Skip til primært indhold

Her finder du mere om uddannelsen til Bioanalytiker

Her finder du mere om uddannelsen til Bioanalytiker

Bioanalytikerstuderende

I afdelingen ”Patologi” samarbejdes der med UC SYD i Esbjerg om at uddanne bioanalytikere til fremtiden. Bioanalytikerstuderende veksler mellem skole og praktik af kortere og længere varighed gennem 7 semestre (3,5 år).

Sygehus Sønderjylland tilbyder mulighed for studieværelse/-lejlighed, og de studerende vil indgå i dagligdagen, på den måde er der mulighed for et godt studiemiljø både på afdelingen og i fritiden.

I afdelingen er der ansat en bioanalytikerunderviser, som i et tæt samarbejde med bioanalytikerunderviserne fra Blodprøver, Biokemi og Immunologi og Mikrobiologi planlægger, tilrettelægger og afvikler individuelle praktikforløb for bioanalytikerstuderende. Der lægges vægt på at tilrettelægge praktikforløbet, så det passer til den enkelte studerende. Under praktikken inkluderes de studerende i de daglige rutiner i laboratoriet. De enkelte læringsmål for hvert semester opfyldes ved, at udvikle bioanalytiske færdigheder og kompetencer på forskellige områder, fx viden om IT, apparatur, patientkontakt og praktiske arbejdsopgaver, hvor alle områder oftest er i spil. Det er ude i praktikken at teorien gerne skal afprøves, opleves, erfares og give mening.

Sygehus Sønderjylland er forpligtet til at tage 10 studerende fra UC SYD pr. semester, som fordeles på de fire laboratoriespecialer – Patologi, Mikrobiologi, Immunologi og Biokemi.

En periode årligt tilbydes der erhvervspraktik til unge over 15 år og udenlandske studerende fra fx Belgien, Finland eller Spanien.

Der arbejdes tværprofessionelt i afdelingen og med de studerende i form af besøg og temadage med andre professioner eller deltagelse i aktiviteter.

Uddannelsessted: UCsyd Esbjerg
Praktiksted: Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt
Varighed 3,5 år
Praktik: 52 uger

På uddannelsen lærer du at udføre laboratoriemedicinske undersøgelser og analyser samt sikre kvaliteten af resultaterne gennem både teoretisk og praktisk undervisning.

Du lærer om forskellige sygdomme og hvordan svarene fra analyserne kan bruges til at stille den rette diagnose eller være med til at forebygge og behandle sygdomme.

Du lære også om, hvordan du som bioanalytiker, kan håndtere mødet med patienter og pårørende professionelt.

Endeligt er der fokus på, at du opnår kompetencer til at være med til at udvikle professionens praksis og sundhedsvæsnet.

Find mere info på hjemmesiden UCsyd under uddannelse. 

 

 

APPFWU01V