Skip til primært indhold

Kræftsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Kræftsygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3100

Direkte numre:

Kræftambulatorium: 7997 3100 tast 4

Lindrende Behandling Ambulatorium (tidl. Palliativt Ambulatorium): 79 97 3100 tast 5

Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Kræftsygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.24 7997 3134
Blodsygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.24 7997 2670

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Kræftsygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.00 7997 3137

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Kræftsygdomme Ambulatorier (Sønderborg) 5790002003905 5000617 504181000016002
SHS Lindrende Behandling  Ambulatorium (Sønderborg) 5790002003912 5000619 504131000016001
SHS Blodsygdomme Ambulatorium (Sønderborg) 5790002513046 500061A 1095041000016007

Stamafdeling for patienter tilmeldt samarbejdsaftalen om alvorligt syge og døende (Samordnet pleje).

Patienter med cancerdiagnose

Sengeafsnit M22 modtager patienter fra Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner. Undtaget herfra er patienter med neurologisk cancer. Disse henvises til afsnit for Hjerne- og Nervesygdomme, Sønderborg.

Elektronisk henvisning fremsendes til Lungesygdomme: Se ovenstående SKS- og lokationsnummer.

I henvisningen anføres under "Ønsket undersøgelse/behandling/problemstillling": "Tilmelding til samordnet pleje", efterfulgt af henvisningsdiagnosekode samt tekst.

Det anføres, om der er søgt terminaltilskud via blanketten fra Lægemiddelstyrelsen samt om LÆ165 er sendt til bopælskommunens kontaktperson.

Patienter uden cancerdiagnose

Der modtages patienter svarende til afdelingens subspecialer, hvor patienterne får stamafdeling på de enkelte specialeafsnit. Elektronisk henvisning fremsendes til relevant afsnit.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientinformationer

Læger med speciale/ansvarsområde

Erik Hugger Jakobsen

Fagansvarlig speciallæge i onkologi

Kræftsygdomme


Mikael Frederiksen

Specialeansvarlig overlæge, Blodsygdomme

Blodsygdomme


Afsnitsledelsen

Annie Hertz Mathiesen

Oversygeplejerske

Lindrende Behandling sengeafsnit og ambulatorium


Gitta Hansen

Oversygeplejerske

Kræftsygdomme, Ambulatorium


Anders Christiansen

Ledende overlæge

for Lungesygdomme og Mave-tarmsygdomme


Daniela Zitnjak

Ledende overlæge

Kræftsygdomme og Lindrende Behandling


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V