Skip til primært indhold

Medicinsk Daghospital - Tønder

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Medicinsk Daghospital
Carstensgade 6-10
6270 Tønder

Telefon og e-mail

Hovednummer:

79 97 34 00

Telefontid: Hverdage kl. 8.00 - 16.00

Vagthavende læge, Medicinsk Daghospital:

Tlf. 79 97 34 20

Telefontid: Hverdage kl. 8.00 - 15.15

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Medicinsk Daghospital, Tønder

Benyt sammen nummer ved ønske om subakut tid

8.00 - 15.15 79 97 34 20 

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende 

Telefontid

Telefonnummer

     

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Medicinsk Daghospital Ambulatorier (Tønder) 5790002003981  5000649 504571000016006

Udredning og behandling

Vi modtager henviste og akutte patienter til udredning inden for det medicinske område. Alle patientforløb starter i modtagelsen, hvor der laves en journaloptagelse og lægges plan for det videre forløb.

Diabetes ambulatorium

Ambulatoriet varetager behandling af voksne patienter med type 1 og type 2 diabetes. Der er sygeplejeambulatorier ugentligt og årskontroller 2 gange i måneden. Årskontroller varetages af endokrinologer fra Sønderborg.

Gastromedicinsk ambulatorium

Ambulatoriet varetager diagnostik og behandling af patienter med medicinske mave- og tarmsygdomme. Til den gastromedicinske del er der knyttet skopifunktion, hvor der udføres gastroskopi, sigmoideoskopi og koloskopi.

Biologisk behandling er ligeledes knyttet til dette ambulatorium.

Medicinsk ambulatorium

I Medicinsk ambulatorium ses patienter med forskellige medicinske symptomer/diagnoser.

Osteoporose ambulatorium

Her varetages diagnostik og behandling af osteoporose. I forbindelse med konsultation er der ofte planlagt en dxa-scanning og efterfølgende behandling.

Alle tilbud på Medicinsk Daghospital - Tønder er ambulante.

Ingen særlig forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Ole Jensen

Fagansvarlig speciallæge, Medicinsk Daghospital


Afsnitsledelsen

Helle Jacobsen

Oversygeplejerske

Medicinsk Daghospital, Tønder


Morten Stenberg

Ledende overlæge

Medicinsk Modtagelse


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V