Skip til primært indhold

Diabetes og Hormonsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

NYT - fælles telefonnummer til læger og sekretærer -  79 97 39 00

 • tast 3 for Diabetes og Hormonsygdomme
  • Tast 1 for læge
  • Tast 2 for sekretær

Frem for at sende en henvisning skal almen praktiserende læger i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00 på hverdage kontakte ambulatoriet med henblik på rådgivning og behandling af patienter.

 • Fra Læge til Læge: Du rådgives og vejledes i forhold til patientens videre udredning/behandling. Ved behov for vurdering i ambulatoriet aftales, at vi indkalder patienten – uden henvisning
 • Sus-Forbi: Nogle patientgrupper kan bookes direkte ved telefonisk kontakt til ambulatoriets sekretær

 

Følgende patientgrupper kan bookes direkte hos sekretær:

Diabetes

 • Type 1 diabetes henvist fra egen læge
 • Sammedagskomplikations-screening fra praksis, nyopdaget type 2 patient
 • Gravid diabetes type 1 fra OUH, som har født
 • Type 1 diabetes henvist fra anden diabetes afdeling

 

Hormonsygdomme

 • Tyreotoksikose-patient, hvor egen læge har påbegyndt behandling
 • Gravid patient med kendt hypotyreose, der er i behandling og TSH < 2,5
 • Patient efter radiojod-behandling
 • Stabil hypofyse-patient, der tilbagevisiteres fra OUH

 
Hvis telefonen ikke bliver taget, bliver ved med at være optaget eller klokken er blevet 15.00 – så kan der stadig sendes en henvisning.

Vi følger løbende op på vores nye tiltag.

 

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Diabetes og Hormonsygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 32 00

Direkte numre:

 • Diabetes og Hormonsygdomme Ambulatorium: 79 97 32 00 tast 2
 • Endokrinologisk vagthavende: 79 97 32 17
  - hverdage kl. 8.00-15.30
 • Sengeafsnit M14: 79 97 32 00 tast 1

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Endokrinologi Hverdage kl. 8.00 - 15.24 79 97 32 17

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Diabetesambulatorium Hverdage kl. 8.00 - 15.00 79 97 32 00 - tast 2, tast 2

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Diabetes- og Hormonambulatorium (Sønderborg) 5790002004056 5000629 504441000016001

 

Diabetes og Hormonsygdomme

Der er ambulatoriefunktion i Sønderborg, Aabenraa og Tønder, hvor Sønderborg er "kroniker-sygehus" og derfor modtager de fleste patienter. Alle tre matrikler varetages af fem endokrinologiske overlæger på skift. Derudover er der læger i hoveduddannelse, diabetessygeplejersker, kliniske diætister og lægesekretærer tilknyttet specialet.

Ambulatoriet behandler følgende diagnosegrupper:

Thyreoidea- og parathyreoideasygdomme

 • Struma: Tryk- eller kosmetiske gener samt ved malignitetsmistanke. Tæt samarbejde med øre-næse-halsafdelingen, Sønderborg.

 • Myksødem: Nyopdagede eller ved problemer med substitutionsbehandling.

 • Tyreotoksikose: Alle med henblik på ætiologi og plan for behandling.

 • Tyreoidit: Alle med symptomer.

 • Thyreoideaskintigrafi foregår i Vejle.

Alle patienter i forventet langvarig antityroid- eller Eltroxinbehandling afsluttes til fortsat kontrol hos egen læge.

Hypofyse-, gonade-, og binyresygdomme

Alle patienter mistænkt for disse sygdomme modtages til udredning. Behandlingen foretages i samarbejde med Endokrinologisk Afdeling M, Odense Universitetshospital. De fleste patienter med patologi i hypofyse eller binyre afsluttes til videre forløb i Odense.

Type 1 diabetes

Alle patienter anbefales kontrol i diabetes ambulatorium, hvor patienten undervises individuelt og inddrages i egen behandling. Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Diabetesambulatoriet varetager behandling af patienter med insulinpumper og kontinuerlig blodglukosemåling. Behandlingen foregår i tæt samarbejde med de kliniske diætister, og der tilbydes både individuel og gruppebaseret undervisning i kulhydrattælling.

Type 2 diabetes

Patienter med type 2 diabetes behandles efter "Diabetesstratificeringsmodel for personer med type 2 diabetes".

Almen praksis følger og hjælper patienter med diabetes til at nå de for patienten individuelle fastsatte mål. HVis ikke disse mål nås inden for en rimelig tid, bør der henvises til forløb i diabetesambulatoriet.

Kombinationsbehandling med flere end tre antihyperglykæmiske præparater og/eller kompliceret insulinbehandling kan indledes i diabetesambulatoriet eller i samråd med dette, med henblik på fortsat kontrolog status i almen praksis.

Som udgangspunkt afsluttes alle personer med diabetes, der efter henvisning fra egen læge har gennemgået et forløb på hospitalet:

Dog ikke hvis:

der fortsat er uafprøvede behandlingsmuligheder for glykæmisk dysregulation og/eller forhøjet blodtryk over det individuelle mål stærkt svingende blodglukoseniveau med flere uforudsigelige /uvarslede insulintilfælde hyperlipoproteinæmi, der er svær at behandle og hvor personen med diabetes har behov for kombinationsterapi en af følgende komplikationer er til stede:

 • Nefropati - nyresvigt og/eller makroalbuminuri

 • Patienter med fodkomplikationer som Charcotfod, gangræn og aktivt fodsår samt patienter med amputation

 • Øjenkomplikationer som progression af ikke-proliferativ retinopati, proliferativ retinopati, makulopati

 • Gastroparese

 • Svær sensomotorisk neuropati eller svære neropatiske smerter.

Nyhenviste patienter medinddrages i behandlingen og motiveres til at styrke egenomsorg gennem den motiverende samtale.

Kontrolinterval bliver individuelt planlagt afhængig af den enkeltes behov og behandling.

Alle patienter med type 2 diabetes kan/bør henvises til Diabeteskursus type 2, som foregår ved alle tre matrikler ved Sygehus Sønderjylland.

Afslutning fra Diabetesambulatoriet

Alle patienter uden væsentlige komplikationer eller betydelig øget risiko herfor, og hvor individuelle mål for glukoseniveau, blodtryk og lipider er opnået.

Klinisk Diætist

Oplæring i og fastholdelse af diætprincipper.

Undervisning og opfølgning i kulhydrattælling (både individuelt og på hold).

Fodterapeut

Fodpleje foretages af praktiserende fodterapeuter.

Diabetisk fodsår

Patienterne henvises straks til sårambulatoriet til videre behandling af fodsåret.

Øjenundersøgelse

Alle patienter med type 2 diabetes tilbydes screening ved øjenambulatoriet eller hos øjenlæge i praksis.

DIA-NEFA forløb

Der er tale om et nyt forløb for de patienter, der har forløb både i diabetes- og nyremedicinsk regi. Her varetager en nyremedicinsk læge/diabeteslæge/sygeplejerske (diabetes eller nefrologi) konsultationen - alt afhængig af sygdomsforløb og patientens behov. Dette betyder, at patienten ikke skal møde flere gange i ambulatoriet og at lægerne er enige med patienten om patientens plan og behandling. Patienten undgår hyppige blodprøvekontroller og besøg.

Det Syddanske Overvægtsinitiativ (SDOI) - Medicinsk Daghospital, Tønder

Patienterne vil blive mødt med primær fokus på sundhed og ikke på vægt.

Formål med SDOI:

At screene personer med svær overvægt på en systematisk måde for diabetes, hypertension, dyslipidæmi, fedtleversygdom, søvnapnø, lungefunktionsnedsættelse og PCOS.

Hvem kan henvises til SDOI:

 • Patienter, som har et BMI over eller lig med 30 kg/m2
 • Er mellem 18 og 60 år     
 • Er bosiddende i Region Syddanmark

Følgende oplysninger skal fremgå af henvisningen:

 • Højde og vægt
 • BMI
 • Information om kendt type 2 diabetes
 • Information om kendt obstruktiv søvnapnø
 • Information om kendt hypertension
 • Information om kendt polycystisk ovariesyndrom
 • Information om kendt slidgigt

Patienterne indkaldes uprioriteret. Efter screening vil patienter med f.eks. søvnapnø eller forøget leverstivhed blive henvist til relevante afdelinger til videre udredning og behandling, og mange anbefales opfølgning hos egen læge ved bl.a. forhøjet blodtryk, dyslipidæmi eller diabetes.

Patienten afsluttes fra SDOI efter afsluttet screening. Patienten tilbydes ikke opstart med medicin via ambulatoriet.

Screenede patienter informeres om, at alle kommuner tilbyder en afklarende samtale med henblik på forebyggelsestilbud.

En del ønsker viderevisitering til overvægtskirurgi, hvis de opfylder de gældende kriterier, andre ønsker behandling for overvægt, hvor patienterne opfordres til at booke en konsultation ved egen læge.

 

 

 

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Tomasz Brylski

Fagansvarlig speciallæge i endokrinologi

Diabetes og Hormonsygdomme


Afsnitsledelsen

Helle Jacobsen

Oversygeplejerske

Diabetes og Hormonsygdomme, Ambulatorium


Mette Isak Abramsson

Ledende overlæge

for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ældresygdomme


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V