Skip til primært indhold

Mave-tarmsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Mave-tarmsygdomme
Område 400
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Telefon og e-mail

Hovednummer:

 

Direkte numre:

79 97 16 00 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Speciallæge i tarmsygdomme (Hepatologi/gastroenterologi) Hverdage kl. 8.30-15 79 97 62 88

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

     

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Mave-tarmsygdomme Sengeafsnit (Aabenraa) 5790002279270 5000650 639301000016007
SHS Mave-tarmsygdomme Ambulatorium (Aabenraa) 5790002008108 5000707 520851000016000
 • Biologisk behandling ved IBD
 • Immundæmpende medicin ved autoimmun hepatitis/IBD etc.
 • I.v. jern samt magnesium infusion
 • Ascitesdrænage ved kronisk leverinsufficiens (ikke cancer)
 • Diætisk vejledning hos IBD, udvalgte IBS-patienter, cøliaki og kronisk pancreatitis.

Udredning og behandling af gastroenterologiske og hepatologiske problemerstillinger:

 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, Mikroskopisk colitis)
 • Kronisk diarré (> 4 uger +/- blod). OBS: Der skal som minimum foreligge TSH, negative trampatogene og cøliaki-screening
 • Cøliaki
 • Kronisk pancreatitis (typisk alkohol)
 • Levercirrose (+/- komplikationer)
 • Påvirkede levertal af ukendt årsag (ved flere målinger)
 • Alkoholisk hepatitis
 • Svære tilfælde af IBS (Irriteret tyktarm – hvor standard behandling er forsøgt
 • Jernmangelanæmi (Ferritin <30)

I den eksterne håndbog findes vejledninger til henvisning til Mave-tarmsygdomme:

 • Vejledning vedrørende henvising af patienter til udredning for kronisk diarre eller mistanke om IBD
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter med dyspepsi
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter med forhøjet ALAT
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter mistænkt for Colon Irritable IBS
 • Vejledning vedrørende henviste patienter med reflukssymptomer
 • Vejledning vedrørende patienter med jernmangelanæmi

Adgang til ekstern håndbog

 1. Klik på linket til Eksterne Håndbøger - InfoNet Sygehus Sønderjylland
 2. Klik derefter på Gastromedicin og Geriatri SHS
 3. Klik på Mave-tarmsygdomme
 4. Klik på Lægefagligt
 5. Klik på Kliniske retningslinjer, hvor de ovenfor anførte vejledninger kan findes

   

Behandling af Hepatitis B + C henvises til infektionsmedicinsk afdeling, Kolding.

Vær opmærksom på at følgende skal henvises til kirurgisk afdeling:

 • Galdestensanfald og evt. cholecystektomi
 • Mistanke om ulcus ventriculi samt duodeni
 • Mistanke om cancer coli
 • Akut pancreatitis
 • Øvre GI blødning
 • Hernier
 • Dysfagi/synkestop
 • PEG-sonde anlæggelse
 • Svære mavesmerter

Patienter til indlæggelse i gastroenterologisk regi:

 • Komplikationer til levercirrose
 • Akut svær colitis ulcerosa
 • Svær opblussen af morbus Crohn
 • Akut leverpåvirkning
 • Akut i kronisk pancreatitis
 • Alkoholisk hepatitis

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Afsnitsledelsen

Rikke Madsen

Konstitueret oversygeplejerske

Mave-tarmsygdomme


Praksiskonsulent

Hanne Høst

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Aabenraa), Hjertesygdomme


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU01V