Skip til primært indhold

Familieambulatoriet

Et tilbud til gravide med særlige behov

Familieambulatoriet er et tilbud til gravide, der har særlige behov, og hvor der er forhold, som gør det særligt udfordrende at skulle have barn. 

Gravide bliver henvist til forskellige typer konsultationer ud fra de oplysninger, vi får fra praktiserende læge efter 1. graviditetsundersøgelse. Ved behov for at inddrage andre faggrupper på sygehuset eller samarbejde med din kommune, bliver du tilknyttet Familieambulatoriet.

Familieambulatoriet er et tilbud for dig, hvis

  • Du aktuelt har eller inden for de sidste 2 år har haft et forbrug af smertestillende eller afhængighedsskabende medicin, rusmidler og/eller alkohol 
  • Din partner har et aktuelt forbrug af substitutionsmedicin, rusmidler og/eller alkohol
  • Du er ung gravid under 20 år og har sociale og/eller psykiske problemer
    Familieambulatoriet fungerer som et samarbejde mellem flere forskellige faggrupper på sygehuset og evt. din kommune. Vores mål er at tilbyde dig et forløb tilpasset dine behov, som kan give dig/jer de bedst mulige forudsætninger for at blive forældre. 

Familieambulatoriets team består af fødselslæge, jordemoder, socialrådgiver, børnelæge, psykolog og sekretær.

Når du bliver tilknyttet Familieambulatoriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa, vil dine graviditetsundersøgelser foregå her. 

Familieambulatoriet følger børn, som i graviditeten har været udsat for smertestillende eller afhængighedsskabende medicin, rusmidler og/eller alkohol. Formålet med konsultationer hos børnelæge og psykolog er tidligt at opspore vanskeligheder, som kunne have betydning for barnets trivsel og udvikling. Børnene bliver fulgt fra fødsel til skolestart. 

APPFWU02V