byggeriet af det nye OUH er færdigt. Når disse udvidelser er etableret, vil 18 pct. af regionens samlede elforbrug komme fra solceller.

Region Syddanmark vurderer, at der potentielt er mulighed for at etablere yderligere 35.000-40.000 m2 solceller på overdækkede parkeringsarealer på regionens enheder. Hvis potentialet udnyttes fuldt ud, vil omkring 35-40 pct. af regionens samlede elforbrug kunne komme fra solceller.

APPFWU01V