Skip til primært indhold

Ansættelse som I-læge

Information om den 1-årige ansættelse i introduktionsstilling

Introduktionsuddannelsen gennemføres ved ansættelse på en gynækologisk-obstetrisk afdeling og er af 12 måneders varighed. Ansættelsen kan påbegyndes efter endt basisuddannelse.

Formålet med introduktionsuddannelsen i gynækologi og obstetrik er, at du skal: 

  • Tilegne dig viden, færdigheder og holdninger, der muliggør helhedsbetragtninger i forebyggende og behandlende gynækologisk/obstetrisk praksis, og som skaber forudsætning for at fortsætte i hoveduddannelsen
  • Få træning i at tage ansvar for egen faglige udvikling
  • Udvikle evnen til at formidle et fagligt budskab til kolleger og andet sundhedspersonale
  • Få introduktion til de videnskabelige metoder, der knytter sig til det gynækologisk-obstetriske speciale
  • Få afklaret om en speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik er den rette karrierevej.

Herudover skal vi som ansættelsessted vurdere, om du kan anbefales en speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik.

APPFWU01V