Skip til primært indhold

Mave-tarmsygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Mave-tarmsygdomme
Område 400
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Telefon og e-mail

Hovednummer:

 

Direkte numre:

79 97 16 00 

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Speciallæge i tarmsygdomme (Hepatologi/gastroenterologi) Hverdage kl. 8.30-15 79 97 62 88

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Mave-tarmsygdomme Sengeafsnit (Aabenraa) 5790002279270 5000650 639301000016007
SHS Mave-tarmsygdomme Ambulatorium (Aabenraa) 5790002008108 5000707 520851000016000
 • Biologisk behandling ved IBD
 • Immundæmpende medicin ved autoimmun hepatitis/IBD etc.
 • I.v. jern samt magnesium infusion
 • Ascitesdrænage ved kronisk leverinsufficiens (ikke cancer)
 • Diætisk vejledning hos IBD, udvalgte IBS-patienter, cøliaki og kronisk pancreatitis.

Udredning og behandling af gastroenterologiske og hepatologiske problemerstillinger:

 • Inflammatoriske tarmsygdomme (Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn, Mikroskopisk colitis)
 • Kronisk diarré (> 4 uger +/- blod). OBS: Der skal som minimum foreligge TSH, negative trampatogene og cøliaki-screening
 • Cøliaki
 • Kronisk pancreatitis (typisk alkohol)
 • Levercirrose (+/- komplikationer)
 • Påvirkede levertal af ukendt årsag (ved flere målinger)
 • Alkoholisk hepatitis
 • Svære tilfælde af IBS (Irriteret tyktarm – hvor standard behandling er forsøgt
 • Jernmangelanæmi (Ferritin <30)

I den eksterne håndbog findes vejledninger til henvisning til Mave-tarmsygdomme:

 • Vejledning vedrørende henvising af patienter til udredning for kronisk diarre eller mistanke om IBD
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter med dyspepsi
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter med forhøjet ALAT
 • Vejledning vedrørende henvisning af patienter mistænkt for Colon Irritable IBS
 • Vejledning vedrørende henviste patienter med reflukssymptomer
 • Vejledning vedrørende patienter med jernmangelanæmi

Adgang til ekstern håndbog

 1. Klik på linket til Eksterne Håndbøger - InfoNet Sygehus Sønderjylland
 2. Klik derefter på Gastromedicin og Geriatri SHS
 3. Klik på Mave-tarmsygdomme
 4. Klik på Lægefagligt
 5. Klik på Kliniske retningslinjer, hvor de ovenfor anførte vejledninger kan findes

   

Behandling af Hepatitis B + C henvises til infektionsmedicinsk afdeling, Kolding.

Vær opmærksom på at følgende skal henvises til kirurgisk afdeling:

 • Galdestensanfald og evt. cholecystektomi
 • Mistanke om ulcus ventriculi samt duodeni
 • Mistanke om cancer coli
 • Akut pancreatitis
 • Øvre GI blødning
 • Hernier
 • Dysfagi/synkestop
 • PEG-sonde anlæggelse
 • Svære mavesmerter

Patienter til indlæggelse i gastroenterologisk regi:

 • Komplikationer til levercirrose
 • Akut svær colitis ulcerosa
 • Svær opblussen af morbus Crohn
 • Akut leverpåvirkning
 • Akut i kronisk pancreatitis
 • Alkoholisk hepatitis

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Atef Kinani

Specialeansvarlig overlæge

Mave-tarmsygdomme


Afsnitsledelsen

Jonna Bruhn

Afdelingssygeplejerske

Mave-tarmsygdomme


Praksiskonsulent

Hanne Høst

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Aabenraa), Hjertesygdomme


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Oversygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Ledende overlæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU01V