Skip til primært indhold

Fra vævsprøve til diagnose

I Patologisk afdeling skal vævsprøver fra patienter igennem en lang proces, før de ender i patologens mikroskop, hvor en vurdering af mulig sygdom i celler og vævsstrukturer sker og en eventuel diagnose stilles.

Hvert år modtager Patologi på Sygehus Sønderjylland mere end 50.000 vævs- og celleprøver fra patienter.

Der modtages bl.a. vævsprøver fra patienter ved mistanke om hudkræft, prostatakræft, tarmkræft og brystkræft.

Vævsprøverne skal igennem en lang proces, før de ender i patologens mikroskop, hvor en vurdering af mulig sygdom i celler og vævsstrukturer sker.

De enkelte trin i processen kan tage kortere eller længere tid alt efter, hvilken vævprøve, der skal analyseres, og hvilke analyser, der skal foretages.

Følg processen - trin 1-6 - i billederne nedenfor.

Trin 1: Vævsstykkerne beskrives og lægges i små plastikkapsler, som behandles på en maskine, som fjerner vandet i vævet og erstattes det med paraffin.

Trin 1: Vævsstykkerne beskrives og lægges i små plastikkapsler, som behandles på en maskine, som fjerner vandet i vævet og erstattes det med paraffin.

Trin 2: De små vævsstykker indstøbes og stabiliseres i paraffin, og der dannes en paraffinblok, som nedkøles.

Trin 2: De små vævsstykker indstøbes og stabiliseres i paraffin, og der dannes en paraffinblok, som nedkøles.

Trin 3: Af den nedkølede paraffinblok skæres tynde snit.

Trin 3: Af den nedkølede paraffinblok skæres tynde snit.

Trin 4: Det tynde snit monteres på små glasplader fra vand.

Trin 4: Det tynde snit monteres på små glasplader fra vand.

Trin 5: Glaspladerne med vævssnit farves, så man kan skelne vævets bestanddele fra hinanden.

Trin 5: Glaspladerne med vævssnit farves, så man kan skelne vævets bestanddele fra hinanden.

Trin 6: Det færdigt farvede vævssnit mikroskoperes af en patolog, og der stilles en diagnose.

Trin 6: Det færdigt farvede vævssnit mikroskoperes af en patolog, og der stilles en diagnose.

APPFWU02V