Skip til primært indhold

Smertelindring under fødslen

Information om smertelindring under fødslen

Det er meget forskelligt, hvordan fødselssmerte opleves og vurderes. Det er derfor individuelt, og nogle gange uforudsigeligt, hvilke behov for smertelindring du har brug for.

Nedenfor er beskrevet de forskellige former for smertelindring, som du kan få tilbudt, når du føder på fødestederne i Sygehus Sønderjylland. 

  • Smerterne kan også lindres ved:
  • At du har mennesker omkring dig, som du føler dig tryg ved
  • At du bruger dit åndedræt og at du slapper af i kroppen
  • At du bevæger dig og/eller skifter stilling
  • Massage

Hvordan bruges vand under fødslen?

Både karbad og brusebad har vist sig at være naturligt smertelindrende for fødende kvinder, fordi vandet kan virke muskelafslappende og beroligende.  

Hvem kan få tilbudt vand som smertelindring?  

Som udgangspunkt kan alle fødende kvinder komme i varmt bad. Hvis der er behov for særlig overvågning af barnet og/eller af dig, er det ikke muligt at opholde sig i vand. Hvis du har meget vanskeligt ved at bevæge dig, kan det være uhensigtsmæssigt at komme i badekar.  

Hvordan foregår det?  

Du kan vælge imellem badekar eller brusebad. Vandet skal være ca. 36-37° varmt. Vandet i badekarret skiftes jævnligt. En stor plasticpose fyldt med varmt vand kan bruges som et behageligt ”ryglæn” i badekarret. Brusebad kan virke lindrende ved, at du bruser dig der, hvor smerten er – som regel under maven og over lænden.  

Hvor længe kan jeg opholde mig i vandet?  

Mange kvinder får det varmt i vandet, så de kommer op efter en til to timer. Du kan godt komme i bad flere gange i fødselsforløbet. Nogle kvinder vælger at føde i badekarret. Der kan dog være grunde til, at vi ikke anbefaler en vandfødsel.

Kan jeg føde i vand?

Du kan føde i vand hvis du er sund og rask, har haft en normal graviditet og hvis fødslen udvikler sig og forløber normalt. Du skal være mellem 36+0 og 41+6 i gestationsalder.

Er der bivirkninger?  

Der er ikke påvist bivirkninger ved at opholde sig i vand under fødslen.

Hvad er steriltvandspapler?  

En papel er en lille blære fyldt med sterilt vand, som sprøjtes lige under huden med en tynd kanyle, over lænden eller over skambenet. 

Hvem kan få steriltvandspapler?  

Alle fødende, der ønsker det, kan få lagt steriltvandspapler. Paplerne kan gentages.  

Hvordan lægges steriltvandspapler?  

Jordemoderen lægger som regel paplerne fire steder på lænden eller over skambenet.

Hvordan føles det at få lagt steriltvandspapler?

Under anlæggelsen svider det som et bistik. Denne smerte forsvinder i løbet af meget kort tid.

Hvordan virker steriltvandspapler?  

Den smerte, som paplerne udløser, vil frigive naturlige smertestillende stoffer i kroppen. Mere end halvdelen af de fødende, der får dem lagt, vil have god effekt af steriltvandspapler. Paplerne virker i lidt over en time.  

Er der bivirkninger?  

Der er ingen bivirkninger ved steriltvandspapler bortset fra, at det kan være ubehageligt at få dem lagt.

  • virker afslappende, beroligende og smertelindrende, 
  • er tynde nåle, der stikkes ind bestemte steder på kroppen,
  • kan gives flere gange i løbet af fødslen.

 
Hvem kan få akupunktur?  

Akupunktur er et tilbud til alle kvinder, der føder på Sygehus Sønderjylland.  

Hvordan foregår det?  

Akupunktur gives af læge eller som oftest af jordemoderen. Du kan stå op, sidde eller ligge ned. Før nålene placeres, vil akupunktøren dels spørge dig om, hvor på kroppen smerterne føles mest intensive, dels føle på din krop, hvor nålene skal sættes.  

Antallet af nåle varierer fra to til ca. tolv. Nålene placeres hyppigst over lænden, anklen, fødder, ben, hånd, hovedet eller over skambenet.  

Nålene skal, efter at de er placeret, gerne sidde i ca. 30 minutter. Nogle nåle kan blive siddende under hele fødslen, men kan altid fjernes, hvis de generer.  

Hvordan føles det?

Du kan lige mærke, når nålene går gennem huden.  

Hvor lang tid går der, før akupunkturen virker?  

Akupunktur virker i løbet af nogle få minutter.  

Hvor godt virker akupunktur?  

Akupunktur virker afslappende og smertelindrende. Akupunktur kan også virke sløvende, så det er lettere for dig at hvile mellem veerne. Du vil stadig kunne mærke veerne, men de føles mindre voldsomme. Nogle kvinder bliver så afslappede, at de falder i søvn.  

Er der bivirkninger?  

Bivirkninger ved akupunktur er sjældne, men enkelte klager over smerter fra nålene og en for hurtig fødsel. Nogle kan forbigående føle sig svimle, hvilket er ufarligt og følelsen forsvinder hurtigt. Akupunktur påvirker ikke barnet.

Hvad er pudendusblokade?  

Pudendusblokade er en lokalbedøvelse, der bedøver nerverne til skeden, således at smerterne mindskes, når barnet bliver presset ud eller/og når du skal sys.  

Hvem kan få pudendusblokade?  

Blokaden kan bruges som smertelindring, hvis du føder på sygehuset.

Pudendusblokade kan anvendes i presseperioden, hvis barnet skal hjælpes til verden med sugekop,
hvis du skal syes efter et klip eller en stor bristning. 

Hvordan lægges pudendusblokade?  

En pudendusblokade lægges som regel først, når presseperioden er godt i gang, og lægges enten af en jordemoder eller af en læge. Mens du ligger på ryggen, som ved en gynækologisk undersøgelse, får du en indsprøjtning med et lokalbedøvende middel ca. 5 cm oppe i hver side af skeden, tæt på pudendusnerven. Det tager ca. 1 minut at få lagt bedøvelsen, og den virker efter ca. 5 minutter.

Hvordan føles det at få lagt blokaden?  

Nogle kvinder mærker ingenting, andre mærker et stik og eventuelt en spænding i vævet, når det smertestillende middel sprøjtes ind.  

Hvor godt virker blokaden? 

70-90% af de kvinder, som har fået lagt pudendusblokade, har god gavn af den smertestillende effekt. Blokaden virker i ca. 1 time.  

Er der bivirkninger?  

Pressetrangen kan mindskes eller helt forsvinde på grund af den bedøvende effekt, og det kan være nødvendigt at give et vestimulerende drop. Nogle kvinder får føleforstyrrelser i det ene ben i op til et døgn efter fødslen. Det skyldes, at det lokalbedøvende middel har spredt sig til benet, men det giver ingen mén.

Hvad er lokalbedøvelse?  

Lokalbedøvelse er nedsættelse af smerteoplevelsen i et lokaliseret område. Derved mindskes de smerter, der opstår, når barnet presser ned mod skedeudgangen eller hvis du skal sys.  

Hvem kan få lokalbedøvelse af mellemkødet?  

Lokalbedøvelsen kan bruges som smertelindring ved fødsel på sygehuset og kan lægges når mellemkødet er ved at være udspilet og det føles ubehageligt, hvis du skal sys efter fødslen.  

Hvordan lægges bedøvelsen af mellemkødet? 

Lokalbedøvelsen lægges af jordemoderen, når mellemkødet er ved at være udspilet. Det er ikke nødvendigt, at du ligger i en bestemt stilling, blot skal jordemoderen kunne komme til.  

Lokalbedøvelse som indsprøjtning:
Med en tynd sprøjte lægger hun lokalbedøvelse vifteformet ud i mellemkødet. Det tager ca. ½ minut, og den virker efter ca. 5 minutter.  

Lokalbedøvelse lagt på huden:
Skal du syes i mellemkødet efter fødslen, er der mulighed for at bedøve området ved at påsmøre en gel. Gelen skal ”virke” ca. 15 minutter, før jordemoderen begynder at sy.

Hvordan føles det at få lagt bedøvelsen? 

De fleste mærker et lille stik, og derefter at området ved skedeindgangen bliver lidt spændt. Dette forsvinder efter meget kort tid. Gelen kan man ikke mærke blive smurt på.  

Hvor godt virker bedøvelsen?  

Ca. 90% af de kvinder, der har fået lagt bedøvelsen, har god effekt af den smertestillende effekt i mellemkødet. Bedøvelsen virker ca. i 20 minutter.  

Er der bivirkninger?

Nej, medmindre man er allergisk over for medicinen.

Hvad er epiduralblokade?  

Epiduralblokade er en blokade af smerteimpulserne fra livmoderen og fødselsvejen. Blokeringen sker ved at bade de smerteførende nerver i lokalbedøvende medicin dér, hvor de passerer gennem et lille hulrum (epiduralrummet) mellem lændehvirvlerne og rygmarven. Blokaden anlægges af en narkoselæge.  

Hvem kan få en epiduralblokade? 

Alle kvinder, der føder på sygehuset, og som ikke har sjældne, specielle sygdomme eller rygdeformiteter, der gør det risikabelt at anlægge den. Beslutning om anlæggelse tages i samråd med jordemoder, fødselslæge og narkoselæge. Blokaden kan i tilfælde af, at fødslen ender med akut kejsersnit, bruges til at bedøve dig med.  

Er du svært overvægtig, vil vi anbefale, at du får lagt en blokade. Det skyldes, at der er en risiko for, at din fødsel kan ende med et kejsersnit. For svært overvægtige kan en hurtig anlæggelse af lokalbedøvelse (epidural- eller spinalblokade) i forbindelse med akutte indgreb være vanskelig.  

Hvordan anlægges en epiduralblokade? 

Inden blokaden anlægges, får du lagt et drop i hånden, og du får saltvand i en blodåre. Du får målt dit blodtryk, og der påsættes nogle følere til at registrere veerne og barnets hjertelyd. Under anlæggelsen skal du enten sidde op eller ligge på siden og krumme ryggen, så der bliver størst mulig afstand mellem spidserne på dine ryghvirvler.  

Narkoselægen vasker dig på ryggen med noget desinficerende og lægger lidt lokalbedøvelse der, hvor kateteret skal lægges. Det gør lidt ondt, svier og spænder, som når man bliver vaccineret.  

Når lokalbedøvelsen virker, lægges epiduralkateteret, som er en ganske tynd slange, ind i epiduralrummet gennem en nål. Det gør ikke ondt, men du kan mærke en trykkende fornemmelse i ryggen. En sjælden gang berører kateteret kortvarigt en nerve, og du vil opleve et lille jag eller stød i ryggen eller ned i et ben. Det svinder sædvanligvis hurtigt og er ikke farligt.  

Mens kateteret lægges, er det meget vigtigt, at du ligger helt stille, også selvom der kommer en ve. Oftest kan selve kateterindføringen dog nås i en vepause. Når kateteret er lagt, fjernes nålen, og kateteret plastres til op langs ryggen.  

Herefter sprøjtes en blanding af et lokalbedøvende stof og et morfinlignende stof i kateteret, og i løbet af 5-10 minutter begynder det at virke.  

Jordemoderen vil måle dit blodtryk hyppigt i starten, da medicinen kan bevirke, at dit blodtryk falder lidt. Hvis det gør det, får du medicin i droppet for at få det normaliseret. Der kan i disse tilfælde ses kortvarigt fald af barnets hjertelyd.  

Veerne føles meget svagere, ofte flytter smerten sig, så du mere fornemmer en trykken bagtil. Mange får en lidt sovende fornemmelse eller varme på maven og evt. ned i benene. Den første time efter anlæggelsen kan muskelkraften i benene være nedsat, så du må blive liggende i sengen, men herefter vil langt de fleste kunne gå oppe, evt. med lidt støtte.  

Det hele tager ca. 15-20 minutter.  

Når narkoselægen er sikker på, at kateteret ligger, som det skal, og at medicinen er begyndt at virke, tilkobles en lille pumpe med den samme medicinblanding. Du får medicinen, så længe fødslen varer. Hvis virkningen aftager, vil du få ekstra medicin sprøjtet ind i kateteret.  

Fra beslutning til anlæggelse  

Når beslutningen er taget, vil narkoselægen som regel komme i løbet af ½-1 time, men i sjældne tilfælde kan han/hun være optaget af andet arbejde, så ventetiden bliver længere.  

Hvor godt virker blokaden?  

Epiduralblokade er den mest effektive metode til lindring af fødselssmerter. 85% angiver en super eller meget god effekt. I enkelte tilfælde virker blokaden mest eller udelukkende i den ene side. I ganske få tilfælde er det teknisk umuligt at anlægge kateteret.  

Er der nogen risiko ved anlæggelsen?  

Hvis der med nålen eller kateteret under anlæggelsen laves et lille hul i den hinde, der omslutter rygmarven, er der en risiko for, at der kan sive en smule væske ud derfra. Det vil ske i 1-2 tilfælde af 100 fødende.

Hvad er Morfin?

Morfin er et lægemidel, der har smertestillende virkning. Medicinen virker også sløvende og søvndyssende. Morfin kan bruges til smertelindring i forbindelse med fødsler.  

Hvem kan få morfin?  

De fleste fødende vil kunne få behandling med Morfin. Morfin gives helst ikke, såfremt fødslen ventes inden for de nærmeste 3-4 timer.  

Hvordan gives Morfin? 

Morfin gives som en indsprøjtning i muskulaturen på låret eller i ballen. Morfin kan også gives om injektion direkte i en blodåre.  

Hvor godt virker behandlingen?

Omkring 50-70% vil have effekt af behandlingen.  

Er der nogen risiko ved behandlingen?  

Der er en vis hyppighed af kvalme og opkastninger. Svimmelhed kan også forekomme.  

Morfin passerer over moderkagen til barnet. Barnet kan få vejrtrækningsproblemer efter fødslen. Hvis barnet har vejrtrækningsproblemer efter fødslen, behandles det med Naloxon, der modvirker effekten af Morfin.

Hvad er sovemedicin ved begyndende fødsel?  

Det er et sovemiddel (tablet) til kortvarig behandling af søvnløshed.  

Hvis der er smerter (veer), kan præparatet kombineres med et smertestillende middel (tablet).

Hvem kan få sovemedicin?  

Gravide, der ved begyndende fødsel har brug for hvile. Hvis der er veer og fødslen ikke er i gang, kan sovemedicinen suppleres med smertestillende.  

Hvordan gøres det?

Sovemidlet synkes, og det vil virke efter ca. 20 minutter. Den smertestillende medicin synkes, og den virker også ca. efter 20 minutter. 

Er der nogen risiko ve behandlingen?  

Generelt tilrådes tilbageholdenhed med at anvende sovemedicin. Givet én gang vil sovemidlet sjældent have nogen indflydelse på barnet, men stoffet passerer moderkagen. 

Hvem kan bruge fødselshypnose?

Hypnose er et tilbud til alle, der ikke har psykiatriske diagnoser. Det kan bruges under hele fødselsforløbet.

Hvordan foregår hypnose under fødslen? 

Jordemoderen vil tale langsomt og roligt til dig, mens du trækker vejret dybt med fokus på udåndingen og på at slappe af i kroppen. Den dybt afslappede tilstand, du kommer i, forstærkes af rolige behagelige strøg og berøring på kroppen. Jordemoderen vil typisk vise din partner, hvordan han kan gøre dette. Nogle har lettere ved at opnå en trancetilstand end andre. Træning gør det nemmere, men erfaringen er, at mange kan få udbytte ved brug af hypnose under fødslen, også selvom man ikke er trænet. Man behøver ikke at tro på, at hypnose virker.

Hvordan virker det?

Hypnose kan hjælpe dig til koncentrere dig om din krop og slappe mest muligt af i muskulaturen i bækkenet. På den måde giver man optimale betingelser for fødselsprocessen. Du vil fokusere på afslapning i stedet for på smerten og derfor ikke opleve fødslen som ligeså smertefuld som ellers.

Er der bivirkninger?

Under hypnose vil du være meget afslappet, og derfor kan du godt opleve, at du kun formulerer dig langsomt og kortfattet, samt bevæger dig langsomt. Er der behov for vigtige informationer og beslutninger, så vil du hurtigt bringes til et normalt bevidsthedsleje – ofte vil du kunne håndtere det selv.
Det vil ikke påvirke, om du kan huske forløbet bagefter. Skulle du efterfølgende være døsig, skal du kontakte fødeafdelingen.

APPFWU02V