Skip til primært indhold

Evaluering

Om evalueringsmetoder og evalueringsredskaber i uddannelsesstillinger

Målbeskrivelsen indeholder en detaljeret beskrivelse af de anvendte evalueringsmetoder samt bilag til brug for evaluering (link til Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i gynækologi/obstetrik)

Porteføljen er en mappe, hvori du samler den nødvendige dokumentation for uddannelsesforløbet.

Indholdet i mappen inddrages løbende i vejledersamtaler og danner grundlag for evaluering af den uddannelsessøgende.

Logbog, registrerede og gennemarbejdede cases valgt af den uddannelsessøgende, billed-dokumentation for UL, deltagelse i kurser, læringsplaner / kontrakter, fortegnelse over arbejde: vagter, ambulatoriefunktioner mv., administrative funktioner (f.eks. vagtskemaplanlægning, arrangere audit mv.), uddannelsesfunktioner: organisering af uddannelse, uddannelse af andre, mundtlige præsentationer med oplæg på lægemøder, konferencer mv., oversigt over læste artikler, litteratursøgninger, udarbejdelse af kliniske vejledninger osv.  

Dele af porteføljen kan evt. opbevares elektronisk.

Logbogen er overgået til digital signering. Logbogen findes på www.uddannelseslaege.dk . Den uddannelsesansvarlige overlæge skal sørge for, at du bliver oprettet. 

I  din logbog samler du underskrifter på opnåede kompetencer, og dette danner grundlag for godkendelse af uddannelsesforløbet, som signeres endeligt via den uddannelsesansvarlige overlæge.

Checklisten er en lille bog i lommeformat, hvor du samler underskrifter på, hvilket kompetenceniveau du har opnået på de kliniske færdigheder. Checklisten udleveres ved ansættelse i afdelingen og danner grundlag for underskrifter i logbogen.

Porteføljevurdering af cases anvendes til at gennemgå 10 journaler, som du udvælger inden for områder specificeret i målbeskrivelsen (se afsnit 7.3.1).

Porteføljevurdering foretages af hovedvejleder.

Kompetencevurdering medvirker til at strukturere og optimere læring. Der bruges følgende kompetencevurderingsmetoder:

Link til DSOG, Uddannelse / Kompetencevurdering

  • Vurderingsskalaer
  • Checkliste ved struktureret klinisk observation
  • Checkliste til optælling af gennemført aktivitet
  • Structured Assessment of Tecnical Skills (OSATS) oversættes til objektiv struktureret vurdering af tekniske færdighededer fx til laparaskopi, suturering af fødselsbristninger, cup anlæggelse.
  • Structured Assessment of ultrasounds skills (OSAUS)
  • Mini-Cex   Struktureret supervision af fx et ambulatoriebesøg

 

Det er en kompetencevurderingsmetode, hvor dine samarbejdspartneres vurderinger af din adfærd i forskellige samarbejdsrelationer sættes i relation til din egen vurdering af din egen adfærd.

Metoden indebærer således indhentning af feedback fra dine samarbejdspartnere.

Henimod slutningen af introduktionsansættelsen skal der foretages 360 graders feedback i afdelingen. Evalueringen følges op ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.

Evalueringen foregår elektronisk.

Under din introduktionsuddannelse tildeles du en hovedvejleder. Der afholdes minimum 3 vejledersamtaler. Skabelonen kan bruges som en guide og til at føre referat fra samtalerne. Kopi af referatet fra vejledersamtaler skal scannes ind og sendes til den uddannelsesansvarlige afdelingslæge.

APPFWU01V