Skip til primært indhold

Faderskab- /medmoderskab

Information omkring registrering af faderskab-/medmoderskab

Udfyldelse af faderskab- / medmoderskabserklæring

Du skal udfylde erklæringen på borger.dk - benyt nedenstående link direkte til siden om faderskab / medmoderskab / forældremyndighed

https://www.borger.dk/familie-og-boern/Faderskab-medmoderskab-foraeldremyndighed/Faderskab

Håndtering af godkendt faderskabs- / medmoderskabserklæring efter fødslen

Den godkendte faderskabs- og fælles forældremyndighedserklæring (også kaldet  omsorgs– og ansvarserklæring) skal hurtigst muligt efter barnets fødsel (og senest inden for 14 dage) sendes til borgerservice i bopælskommunen.

Det godkendte dokument kan også sendes direkte fra e-boks til bopælskommunen. Du skal være logget på E-boks på computer, dokumentet åbnes og videresendes (vælg aktuelle kommune og herefter Borgerservice).

APPFWU02V