Skip til primært indhold

Din funktion som reservelæge

I-lægers funktioner i afdelingen for Kvindesygdomme og Fødsler

Klik på + for at se oplysningerne

Hverdage

kl. 8.00-15.24
eller
kl. 15.00-8.30

Weekender / helligdage

kl. 9.00-18.30
eller
kl. 18.00-9.30

Du modtager de akutte gynækologiske patienter til vurdering i ambulatoriet (expres-tid) eller til  indlæggelse på FAM.  Du optager anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. De akutte patienter konfereres med bagvagt.

De hyppigste akutte henvendelser er på grund af blødning i graviditeten, underlivsinfektion og blødningsforstyrrelser. Alle operationsindikationer skal konfereres med bagvagt.

Akutte obstetriske patienter, henvist fra egen læge eller jordemoder, ses i fødemodtagelsen til kl. 15, ellers på fødegangen. Der skrives journal på elektive sectio patienter på fødegangen.

Hverdage

kl. 9.00-15.00

På henviste patienter optager du anamnese, foretager objektiv undersøgelse incl. gynækologisk undersøgelse og eventuel ultralydsskanning. Du planlægger udredningsprogram og iværksætter primær behandling.

Efterhånden som dit erfaringsgrundlag øges, vil du i stigende grad tolke resultatet af de initiale undersøgelser og foreslå supplerende undersøgelse og behandling. Der er hver dag ”uddannelsespatienter” på programmet. F.eks. patienter med blødningsforstyrrelser eller nedsynkning, celleforandringer, endvidere er der kontroller f.eks. i urogynækologi.

I ambulatoriet superviseres du af en speciallæge, som har tutorfunktion. Om morgenen inden du begynder kl. 9, kan dagens patienter kort gennemgås. Alle operationsindikationer skal konfereres med speciallæge.

DRG-kodning

I forbindelse med arbejdet i ambulatoriet skal der sættes koder – dels af aktionsdiagnoser og dels af indgreb.
Husk i øvrigt kodning af komplicerende sygdomme ved epikrise på indlagte patienter. Koderne skal dikteres.

Forvagten går stuegang, men er velkommen til at følge bagvagten på de øvrige afsnits stuegang.

Mandag-torsdag

kl. 8.00-15.00

På dine OP-dage assisterer du til de forskellige gynækologiske operationer samt elektive sectio. Det er fortrinsvis læger i uddannelse i gynækologi og obstetrik. Alle reservelæger har egen telefon, som de kan kaldes på ved OP-dage.

APPFWU01V