Skip til primært indhold

Evalueringssamtaler

Information om gennemførelse af evalueringssamtaler i uddannelsesforløbet for yngre læger i introduktionsstillinger

Du skal skrive referat af hver vejledersamtale. Det er obligatorisk, at referaterne og den personlige uddannelsesplan også sendes til den uddannelsesansvarlige overlæge.

Det er valgfrit, om du bruger de autoriserede samtaleskemaer (A-C).

Klik på + for at se oplysningerne

 • Sikre sig kendskab til vores vejledninger i Infonet i henhold til ovenstående kategorier, og i øvrigt genopfriske egen faglitteratur.
 • Kunne håndtere ultralydsapparat.
 • Kunne foretage en gynækologisk undersøgelse.
 • Sikre sig gennemgang af spiraloplægning på attrap.
 • Sikre sig kendskab til abort- og sterilisationslov samt fremgangsmåden ved denne.
 • Deltage i introduktion på fodegangen og se en fødsel.
 • Deltage i ultralydsambulatoriet til prænatal diagnostik.
 • Komme i fødemodtagelsen, hvor de gravide med medicinske lidelser ofte først kommer og ses.
 • Kende rutinerne for stuegang i afdelingen.
 • Have modtaget portefølje og lomme-checkliste.

Afholdes inden 2 uger med hovedvejleder. Udformning af den personlige uddannelsesplan.

 • Introlægens tidligere erfaring belyses.
 • Gennemgang af introduktionen.
 • Gennemgang af uddannelsesprogram for introlæger i Aabenraa - herunder evalueringsmetoder.
 • Overordnet være bekendt med målbeskrivelsen
  • Gennemgå checklisten
  • Gennemgå logbogen
  • Gennemgå, hvilke cases der skal indsamles
 • Udformning af personlig uddannelsesplan
  • Særlige indsatsområder for videre uddannelsesforløb
  • Forventningsafstemning
  • Drøftelse af uddannelseslægens individuelle uddannelsesmæssige og forskningsmæssige ønsker
 • Følge op på introduktionssamtalen.
  • Strukturerede vejledersamtaler med case ved akutte gynækologiske patienter, tidlige graviditetskomplikationer med CRL-måling, post partum blødning, patologisk CTG.
  • Casebaseret diskussion med refleksion ved tidlige graviditetskomplikationer, fødegangsarbejde, post partum blødning, patologisk fødsel.
  • Mini-cex ved den akutte gynækologiske patient, den normale graviditet.
  • OSATS ved abortus provocatus, suturering af perineale udrifter, sectio.
  • OSAUS UL-billeder af tidlige graviditetskomplikationer.
  • OSALS Lap-sim (kan opnås ved at deltage i basal kirurgisk kursus i Region Syd).
  • OSA-VE - kan opnås ved at deltage i obstetrisk færdighedskursus i Region Syd).
 • Planlægge opnåelse af de obligatoriske kompetencer - med cases, audit og operationer
 • Følge op på checklister og cases.
 • Signere kompetencer på uddannelseslaege.dk.
 • Aftale udførelsen af 360 graders evaluering.
 • Planlægge opnåelse af de obligatoriske kompetencer - med cases, audit og operationer.
 • Vejleder / uddannelsesansvarlig overlæge indsamler evalueringsskemaer fra min. 16 respondenter i afdelingen samt fra den uddannelsessøgende. Respondenterne skal være repræsentative for introlægens samarbejdspartnere (yngre læger, speciallæger, sygeplejersker, jordemødre, sekretærer mv.).
 • Evalueringerne afleveres direkte til og følges op på ved en samtale med uddannelsesansvarlig overlæge.
 • Signere for resterende kompetencer i logbog.net
 • Opfølgning med evaluering og karrierevejledning.
 • Attestation for tid på uddannelseslaege.dk
APPFWU01V