Skip til primært indhold

Lungesygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis

Klik på + for at se oplysningerne

NYT - fælles telefonnummer til læger og sekretærer -  79 97 39 00

 • Tast 1 for Lungesygdomme
  • Tast 1 for læge
  • Tast 2 for sekretær

Frem for at sende en henvisning skal almen praktiserende læger i tidsrummet kl. 8.00 – 15.00 på hverdage kontakte ambulatoriet med henblik på rådgivning og behandling af patienter.

 • Fra Læge til Læge: Du rådgives og vejledes i forhold til patientens videre udredning/behandling. Ved behov for vurdering i ambulatoriet aftales, at vi indkalder patienten – uden henvisning
 • Sus-Forbi: Nogle patientgrupper kan bookes direkte ved telefonisk kontakt til ambulatoriets sekretær
   

Følgende patientgrupper kan bookes direkte hos sekretær:

Lungesygdomme

 • Udredning af astma-patient med normal lungefunktion og symptomer på astma. FEV1< 70%. Ikke gravid
 • Positiv quantiferon (gammeinterferon) test
 • Nyopdaget fibrose på CT-skanning af thorax eller progression af fibrose hos patient uden kendt lungefibrosediagnose (hvis ikke hel CT skal henviser bestille dette og kontakte os igen når svar foreligger)
 • Mistanke om malignitet på CT-skanning
 • Combitest i forbindelse med kontrol af reumatologiske sygdomme


 
Hvis telefonen ikke bliver taget, bliver ved med at være optaget eller klokken er blevet 15.00 – så kan der stadig sendes en henvisning.

Vi følger løbende op på vores nye tiltag.

Adresse

Sygehus Sønderjylland
Lungesygdomme
Sydvang 1
6400 Sønderborg

Telefon og e-mail

Hovednummer:

7997 3100

Direkte numre:

Lungesygdomme Ambulatorium: 7997 3100 tast 3

Lungesygdomme Sengeafsnit: 7997 3100 tast 2

Specialistrådgivning

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Lungesygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.24  7997 3185

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

 Lungesygdomme Hverdage kl. 8.00 - 15.00 7997 3143 

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Lungesygdomme Ambulatorier (Sønderborg) 5790002003943 5000607 504061000016008

Er under oprettelse

Er under oprettelse

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientinformationer

Læger med speciale/ansvarsområde

Anders Christiansen

Ledende overlæge

for Lungesygdomme og Mave-tarmsygdomme


Afsnitsledelsen

Helle Pors Schjelde

Oversygeplejerske

Lungesygdomme, Sengeafsnit B


Anders Christiansen

Ledende overlæge

for Lungesygdomme og Mave-tarmsygdomme


Praksiskonsulent

Pia Therkildsen

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Sønderborg & Tønder), Blodprøver, Biokemi og Immunologi, Patologi, Mikrobiologi, Apotek


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU01V