Skip til primært indhold

Her finder du mere om uddannelsen til Patolog

Her finder du mere om uddannelsen til Patolog

Patologi som uddannelsessted

Velkommen til Patologi

Kære nye lægekollega i uddannelsesstilling!

Velkommen til Patologi

Indholdet af din første arbejdsdag afhænger af, om du er ny på Sygehus Sønderjylland. Nye medarbejdere inviteres på deres første arbejdsdag til fælles introduktion. Hvis du allerede tidligere har deltaget i en fælles introduktion, møder du blot ind på Patologisk på din første arbejdsdag. Det vil fremgå af dit introduktionsprogram, som du får tilsendt.

Dagen starter ikke med et fælles morgenmøde. Lægerne starter arbejdet i henhold til et ugeskema, hvor arbejdsfordelingen fremgår. Du skal derfor enten møde op ved den uddannelsesansvarlige overlæge eller hovedvejleder. Det vil fremgå af dit velkomstbrev.

Du bliver vist rundt, får hilst på dine nye kolleger og begynder på dit introduktionsprogram, som strækker sig over 1-2 uger. Du vil blive knyttet til det første ekspertområde, hvor hovedvejleder vil hjælpe dig i gang.

I menuen i venstre side kan du læse både om en præsentation af afdelingen, praktiske oplysninger, det daglige lægearbejde, uddannelse etc.

Vi ser frem til et gensidigt godt samarbejde og glæder os til at tage imod dig på din første arbejdsdag i Patologi.

Med venlig hilsen

Patologi

Generelt

Patologi er placeret fysisk på Aabenraa matriklen i helt nye lokaler. Vi flyttede ind 1. marts 2021. 

Man går ind ved indgang B og går til venstre. Herefter tager man 2. trappe op, hvor man kommer op til lægegangen. Uddannelseslægernes kontorer og den uddannelsesansvarlige overlæges kontor ligger til venstre på gangen. Henholdsvis lokale E243 og E245B. 

Adresse / Tlf.

Sygehus Sønderjylland
Patologi
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa
Tlf. 7997 4800

Ledelse

Afdelingsledelse:
Niels Marcussen, cheflæge & professor
Kristina Malund Elmkær, chefbioanalytiker

Uddannelse

Der er både en uddannelsesansvarlig overlæge og en
uddannelseskoordinerende yngre læge.

Vi varetager uddannelse af læger i I- og H-uddannelsen i Patologi og har medicinstuderende og læger fra andre specialer på fokuseret klinisk ophold.

Personale

I Patologien vil du møde speciallæger, uddannelseslæger, bioanalytikere, bioanalytikerstuderende, lægesekretærer, sundhedsadministrerende koordinatorstuderende og molekylærbiologer.

Gruppebillede af medarbejderne i Patologi sidder og smiler på en trappe

Hvad sker der på Patologisk?

Vi udfører tværfaglig diagnostik af patienter tilknyttet Sygehus Sønderjylland samt patienter fra almen praksis og speciallægepraksis.

Diagnostikken varetages indenfor gynækologi, mamma, dermatologi, mavetarmkanalen, inkl. colorectalcancer, urologi, øre-næse-hals samt lunge.

Desuden varetager afdelingen screening for livmoderhalskræft i samarbejde med Sydvestjysk Sygehus.

Afdelingen modtager næsten 41.000 rekvisitioner. Dette dækker over både histologiske samt cytologiske præparater.

Fra præparatet modtages på Patologi, gennemgår det flere processer inden det endelige svar sendes ud.

Sekretariat og Modtagelse

Alle prøver modtages og registreres i patologisystemet. På en dag modtager vi ca. 120 rekvisitioner.

Det bliver til ca. 150 prøver, der skal analyseres, da en rekvisition kan indeholde mere end en prøve.

Vævsprøverne transporteres til Patologi af en portør, som afleverer den i Patologis modtagelse.

En sekretær i Patologis sekretariat

Udskæring

Præparatet beskrives makroskopisk og der udtages materiale efter gældende instruks. Vævsstykkerne ligges herefter i plastik kapsler.

Præparatet beskrives makroskopisk og der udtages materiale til selve prøven

Histologisk laboratorium

Vævsstykket præpareres og indstøbes i paraffin.

2 billeder. 1. Vævsstykket præpareres. 2. Vævsstykket indstøbes i paraffin

Efter at vævet har været præpareret, skæres ca. 3 µm tyndt snit, der monteres på et glas, som herefter deparaffineres og farves.

3 billeder - 1. Der skæres ca. 3 µm tyndt snit af vævet. 2. Snittet monteres på et glas. 3. Prøven deparaffineres og farves.

Glasset farves enten med vores rutinefarvning hematoxylin-eosin (HE) eller special- eller immunfarvninger.

Flere billeder af farvningsprocessen og farvede snit ses i et mikroskop

Cytologi

Man modtager celler i suspension, fx smear fra livmoderhals, ascites eller pleuravæske. Der modtages også udstrøgne finnålsaspirater, som kan farves direkte.

For celler i suspension skal disse opkoncentreres og oprenses. Herefter kommer cellerne på et glas, og dette farves. Man kan også lave et koagel, og på dette kan man lave HE og andre supplerende farvninger.

Inden lægerne ser præparatet, screener en cytobioanalytiker det. I nogle tilfælde (urin og smear fra livmoderhalsen) besvares normale celler af bioanalytiker.

For celler i suspension skal disse opkoncentreres og oprenses. Herefter kommer cellerne på et glas, og dette farves.

Molekylær laboratorium

På mange af præparaterne er det nødvendigt at lave ekstra molekylærbiologiske undersøgelser, fx HPV, EGFR eller BRAF status. Dette udgør en stadig stigende del af vores arbejde.

Dette kan have betydning for diagnose og i andre tilfælde for efterfølgende behandlingstilbud. Hvis man har et lungekarcinom med EGFR-mutation, kan man blive tilbudt en speciel onkologisk efterbehandling, således at man skræddersyr behandlingen til den enkelte patient. 

Lægegang

Lægen orienterer sig i patologisystem om kliniske oplysninger, patientens tidligere undersøgelser og ser på præparatsnit i mikroskop, eller som noget helt nyt digitalt på skærm, efter at præparatsnittene er blevet scannet ind.

Uddannelseslæger superviseres af speciallæge, og der udarbejdes en beskrivelse, der sendes til rekvirent/ klinikker.

En uddannelseslæge får supervision

Møder og Konferencer

Lægemøder         

Afholdes for alle læger om fredagen i konference lokalet fra kl. 11:30 – 12:00.
Om tirsdagen afholdes speciallægemødet samtidig med frokost kl. 12 i  konference lokalet.

Orienteringsmøde

Orienteringsmøde for alle ansatte afholdes hver anden tirsdag kl. 9.45 i frokoststuen.

Morgenmøde

Hver fredag kl. 8.00 i laboratoriet.

Kliniske konferencer

Der er Multidiciplinære team (MDT) konferencer inden for lunge, mamma og coloncancer flere gange om ugen.
Derudover er der konference inden for øre-næse og hals samt gynækologi en gang om måneden. Det foregår enten i konferencerummet eller på de kliniske afdelinger.

Arbejdstid

Hverdage: kl. 8.00-15.24.
Weekender og helligdage: Afdelingen er lukket.
Formiddagspause: Uformelt kl. 9.45-10.00 i frokoststuen.
Frokostpause: Uformelt kl. 12.00-12.30 i frokoststuen.
Restauranten ligger ved hovedindgang A, hvor man har mulighed for at købe frokostpakker.

Undervisning

Det meste af undervisningen foregår ved mesterlæreprincippet. Alle arbejdsfunktioner udføres efter forudgående instruktion og under nødvendig supervision.

Fremlæggelse af præparater

Uddannelseslæger og speciallæger fremviser på skift præparater for andre læger på afdelingen hver onsdag kl. 12 i konferencerummet. Der fremvises præparater ved fund af interessante, svære eller klassiske tilfælde. Nogle gange gennemgås anden relevant faglig viden. Uddannelseslæger gør det hver især minimum én gang om måneden.

Undervisning for alle ansatte (Intern Undervisning)

Ca. en gang om måneden afholdes der Intern Undervisning. Undervisningen varetages af alle personalegrupper.
Vi har en forventning om at yngre læger underviser én gang om året. Der bestilles mødelokale fra gang til gang.

Generelt

Patologi på Sygehus Sønderjylland uddanner læger til speciallæge i Patologisk Anatomi og Cytologi. Speciallægeuddannelsen udgøres af 1 års introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelsesstilling. Afdelingen har årligt 1 introduktionsstilling og 1 hoveduddannelsesstilling.

Kom til Patologi SHS fordi...

 • Du får en grundig indføring i specialet og kendskab til afdelingens subspecialer.
 • Du får tæt supervision, og vi tager begrebet mesterlære seriøst.
 • Vi er en mindre afdeling med en uhøjtidelig omgangstone og et godt tværfagligt samarbejde.
 • Vi har et godt uddannelses- og arbejdsmiljø.
 • Stillingerne er vagtfri.
 • Se introduktionsvideo til specialet Patologi; https://photos.app.goo.gl/eXt9vuDc7CHM4zSK7 (NB! Kan ses i browserne Edge eller Google Chrome)
  Overvejer du om en speciallægeuddannelse inden for patologi ved Sygehus Sønderjylland er noget for dig, er du meget velkommen til at besøge afdelingen, for at se hvem vi er og hvordan hverdagen fungerer her.

Introduktionsstilling

I løbet af introduktionsstillingen når uddannelseslægen at arbejde inden for flere af afdelingens subspecialer. Efter grundig oplæring i afdelingens arbejdsgange bliver det muligt med stigende grad af selvstændighed at udskære og udforme makroskopisk beskrivelse af hyppigt forekommende præparater. Kompetencer i mikroskopi opnås efter mesterlæreprincippet, og der er et tæt samarbejde med afdelingens speciallæger. 

Hoveduddannelsesstilling

Hoveduddannelsesstilling er en kombinationsstilling med ansættelse i Patologi, Sygehus Sønderjylland og Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital.

​Forløb     ​Afdeling

1. år ​        Sygehus Sønderjylland
​2. år         ​Odense Universitetshospital
​3. år ​​        Odense Universitetshospital
​4. år ​        Sygehus Sønderjylland

I løbet af hoveduddannelsen arbejder hoveduddannelseslægen indenfor flere af afdelingens subspecialer og opnår gradvis stigende kompetenceniveau i henhold til kravene i uddannelsesprogrammet.

Se mere på Den Lægelige Videreuddannelse - Region Syd.

Introduktion

Introduktionsprogram for læger under uddannelse til speciallæge i patologisk anatomi og cytologi.

Dag 1: Generelt introduktion til Sygehus Sønderjylland

Generel introduktion til Sygehus Sønderjylland, hvis man ikke tidligere har været ansat på Sygehus Sønderjylland. Du vil modtage særskilt information om dette.

Dag 2: Første dag på Patologi

Generel introduktion til afdelingen.

Varetages af uddannelsesansvarlig overlæge, hovedvejleder og UKYL.

Introduktionen omfatter generel information om afdelingens opgaver, indretning og personale ligesom der oplyses om praktiske forholdsregler f.eks. i forbindelse med udlevering af nøgle, kontorplads, konferencer etc. Introduktionen afsluttes med rundvisning i afdelingen.

Introduktionsprogram

Uge 1-2

Et eksempel på et introduktionsprogram:

 • Introduktion til kontorplads med pc, printer
  UAO, UKYL eller hovedvejleder
 • Vejledning til brug af mikroskopet ved behov
  Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold
 • Vejledning til brug af patologisystemet
  Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold
 • Vejledning til brug af IMS /digital patologi
  Intro med DIPA superbruger
 • Vejledning til brug af talegenkendelse
  Gennemgang med IT-superbruger
 • Introduktion til SNOMED kodning (generelle principper)
  Hovedvejleder eller speciallæge fra 1. ekspertområde-ophold
 • Laboratoriefunktioner (histologi, cytologi og molekylær)
  Gennemgang med bioanalytikere 
 • Sekretariatsfunktioner
  Info fra lægesekretærgruppen
 • IT i afdelingen (pc-drev, opsætning af mail)
  Gennemgang med IT-superbruger
 • Infonet (vejledninger og instrukser) og utilsigtede hændelser
  Gennemgang med kvalitetsnøglepersonen
 • Arbejdsmiljø, kemikaliehåndtering og brandslukningsudstyr
  Med arbejdsmiljørepræsentanten
 • Introduktionssamtale med hovedvejleder (skal afholdes senest 2 uger efter start).
  Med hovedvejleder

Supplement til introduktionsprogrammet - oplæring og selvstudium

Histologisk 3 dages laboratorie kursus inden for de første måneder aftales med bioanalytikerunderviser med emnet "præparatets vej igennem laboratoriet". Her vil du bl.a. lære at skære tynde vævssnit til mikroskopi og prøve at lave nogle specialfarvninger.

Molekylærbiologiske undersøgelser

Bruges bl.a. i forbindelse med lungepatologi. Når du er på ekspertområdet lunge aftales med molekylærpatologisk laboratorium tidspunkt for gennemgang af det praktiske arbejde her.

EPJ - SYD (elektronisk patientjournal)

Hvis du ikke tidligere har været ansat i Region Syddanmark, skal du tilmeldes et EPJ online-kursus. Vi sørger for at tilmelde dig kurset.

Undervisning

Vi forventer, at du aktivt deltager i vores interne undervisning i din uddannelsesperiode hos os. Ud over undervisningen der er beskrevet under emnet ”Det daglige lægearbejde”, er du meget velkommen til at referere artikler fra tidsskrifter, et emne fra et kursus eller formidle et emne, der optager dig eller lægegruppen. Det er også muligt at være med til at udforme instrukser.

Kurser og uddannelse

Når du skal på kursus, skal du i god tid spørge afdelingen og det ekspertområde du arbejder i på det pågældende tidspunkt samt sende en ansøgning til afdelingens cheflæge. Dette gælder både obligatoriske kurser og andre.

Af hensyn til ugeplanlægning skal ugeplanlægger også have besked, så snart du har fået tilsagn fra afdelingen.

Generelt (KBU læge eller yngre læge med andet speciale)

Patologisk anatomi og cytologi er et diagnostisk speciale. Som patolog stiller man diagnoser på baggrund af vævs- og celleforandringer og en detaljeret viden om sygdomme og kroppens reaktionsomåder.
Diagnoserne stilles ved makroskopisk og mikroskopisk/digital undersøgelse af væv og celler, ofte suppleret med immunhistokemiske og molekylærbiologiske teknikker.

Som KBU-læge ved Sygehus Sønderjylland er der mulighed for at få op til 5 dage i fokuserede ophold.

Har du som yngre læge lyst til at finde ud af, hvad man laver som patolog, er der mulighed for at komme på et 3 dages fokuseret ophold på afdelingen og få et indblik i specialet.
Kontakt gerne vores uddannelseskoordinerende yngre læge eller vores uddannelsesansvarlige overlæge for yderligere info. 

Kontakt

Sekretariatet

Patologi


79 97 48 00

Generelt (Medicinstuderende)

Patologisk anatomi og cytologi er et diagnostisk speciale. Som patolog stiller man diagnoser på baggrund af vævs- og celleforandringer og en detaljeret viden om sygdomme og kroppens reaktionsmåder. Diagnoserne stilles ved makroskopisk og mikroskopisk/digital undersøgelse af væv og celler, ofte suppleret med immunhistokemiske og molekylærbiologiske teknikker.

Der er mulighed for, at komme på et præklinisk ophold på afdelingen for at få et indblik i specialet og opleve hvordan hverdagen som patolog ser ud. Dette kan aftales året rundt.

Sygehus Sønderjylland tilbyder også på ”Bland selv klinik” i sommerferien, hvor det er muligt at komme på fokuserede ophold på flere afdelinger, så man kan få indtryk af arbejdsgangen inden for flere specialer på én gang

Kontakt gerne vores uddannelseskoordinerende yngre læge eller vores uddannelsesansvarlige overlæge for yderligere info. 

Kontakt

Sekretariatet

Patologi


79 97 48 00
APPFWU02V