Skip til primært indhold

Ældresygdomme

Kontaktoplysninger, vejledninger og andre oplysninger til almen praksis og speciallæge praksis.

Klik på + for at se oplysningerne

Adresse

Sygehus Sønderjylland, Aabenraa
Ældresygdomme
Kresten Philipsens Vej 15
6200 Aabenraa

Telefon og e-mail

(Angivelse af hvilket telefonnummer den praktiserende læge skal benytte, hvis han ønsker kontakt til afdelingen, evt. også fax hvis dette benyttes i afdelingen)

Hovednummer:

 

Direkte numre:

Afsnitssekretær Debbie Brix: 79 97 17 01

Telefonisk specialistrådgivning til almen praksis.

Telefonnumrene er udelukkende forbeholdt almen praksis og bedes ikke udleveret.

Opkald fra patienter vil blive afvist.

Lægefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

Speciallæge i Ældresygdomme  Hverdage kl. 8-15 79 97 63 78

Sygeplejefaglig rådgivning vedrørende

Telefontid

Telefonnummer

     

Enhedens navn

Lokationsnummer

SHAK-kode

SOR-kode

SHS Ældresygdomme Sengeafsnit (Aabenraa) 5790002003349 5000410 502711000016003
SHS Ældresygdomme Ambulatorium (Sønderborg) 5790002003332 5000417 502731000016009

Der er fælles visitation på demensområdet. Henvisning sendes til Psykiatrisk afdeling i Aabenraa

Aabenraa

Akutsygehus med modtagelse af alle typer af geriatriske patienter, 22 senge.

Ambulatoriefunktion med opfølgning af udskrevne patienter.

Sønderborg

Ambulatorium med udredning for fald, polyfarmaci, geriatrisk vurdering af ældre, komplekse patienter.

Visitation

Udføres af alle læger

Visitationskriterier:

OBS! Nye regler vedrørende demens visitation:

Der blev etableret Demens-enhed i fællesskab med ældrepsykiatri, neurologi og geriatri i 2019.

OBS!: ALLE patienter til primær udredning fra almen praksis visiteres først til Demens-enheden og der træffes beslutning om, hvor patienten bliver visiteret til.

Vi følger selvfølgelig de patienter, som allerede inden da er påbegyndt forløb med demens i vores ambulatorie.

Vi modtager først patienter til demens udredning EFTER de er blevet visiteret af Demens-enhedens fælles visitation til vores ambulatorie.

Patientklientel

Karakteristik af geriatriske patienter til ambulant forløb:

Skrøbelige ældre over 65 år:

  • med multimorbiditet
  • med funktionstab (ved akut funktionstab må gerne overvejes indlæggelse)
    faldpatienter
  • patienter med polyfarmaci og mistanke om uhensigtsmæssig medicinering
  • patienter med svimmelhed og gang-instabilitet, hvor neurologisk lidelse ikke mistænkes
  • patienter med uafklaret svækkelse
  • patienter med uafklaret vægttab
  • patienter med funktionstab og behov for genoptræning eller rehabilitering efter akut sygdomsfase

Under et ambulant forløb etableres et tæt samarbejde med patientens pårørende, patientens egen læge, hjemmeplejen og patienter vurderes tværfagligt af terapeuterne. 

Det forventes, at patienterne er i stand at yde genoptræningspotentiale.

Ikke relevant.

Ingen særlige forhold.

Oversigt over afdelingens patientvejledninger

Læger med speciale/ansvarsområde

Barbara Ratajczyk

Fagansvarlig speciallæge i Ældresygdomme

Ældresygdomme


Afsnitsledelsen

Anders Peder Sejrup Christensen

Oversygeplejerske

Ældresygdomme


Mette Isak Abramsson

Ledende overlæge

for Nyresygdomme, Diabetes og Hormonsygdomme, Ældresygdomme


Praksiskonsulent

Hanne Høst

Praksiskonsulent

Medicinske Sygdomme (Aabenraa), Hjertesygdomme


Afdelingsledelsen

Anette Brink

Chefsygeplejerske

Medicinske Sygdomme


79 97 30 05

Frans Brandt Kristensen

Cheflæge

Medicinske Sygdomme


79 97 30 10
APPFWU02V