Skip til primært indhold

Scanninger og prøver

Information om scanninger og prøver i graviditeten

Alle gravide får tilbud om 2 ultralydscanninger i graviditeten (i 1. og 2. trimester). Du får også information om disse tilbud, når du er til 1. graviditetsundersøgelse hos egen læge.

Du kan vælge begge scanninger eller blot den ene - eller helt fravælge scanninger.

Når din læge har udfyldt vandre- og svangerskabsjournal, bliver disse - efter samråd med dig - sendt til svangreambulatoriet i Aabenraa. Du bliver derefter indkaldt til scanning, hvis du ønsker det.

Klik på + for at se oplysningerne

1. trimesterscanning og doubletest

Når din læge har udfyldt vandre- og svangerskabsjournalen, bliver disse - efter samråd med dig - sendt til svangreambulatoriet i Aabenraa. Du bliver derefter indkaldt til scanning, hvis du ønsker det.

Scanningen foregår hos en sonograf (sygeplejerske eller jordemoder) i ambulatoriet omkring 12. graviditetsuge. Ultralyd er ikke skadelig, hverken for fostret eller for dig.

Sonografen vurderer fosterets vækst og stilling i livmoderen samt hvor meget fostervand der er - ud fra disse data beregnes fødselsterminen.

Samtidig måler vi tykkelsen af fosterets nakkefold. Denne måling bruges - sammen med en doubletest (blodprøve) - til at beregne risikoen for, at dit barn vil udvikle Downs syndrom (mongolisme).

En doubletest er en blodprøve, du kan få taget hos egen læge, f.eks. ved 1. graviditetsundersøgelse.

Risikovurdering - beregning af risikoen for Downs syndrom (mongolisme)

Ved en risikovurdering udregner man risikoen for Downs syndrom (mongolisme) hos dit barn. I risikovurderingen indgår resultatet af doubletesten, moderens alder, vægt, graviditetens længde og tykkelse på nakkefolden hos fosteret.

Risikoen for Downs syndrom beregnes umiddelbart efter 1. trimesterscanningen, og du bliver straks informeret om resultatet.

Ca. 5% af alle gravide får påvist høj risiko for Downs syndrom. 

Bliver der konstateret forhøjet risiko for Downs syndrom, tilbyder vi en samtale med speciallæge, som vil informere om muligheden for yderligere undersøgelser - f.eks. moderkageprøve eller fostervandsprøve. 

Scanning for misdannelser hos fostret

2. trimesterscanning er et tilbud om gennemscanning af fosteret for synlige misdannelser. Scanningen foregår i 19.-20. graviditetsuge.

Man scanner fosterets hoved, rygsøjle, arme, ben og indre organer. Desuden beskrives, hvor moderkagen er placeret, fosterets bevægelser og mængden af fostervand vurderes.

Nogle misdannelser er tydelige, men andre er knapt så tydelige. Derfor finder vi ikke alle misdannelser.

Når der er mistanke om noget unormalt

Hvis vi mistænker noget unormalt ved fosteret, vil I/du få det at vide straks og blive tilbudt en samtale med speciallæge. Ved samtalen vil du/I blive informeret om behandlingsmuligheder og evt. konsekvenser.

Ved meget alvorlige misdannelser er det muligt at få foretaget abort op til 22. graviditetsuge.

Det kan være en fordel at opdage evt. misdannelser inden fødslen, for at man kan planlægge, hvor det er bedst for barnet at blive født og derved give barnet de bedste betingelser ved fødslen.

Læs mere om fosterdiagnostik i Sundhedsstyrelsens pjecen Gravid - undersøgelser af fostret

Hvad er moderkageprøve?

Moderkageprøve er en ganske lille prøve, der suges ud fra moderkagen fra 10. graviditetsuge.

Hvem kan få tilbud om moderkageprøve?

 • Gravide, der ved nakkefoldscanning og doubletest har fået påvist en øget risiko for at vente et barn med Downs syndrom.
 • Gravide, hvor der er kendte arvelige sygdomme i familien.

Hvad kan der undersøges for?

 • Kromosomsygdomme - mongolisme er den hyppigste kromosomsygdom.
 • Visse kendte arvelige sygdomme i familien.

Svar på moderkageprøven

Et foreløbigt resultat af kromosomundersøgelsen foreligger i løbet af en uge og er af speciel interesse, hvis du har fået påvist øget risiko for at vente et barn med Downs syndrom. 

Endeligt svar på hele kromosomundersøgelsen foreligger efter 2-3 uger.

 • Er svaret på kromosomundersøgelsen normalt, får du/I besked fra Klinisk Genetisk afdeling på Odense Universitetshospital.
 • Giver svaret anledning til bekymring, bliver du/I kontaktet telefonisk af den læge, der foretog prøven, og tilbudt en samtale for at diskutere konsekvenser af resultaterne.
 • I sjældne tilfælde får man ikke et sikkert resultat af moderkageprøven, og i de tilfælde vil man anbefale en fostervandsprøve for at få det endelige svar. 

Læs mere i patientvejledningen Moderkageprøve

Hvad er fostervandsprøve?

Fostervandsprøve er en undersøgelse af fostervandet og kan udføres fra 15. graviditetsuge.

Hvem kan få tilbud om fostervandsprøve?

 • Gravide, der ved nakkefoldscanning og doubletest har fået påvist en øget risiko for at vente et barn med Downs syndrom.
 • Gravide, hvor der er kendte arvelige sygdomme i familien.

Hvad kan der undersøges for?

 • Kromosomsygdomme - mongolisme er den hyppigste kromosomsygdom.
 • Visse kendte arvelige sygdomme i familien.

Svar på fostervandsprøven

Et foreløbigt resultat af kromosomundersøgelsen foreligger i løbet af en uge og er af speciel interesse, hvis du har fået påvist øget risiko for at vente et barn med Downs syndrom.

Endeligt svar på hele kromosomundersøgelsen foreligger efter 2-3 uger.

 • Er svaret på kromosomundersøgelsen normalt, får du/I besked fra Klinisk Genetisk afdeling, Odense Universitetshospital.
 • Giver svaret anledning til bekymring, bliver du/I kontaktet telefonisk af den læge, der foretog fostervandsprøven, og tilbudt en samtale for at diskutere konsekvenser af resultaterne.

Læs mere i patientvejledningen Fostervandsprøve
 
 

APPFWU02V