Skip til primært indhold

Læringsstrategi

Læringsmetoder og deres anvendelse i introduktionsstillinger i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Målbeskrivelsen beskriver følgende læringsmetoder:

Under introduktionsuddannelsen tilbydes via Videreuddannelsesudvalget i Region Syd:

  • Obligatorisk kursus i laparoskopisk simulation
  • Obligatorisk kursus i laparoskopi
  • Obligatorisk kursus i obstetrisk færdighedstræning

Kurserne holdes én gang om året, og datoerne får du at vide af din uddannelsesansvarlig overlæge.

Derudover anbefaler vi, at du tilmelder dig FYGO's kurser: http://fygo.dk

Sideløbende med den kliniske ansættelse gennemføres:

  • 2- dages obligatorisk vejlederkursus

Du skal sende en kursusansøgning til din cheflæge og selv sørge for at tilmelde dig via www.uddannelseslaege.dk . Husk også at informere vagtplanlæggeren om, at du deltager.

En stor del af læringen som yngre læge foregår gennem superviseret deltagelse i det praktiske arbejde i afdelingen, på operationsgangen, på fødestuen og i ambulatorium.

I ambulatoriet er der afsat en erfaren tutorlæge, der kan tilkaldes til supervision. På operationsgangen og i vagt er der en erfaren læge som bagvagt.

I moderne forstand er mesterlære en form for reflekterende læring.

Under introduktionsuddannelsen i Aabenraa planlægges:

  • Færdighedsudviklende periode på fødegangen i 1-2 uger
  • Færdighedsudviklende periode på operationsgangen i 1-2 uger

En forudsætning for godkendelse af dit introduktionsforløb er, at du gennemfører disse færdighedsudviklende perioder. 

Færdighedsudviklende periode i gynækologisk/obstetrisk ultralyd 

Formålet med den færdighedsudviklende periode i gynækologisk/obstetrisk ultralyd er, at du skal tilegne dig viden om ultralydundersøgelsens muligheder og begrænsninger i gynækologi og obstetrik. Dagen vil foregå under dit introduktionsforløb.

Færdighedsudviklende periode på fødegangen 

Formålet med den færdighedsudviklende periode på fødegangen er, at du skal blive introduceret til arbejdsgangene på fødegangen og forløbet af den normale fødsel. Perioden har en varighed på 2 uger med daglig funktion på fødegangen - en uge i starten og en uge i slutningen af uddannelsen. Dele af denne periode vil foregå under supervision af erfarne jordemødre.

Færdighedsudviklende periode i gynækologisk kirurgi

Der tilrettelægges dage i dagkirurgisk regi, hvor du er en hel dag sammen med en speciallæge med henblik på oplæring i diagnostisk hysteroskopi, laparoskopi og evacuatio uteri.

Det tilstræbes, at hovedparten af planlagte kejsersnit udføres af læger i introduktionsstilling.

Formålet med den færdighedsudviklende periode er, at du skal lære basal kirurgisk teknik, blive introduceret til arbejdsgangene på en operationsgang og opnå de nødvendige kirurgiske kompetencer.

Da afsnit for Kvindesygdomme i Aabenraa hovedsageligt udfører evacuatio uteri som medicinsk behandling, kan der, i tilfælde hvor man ikke opnår sine kompetencer, efter aftale evt. arrangeres ophold på dagkirurgisk afdeling i Svendborg.

En række af de obstetriske håndgreb kan du træne på fødefantomer, som vi har på fødegangen. Benyt muligheder til at træne i vagt - alene, sammen med en kollega, jordemoder eller bagvagt. Der er løbende undervisning i oprejst UK i afdelingen, hvori introlægen er velkommen til at deltage.

Derudover organiseres kursus i obstetrisk færdighedstræning i Region Syd.

Laparoskopi skal du træne på lap-sim, som er tilgængelig i  simulationsrummet. Der er vejledning til brug og oprettelse. Vær opmærksom på, at du skal have gennemført den første del af øvelserne, før du får mulighed for selv at laparoskopere.

Der er mulighed for CTG e-learning - https://rsd.plan2learn.dk/KursusVal.aspx?id=36768. Derudover tilbyder vi CTG-undervisning og STAN-certificering 2 gange årligt.

Vi tilbyder ligeledes sutureringskursus 2  gange årligt og gratis adgang til GynZone online kurser.

Kejsersnitskursus tilbydes i Aabenraa årligt i oktober måned. Det er for at introlægerne hurtigt kan komme i gang med at operere.

Selvstudium vil sige, at den enkelte, med eller uden hjælp fra andre, tager initiativ til at definere sine behov for læring, formulerer sine læringsmål, identificerer ressourcer og læringsstrategier hertil, og selv vurderer resultaterne.

Læste artikler, litteratursøgninger, arbejde med PC-programmer registreres i porteføljen.

Undervisning af andre kan omfatte læger og alle andre personalegrupper og patienter. Du skal undervise min. 1 gang på vores onsdagsmorgenmøde. Der vil være en god læring i at påtage sig undervisningsopgaver uden for afdelingen, f.eks. seksualundervisning i folkeskolen.

Undervisningsopgaver registreres i porteføljen.

Fremlæggelse ved konferencer er et godt sted at drøfte videnskabelige problemer i en klinisk sammenhæng.

Fremlæggelser registreres i porteføljen.

F.eks. at indgå i udarbejdelse og revision af kliniske vejledninger, patientinformationsmaterialer. Det er vigtigt, at du i din introduktionansættelse som minimum har revideret én instruks og forfattet én ny. Vejleder, klinikleder eller uddannelsesansvarlig overlæge kan vejlede om, hvilke instrukser der er relevante. Ligeledes vil litteratursøgning i forbindelse med kliniske problemstillinger eller interesseområder være relevant.

Gennemførte opgaver registreres i porteføljen.

Alle gennemførte indgreb skal du føre ind på operationslisten i porteføljen og bevare dem gennem hele speciallægeuddannelsen.

Alle relevante UL-billeder skal du gemme med beskrivelse. De udgør også en del af porteføljen.

APPFWU02V