Skip til primært indhold

Stjernekonsultation

Gravide, som tidligere har mistet et barn fra graviditetsuge 14+ 0 og frem

Alle gravide, som tidligere har mistet et barn fra graviditetsuge 14+0 og frem, bliver tilknyttet en konsultation, der varetages af en jordemoder, som er uddannet psykoterapeut/sorggruppeleder.

Jordemoderen har derfor en særlig forståelse og indsigt i den sorgproces, som I har været igennem og fortsat gennemlever. Hun har ligeledes et godt kendskab til bekymringen og de psykiske udfordringer, der kan være forbundet med at vente barn igen.

I en ny graviditet kan det være overvældende at navigere rundt i alle de forskellige følelser, der dukker op, og det kan være svært at turde glæde sig over graviditeten, hvilket ikke altid bliver forstået af dem, der er omkring jer. Det kan betyde, at man føler sig alene med alle de tanker og bekymringer, der fylder.

Ofte kan man være nervøs for undersøgelserne, og det kan være svært at tro på, at graviditeten går godt. Derfor er det vigtigt at tale med nogen, som kan støtte jer i det.

Da man som par ofte reagerer forskelligt, kan det være en god idé at tage sin partner med.

I vil således - ud over standard tilbuddet - få et graviditetsforløb i jordemoderkonsultationen, hvor lige netop jeres historie vil være omdrejningspunkt, på det niveau der passer til jer.  

Stjernekonsultation tilbydes i:

Aabenraa jordemoderkonsultation
Opnør Plads 1-3, st.
6200 Aabenraa

APPFWU02V