Skip til primært indhold

Ambulant fødsel

Information om ambulant fødsel

Region Syddanmark har indført ambulant fødsel.

Dette gælder for første- og fleregangsfødende, som har haft et normalt forløb under graviditet og fødsel, og hvor mor og barn er sunde og raske.

Alle gravide får tilbudt fødsels- og forældreforberedelse med et særligt fokus på etablering af amning, vurdering af barnets trivsel og andet relevant ved ambulant fødsel.

Tilbuddet ved en ambulant fødsel er forskelligt om du er første- eller flergangsfødende.

Førstegangsfødende der føder ukompliceret kan vælge imellem 3 forskellige muligheder:

  • At tage hjem 4-6 timer efter fødslen. Familien tilbydes et hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter og igen på 2.-3. dagen hvor der tilbydes hørescreening, hælblodprøve, tilsyn af evt. bristning og barselssamtale.
  • At tage hjem efter en overnatning. Familien tilbydes en telefonopringning fra fødegangen dagen efter og et hjemmebesøg af en jordemoder på 2. - 3. dagen hvor der tilbydes hørescreening, hælblodprøve, tilsyn af evt. bristning og barselssamtale.
  • At forblive indlagt de første 48 timer efter fødslen. Hvis det er muligt ift. udskrivningstidspunkt kan den samlede barselspakke afvikles i forbindelse med udskrivelsen, alternativt bestræbes det at i hvert fald hæleblodprøven kan tages og familien får tid til det resterende i et ambulant besøg.

Som flergangsfødende bliver du ved en ambulant fødsel udskrevet, når du er klar, og senest 24 timer efter du har født. Hælblodprøve, hørescreening, kontrol af bristning og efterfødselssamtale foretages på fødegangen når barnet er 2-3 døgn gammel.

Ved behov for omsorg, pleje eller behandling af dig og/eller dit nyfødte barn tilbydes I indlæggelse på barselsafsnittet.

Efter udskrivelse fra sygehuset vil I have mulighed for at få hjælp: 

  • Er du udskrevet indenfor de sidste 7 døgn, og du har spørgsmål vedrørende amning eller dit barns trivsel, som du ikke kan finde svar på i app'en Mit Sygehus, så kan du kontakte Barselsklinikken telefonisk for råd og vejledning på tlf. 79972350.
  • Efter fødslen får I dato og tidspunkt for, hvornår I kommer til efterfødselssamtale, hælblodprøve på barnet og hørescreening. Her vil der være mulighed for at få vejledning efter behov.  
  • Ved behov kan vi tilbyde genindlæggelse.


Dertil kommer sundhedsplejens tilbud om besøg eller telefonisk vejledning.

Barselstilbud til førstegangsfødende

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU02V