Skip til primært indhold

Fra vævsprøve til diagnose

I Patologisk afdeling skal vævsprøver fra patienter igennem en lang proces, før de ender i patologens mikroskop, hvor en vurdering af mulig sygdom i celler og vævsstrukturer sker og en eventuel diagnose stilles.

Hvert år modtager Patologi på Sygehus Sønderjylland mere end 50.000 vævs- og celleprøver fra patienter.

Der modtages bl.a. vævsprøver fra patienter ved mistanke om hudkræft, prostatakræft, tarmkræft og brystkræft.

Vævsprøverne skal igennem en lang proces, før de ender i patologens mikroskop, hvor en vurdering af mulig sygdom i celler og vævsstrukturer sker.

De enkelte trin i processen kan tage kortere eller længere tid alt efter, hvilken vævprøve, der skal analyseres, og hvilke analyser, der skal foretages.

Følg processens trin i billederne nedenfor.

Trin 1: Patologiprøven modtages og registreres

Trin 1: Patologiprøven modtages og registreres

Trin 2: Nogle patologiprøver er store, fx en hel tarm og der skal nu udtages repræsentative områder og i andre tilfælde hele vævsstykker (biopsier) som kommes i små kapsler for nærmere behandling.

Trin 2: Nogle patologiprøver er store, fx en hel tarm og der skal nu udtages repræsentative områder og i andre tilfælde hele vævsstykker (biopsier) som kommes i små kapsler for nærmere behandling.

Trin 2A: Vævsstykkerne beskrives og lægges i små plastikkapsler, som behandles på en maskine, som fjerner vandet i vævet og erstattes det med paraffin.

Trin 2A: Vævsstykkerne beskrives og lægges i små plastikkapsler, som behandles på en maskine, som fjerner vandet i vævet og erstattes det med paraffin.

Trin 3: Prøver behandles kemisk således, at vandet i vævet fjernes og de kan indlejres i paraffin.

Trin 3: Prøver behandles kemisk således, at vandet i vævet fjernes og de kan indlejres i paraffin.

Trin 4: Prøverne indstøbes i flydende paraffin, som er fast ved stuetemperatur.

Trin 4: Prøverne indstøbes i flydende paraffin, som er fast ved stue temperatur.

Trin 4: Prøverne indstøbes i flydende paraffin, som er fast ved stue temperatur.

Trin 4: Prøverne indstøbes i flydende paraffin, som er fast ved stue temperatur.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 5: Vævsstykker i paraffin skal skæres i tynde skiver med en tykkelse på 0,003 mm. Dette kan enten ske manuelt eller på automatisk skæremaskine.

Trin 6: I sjældne tilfælde har vi brug for at give hurtigt svar (½ time) og så kommes vævet ikke i paraffin,

Trin 6: I sjældne tilfælde har vi brug for at give hurtigt svar (½ time) og så kommes vævet ikke i paraffin,

Trin 7: De tynde skiver lægges på prøveglas og farves således at de kan undersøges mikroskopisk.

Trin 7: De tynde skiver lægges på prøveglas og farves således at de kan undersøges mikroskopisk.

Trin 7: De tynde skiver lægges på prøveglas og farves således at de kan undersøges mikroskopisk.

Trin 7: De tynde skiver lægges på prøveglas og farves således at de kan undersøges mikroskopisk.

Trin 8: Prøveglassene vurderes ikke længere i mikroskop, men indscannes digitalt så de kan ses på computerskærm.

Trin 8: Prøveglassene vurderes ikke længere i mikroskop, men indscannes digitalt så de kan ses på computerskærm.

Trin 8: Prøveglassene vurderes ikke længere i mikroskop, men indscannes digitalt så de kan ses på computerskærm.

Trin 8: Prøveglassene vurderes ikke længere i mikroskop, men indscannes digitalt så de kan ses på computerskærm.

Trin 9: Lægerne ser prøverne digitalt, dikterer svaret ved brug af talegenkendelse og sender prøvesvaret afsted.

Trin 9: Lægerne ser prøverne digitalt, dikterer svaret ved brug af talegenkendelse og sender prøvesvaret afsted.

APPFWU01V